Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır? Zina nedeniyle tazminat gerektiren haller olduğu gibi Türk Medeni Kanununda sayılan unsurlara göre boşanmanın sebepleri arasında yer almaktadır. Eşlerden birinin zina yapması, aldatması halinde boşanma davası açılabilmektedir. Medeni Kanunun 161’inci maddesinde zina nedeniyle boşanma davasının tanımı yapılmıştır. Aile mahkemelerinde, özel yargılama usulüne göre bu davalar görülmektedir.

Hukuk sistemimiz içinde;

 • Anlaşmalı boşanma ve
 • Çekişmeli boşanma

Olmak üzere iki farklı boşanma davası yer almaktadır. Eşler arasında herhangi bir uyuşmazlık sonucu açılan davalar çekişmeli olarak görülür. Zina nedeniyle boşanma davaları da çekişmeli boşanma davası kapsamında görülmektedir.

Zina Nedeniyle Hangi Boşanma Davası Açılabilir?

Zina (aldatma) nedeniyle açılan boşanma davalarında aynı zamanda nafaka ve tazminat da gerekli şartların oluşması halinde talep edilebilmektedir. Aile mahkemelerinde görülen bu davalar, özel boşanma sebepleri arasında sayılmaktadır. Zina nedeniyle çekişmeli boşanma davası açılabilmektedir.

Zina nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için kanunda belirtilen süre içinde yargı yoluna gidilmesi gerekmektedir. Kanunlarımızda özel ve genel boşanma sebepleri sayılmıştır. Özel boşanma sebepleri arasında yer alan zina, boşanma için yeterli sebeptir. Zina nedeniyle boşanma davası dilekçesi ve diğer belgelerle yetkili mahkemelerde boşanma davası açılabilmektedir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 161’inci maddesine göre eşlerden birinin zina etmesi halinde boşanma davası açılması ön görülmüştür. Dava açma hakkını elinde bulunduran eşin, aldatma olayının öğrenilmesinin ardından takip eden 6 ay geçmiş olması ve her durumda zinanın üzerinden 5 yıl geçmesi ile dava hakkı kaybolmaktadır. Zina nedeniyle dava açmak isteyen kişilerin bu süreler içinde mahkemeye başvurması gerekmektedir.

Boşanma davasına konu olan zina eyleminin affedilmesi dava açma hakkını düşüren bir başka unsurdur. Yazılı ve sözlü olarak affetmenin gerçekleştirilebileceği gibi eşlerin davranışlarında da affetme anlaşılabilir. 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolmasından sonra açılan davada, genel boşanma hükümleri dikkate alınmaktadır. Zina davası tazminat miktarı da dava konusuna ve diğer unsurlara göre belirlenecektir.

Zina Dışında Diğer Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davalarının açılabilmesi için bazı unsurların ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı şekilde görülen boşanma davalarında, çekişmeli boşanma davası özel ve genel boşanma sebeplerine göre açılabilmektedir. Özel boşanma sebepleri;

 • Zina
 • Hayata kastetmek, kötü ve onur kırıcı davranış
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk etme

Boşanma davalarının özel nedenleri arasında sayılmaktadır. Boşanma davalarının açılması için gerekli olan diğer genel sebepler;

 • Geçimsizlik
 • Uyuşmazlık
 • Hakaret
 • Sürekli tartışma
 • Evlilik yükümlerinin yerine getirilmemesi vb.

Genel sebepler arasında sayılmaktadır. Zina nedeniyle boşanma davası açmak özel sebepli boşanma davası olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle genel sebeplerle görülen davalardan daha farklı hukuki sonuçların ortaya çıkması mümkündür.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır

Eşler birbirine sadakat göstermekle yükümlüdür. Zina sadakat yükümlülüğünün en ağır ihlaldir. Zina kesin boşanma sebebidir. Zina nedeniyle boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap arayacağız.

Madde 161 – Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Zina nedeniyle açılan boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer  Aile Mahkemesi’nde/yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NEREYE NASIL AÇILIR

Ülkemizde son dönemlerde teknolojik araçların artması, ekonomi özgürlük ve bir çok sebeplerden dolayı  evlilik de aldatma ve sadakat olayları yaşanmaktadır.  Sıkça karşılaştığımız Zina nedeniyle boşanma davası nasıl açılır sorusuna, yukarda anlattığımız kanun maddesi ışığında  aşağıdaki bilgilere yer  vererek sorulara yanıt aramaya çalıştık.

Zina nedeniyle açılan boşanma davası, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer  Aile Mahkemesi’nde/yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Eşlerden biri zina ederse diğer eş aldatan eşe karşı zina nedeniyle boşanma davası açabilir.  Dava hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava açma hakkı yoktur.

Zina, Zina Nedeniyle Boşanma Davası’nda mutlak kusura dayalı ve özel boşanma sebebi niteliğindedir. Evlilik birliği devam ederken, eşlerden birinin karşı cinsten bir kişiyle bilerek cinsel ilişkiye girmesini ifade eder. Zina fiilinin işlenmesini, eşin sadakat yükümlülüğüne aykırı şekilde davranışı olarak nitelemek mümkündür. Zina, mutlak bir boşanma sebebi niteliğinde olduğundan, Zina Nedeniyle Boşanma Davasında aile hakimi, zinaya dayalı boşanma davasında zinanın varlığı sonucuna ulaştığında, bunu evlilik birliğinin çekilmez hale getirip getirmediğini araştırmaz.

ZİNA DAVASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NE ZAMAN AÇILIR

Zina nedeniyle açılan boşanma davası , Dava hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş sene içinde dava açması gerekir. Bu süreler hak düşürücü süredir. Aile hakimi sürenin geçtiğini öğrenirse, bunu kendiliğinden dikkate alır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır – İspat

Zina nedeniyle açılan boşanma davasında, davacı, iddiasını her türlü delil ile ispat edebilir. Eşin zina yaptığına dair birtakım kuvvetli ve inandırıcı ipuçları varsa hakim bunları, takdir ederek sonuca varır. Tarafların cinsel ilişki dışında kalan bedensel temasları zina sayılmaz. Genelev kadını ile genelevde cinsel ilişkide bulunan koca, zina etmiş sayılmaz.

13 SORULAR

 1. CAN SALMAN dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Davayı açma şartları nelerdir..

 2. EYYÜP GİRGİN dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 3. İZEL BİÇKES dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 4. YÜKSEL OKYAY dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 5. UĞURKAN HEKİMAN dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 6. NİHATCAN AKARCA dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 7. DEMREN TOPÇU dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 8. CEVDET ÇOBANOĞLU dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 9. GÖKÇE KEREM dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 10. SEVGİ OĞUZHAN dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 11. KEREM ELÇİN dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 12. VAHİDE ALİAĞAOĞLU dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 13. DEVRİM BAYLAVLI dedi ki:

  Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri