aile mallarına ihtiyati tedbir kararı | İlk-Ay Hukuk

aile mallarına ihtiyati tedbir kararı

/Tag:aile mallarına ihtiyati tedbir kararı
­

İhtiyati Tedbir Talebi

İhtiyati Tedbir Talebi
İhtiyati Tedbir Talebi, dava konusu ile ilgili olarak tarafların hukuki durumunda meydana gelecek zararları önlemek adına düzenlenen, geçici nitelikte bir hukuki korumadır.

İİK’nun 72’nci maddesinin 2’nci ve 3’üncü fıkralarına göre, “İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında […]