alacaklıdan mal kaçırma davası | İlk-Ay Hukuk

alacaklıdan mal kaçırma davası

/Tag:alacaklıdan mal kaçırma davası
­

İcradan Mal Kaçırma Davası

İcradan Mal Kaçırma Davası
Borçlunun alacaklarından mal kaçırması durumu hukuki olarak, kendisine karşı alacaklı tarafından yapılan icra takibi sırasında ve alacağın tahsili nedeni ile başvurmasından önce borçlunun malik olduğu malları mülkiyetinden çıkartarak haciz edilmesini veya satılmasını önlemek amacı ile hareket etmesi olarak ifade edilebilmektedir. Borçlu çeşitli sebeplerle borçlarını ödemekten kaçınarak ve cebri icra aşamasında hacizden önce […]