Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Eşler birbirine sadakat göstermekle yükümlüdür. Zina sadakat yükümlülüğünün en ağır ihlaldir. Zina kesin boşanma sebebidir. Zina nedeniyle boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap arayacağız.

Madde 161 – Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Zina nedeniyle açılan boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer  Aile Mahkemesi’nde/yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NEREYE NASIL AÇILIR

Ülkemizde son dönemlerde teknolojik araçların artması, ekonomi özgürlük ve bir çok sebeplerden dolayı  evlilik de aldatma ve sadakat olayları yaşanmaktadır.  Sıkça karşılaştığımız Zina nedeniyle boşanma davası nasıl açılır sorusuna, yukarda anlattığımız kanun maddesi ışığında  aşağıdaki bilgilere yer  vererek sorulara yanıt aramaya çalıştık.

Zina nedeniyle açılan boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer  Aile Mahkemesi’nde/yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Eşlerden biri zina ederse diğer eş aldatan eşe karşı zina nedeniyle boşanma davası açabilir.  Dava hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava açma hakkı yoktur.

Zina, Zina Nedeniyle Boşanma Davası’nda mutlak kusura dayalı ve özel boşanma sebebi niteliğindedir. Evlilik birliği devam ederken, eşlerden birinin karşı cinsten bir kişiyle bilerek cinsel ilişkiye girmesini ifade eder. Zina fiilinin işlenmesini, eşin sadakat yükümlülüğüne aykırı şekilde davranışı olarak nitelemek mümkündür. Zina, mutlak bir boşanma sebebi niteliğinde olduğundan, Zina Nedeniyle Boşanma Davasında aile hakimi, zinaya dayalı boşanma davasında zinanın varlığı sonucuna ulaştığında, bunu evlilik birliğinin çekilmez hale getirip getirmediğini araştırmaz.

ZİNA DAVASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NE ZAMAN AÇILIR

Zina nedeniyle açılan boşanma davası , Dava hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş sene içinde dava açması gerekir. Bu süreler hak düşürücü süredir. Aile hakimi sürenin geçtiğini öğrenirse, bunu kendiliğinden dikkate alır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır – İspat

Zina nedeniyle açılan boşanma davasında, davacı, iddiasını her türlü delil ile ispat edebilir. Eşin zina yaptığına dair birtakım kuvvetli ve inandırıcı ipuçları varsa hakim bunları, takdir ederek sonuca varır. Tarafların cinsel ilişki dışında kalan bedensel temasları zina sayılmaz. Genelev kadını ile genelevde cinsel ilişkide bulunan koca, zina etmiş sayılmaz.