3 gün işe gelmeyen işçi | İlk-Ay Hukuk

3 gün işe gelmeyen işçi

/Tag:3 gün işe gelmeyen işçi
­

İşçinin Üç Gün İşe Gelmemesi

İşçinin Üç Gün İşe Gelmemesi
İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi  halinde, işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır.

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi sebebiyle işverenin haklı fesih kuralı herzaman geçerli olmayabilir. Çünkü işveren iş sözleşmesini sözlü olarak da bitirdiği durumlar […]