Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İlamlı İcra Takibi

Ülkemizde tüketici pek çok yönden hizmet ya da mal sunanlar tarafından zarara uğratılmaktadır. Bu ciddi bir sorun olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sorunun çözümünün tek koşulu tüketicilerin bilinçlenmesi ve haklarını öğrenmelidir. Bilinçli tüketici hakkını arar ve alır. Böylece hizmet ya da mal sunanlar da tüketiciye zarar verme konusunda çok daha hassas hareket eder. Hukuk devletinin işlerliği ancak bilinçlenmeyle sağlanabilir.

Tüketici hakem heyeti kararlarının icrası konusunda ülkemizde son derece popüler olan, bankaların aldıkları aidatlar ve ek ücretlerdir. Bu sayede tüketiciler bankaların kendilerinden tahsil ettikleri haksız paraları tüketici hakem heyetlerine başvurarak geri alabilmektedir. Hangi banka olursa olsun ya da kaç tane kredi kartı olursa olsun, aynı hüküm geçerli olabilmektedir. Burada ilk yapılması gereken bankalara paraların iadesi için bankalara dilekçe yazmaktır. Ancak genel olarak bankalar bu dilekçeye olumsuz cevap vermektedir. Böyle bir durumda ise ikinci adres tüketici hakem heyeti olmaktadır. Verilen karar sonrası tüketici hakem heyeti kararlarının icrası gerçekleşir ve bankalar direkt olarak ödeme yoluna gider. Böyle bir durumda geriye dönük olarak bir hesaplama yapılabilmekte ve 10 yıla kadar geri ödeme imkanından yararlanılabilmektedir. Şayet hakem heyeti kararına rağmen bankalar para iadesini ret ederse kişi icraya başvurarak, parasını alabilmektedir.

Eğer alıcı ile satıcı arasında oluşan anlaşmazlık bedelinde davaya konu olan tutar (1,191,52) her yıl belirlenen tutardan düşükse hakem heyetlerine, yüksekse tüketici mahkemelerine başvurulabilir. Tüketici mahkemelerine başvuruda hakem heyetlerinin aldıkları kararlar delil olarak gösterilebilir.

Tüketicilerin sıklıkla yaşadıkları bir başka sorun da satın aldıkları mallarla ilgilidir. Bu durumda tüketiciler genellikle haklarını aramadıklarından ürünü kabullenmekle yetinirler. Ancak bu durumda en doğrusu hak aranmasıdır. Öncelikle yapılması gereken şey satıcı ile iletişime geçip, anlaşma yoluna gitmektir. Eğer satıcıyla tüketici arasında bir anlaşmaya varılamıyor, tüketici hakkını alamıyorsa hak arama yoluna gitmelidir. Bunun için ikinci seçenek ürünü üreten firmaya ulaşmaktır. Bunun için de markalı ürünleri satın almakta yarar vardır. Çünkü markalı ürün firmaları ayıplı mallar konusunda tüketiciyi genellikle mağdur etmeme yoluna gitmektedir. Böyle bir durumda kişinin malın değiştirilmesi, para iadesi ya da tamir edilmesi gibi hakları vardır ve hangi haktan yararlanacağına tüketici kendisi karar verir. Eğer tüm bu girişimlere rağmen hiçbir şekilde sonuç alınamıyorsa tüketici hakem heyetlerine başvuru söz konusu olmalıdır. Ardından da tüketici mahkemelerine başvuru yapılmalıdır. Bunun için Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine ya da kaymakamlıklara gidilebilmektedir.

Tüketici hakem heyetine başvuru için dilekçe hazırlamalı ve yanında gerekirse ek dosyaları da sunmalısınız. Dilekçeyi son derece ayrıntılı ve anlaşılır yazmalısınız.

Hakem heyetinin aldığı karara satıcı uymak zorundadır. Eğer satıcı tüketici hakem heyeti kararlarının icrasını yerine getirmiyorsa tüketici icra yoluyla alacağını tahsil edebilir. Tüketicinin zararı o yıl için belirlenen tutarın üstünde ise tüketici hakem heyeti yerine tüketici mahkemelerine de başvuru yapılabilmektedir.

Son yıllarda mağduriyetlerin yaşanmasına neden olan bir diğer konu cep telefonlarına “ödül kazandınız” mesajlarıyla yapılan dolandırıcılık sistemidir. Bu durumlarda da tüketici hakem heyetlerinin kapıları çalınmaktadır. Tüketiciyi kandırarak ürün satan firmalara cezai işlem uygulanmaktadır.

Mağdur olan tüketici hakem heyetlerine hiçbir şekilde ücret ödemez. Karara bağlanma süresi ise yaklaşık 3 aydır. Karar sonrası ilgililere 5 gün içinde yazılı olarak duyuru yapılır. Bundan sonraki süreç ise tüketici hakem heyeti kararlarının icrasına yöneliktir.

Tüketicinin uğradığı pek çok haksızlık durumlarında bu heyetler sorunların çözümüne yönelik belirleyici olmakta ve tüketicinin yüzü gülmekte, parası da cebinde kalmaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İlamlı İcra Takibi – Diğer Konu Başlıkları

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İle İlamlı İcra Takibi, tüketici hakem heyeti kararlarının kesinleşmesi, tüketici hakem heyeti kararlarının icrası, tüketici hakem heyeti kararı ilamlı, icra, tüketici hakem heyeti kararlarının bağlayıcılığı, tüketici mahkemesi kararlarının icrası, tüketici sorunları hakem heyeti kararlarının icrası, tüketici sorunları hakem heyeti kararına itiraz, hakem heyeti kararlarına itiraz, tüketici hakem heyeti başvuru nasıl yapılır, tüketici hakem heyeti kararı ile ilamlı icra takibi, tüketici hakem heyeti kararı ilamsız takip, tüketici hakem heyeti kararı nasıl uygulanır, Tüketici Hakem Heyeti kararı Tüketici hukuku ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.