alacağın temliki ispat | İlk-Ay Hukuk

alacağın temliki ispat

/Tag:alacağın temliki ispat
­

Alacağın Muvazaalı Temliki

Alacağın Muvazaalı Temliki
Alacağın Muvazaalı Temliki, Öncelikle belirtilmelidir ki, kanun koyucu ilke olarak borçlunun alacaklısından mal kaçırmak amacı ile yaptığı işlemleri ne muvazaa nedeniyle; ne de mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu(BK)’nun 20. maddesi gereğince hükümsüz kabul etmemiştir. Zira kanun, mal kaçırmak suretiyle alacaklılara zarar verilmesini, ahlak ve adaba aykırı saymamış; sadece bu tip devirleri bazı özel […]