Trafik Kazasında Sigortaya Başvuru

Trafik Kazasında Sigortaya Başvuru

Trafik Kazasında Sigortaya Başvuru Nasıl Yapılır? Trafik kazası geçiren kimselerin sigortaya başvurması kaza sebebiyle meydana gelen kayıpların tanzim edilmesi için önem arz eden bir konudur. Birçok kimse sigortaya başvurmadığından dolayı elde ettiği hakları kullanamamakta ve trafik kazasının ağır sonuçları ile baş etmek zorunda kalmaktadır. Trafik sigortası karayollarında meydana gelen kazaların maddi ve manevi zararlarının önlenmesinde sigorta sahiplerine ve mağdurlara yardımcı olmaktadır.

Trafik Kazasında Sigortaya Başvuru

Trafik kazasında sigortaya başvuru için dava açılmadan önce kaza sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi için sigortaya başvuru yapılması gerekmektedir. Sigortadan gerekli yanıt alınmaması veya alınan yanıtın zararı karşılayacak türden olmaması halinde 15 gün içinde tazminat davası açılabilmekte ve hukuki anlamda dosya açılmaktadır.

Bu gibi durumların bu alanda deneyimli avukatlık büroları tarafından takip edilmesi usul işlemlerinin takip edilmesi ve zararın tam olarak tazmini açısından son derece önemlidir.

Trafik Kazası Tazminat Sigorta Şirketi

Trafik kazasında meydana gelen yaralanmalar ve kayıplar sebebiyle meydana gelen maddi ve manevi zararın giderilmesinde öncelikle takip edilmesi gereken usul sigortaya başvurmaktır. Sigortadan 15 gün içinde karar alınmaması halinde tazminat davası açılması usul olarak daha doğru bir işlemdir.

Trafik Kazası Tazminat Sigortaya Başvuru

Trafik kazasının mağduru olan kişiler trafik poliçesinin kapsamındaki zararlar ile ilgili sigorta şirketine başvurmalıdır. Trafik kazasında sigortaya başvuru süresi kazanın öğrenilmesinden itibaren iki yıl ve her halükârda 10 yıldır. Bu süreler içinde talep edilen tazminat miktarı ilgili trafik sigorta şirketine kaza tespit tutanağı, tedavi masrafları, hak sahibine ilişkin bilgiler, banka bilgileri ve kazaya ilişkin diğer evraklar ile birlikte iadeli posta yoluyla iletilmelidir. Bu başvuruya 15 gün içinde cevap verilmezse trafik kazası sebebiyle dava açmak söz konusu olacaktır.

Trafik Kazası Tazminat Sigorta Şirketine Başvuru

Trafik kazası sebebiyle tazminat talepleri sigortanın ana merkezine ya da acentelere bizzat yapılabileceği gibi iadeli posta yoluyla da yapılabilmektedir. Bu başvuru sırasında;

  • Kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporu,
  • Kaza yerine ilişkin fotoğraflar,
  • Hastane raporu ve hastane masrafları,
  • Kazaya karışan araçların ruhsat ve trafik sigorta poliçeleri,
  • Banka bilgileri,
  • Zarar görenin ekonomik durumunu gösterir evrak,
  • Başvuru dilekçesi

Gibi belgelerle sigorta şirketine başvurmalı ve 15 gün içinde bu müracaattan istenilen sonuç alınamadığı takdirde tazminat davası açılması için hukuk mahkemesine başvurulmalıdır. Dava açılarak takip edilecek trafik kazası tazminat davalarında yaklaşık 1-1,5 yılda ancak sonuç alınabilmektedir.

Trafik Kazası Tazminat Sigorta Zamanaşımı

Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. Maddesine göre trafik kazası sebebiyle tazminat davası açılabilmesi için kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl ve kaza gününden başlamak üzere 10 yıl içinde tazminat davası açılmalıdır. Trafik kazası ceza davasının da alanına giren bir suçtan kaynaklanıyorsa bu durumda zamanaşımı süresinde ceza kanunu maddeleri esas alınmaktadır. Trafik kazalarında sigortaya dava açma süresi kaçırıldığı takdirde herhangi bir hak iddia edilemeyeceğinden trafik kazası mağdurlarının deneyimli avukatlar aracılığı ile hukuki yardım almalarında fayda vardır.

Trafik Kazası Sigorta Tazminat Kaç Ay Sürer?

Trafik kazasında sigortadan tazminat alınabilmesi için 15 gün içinde sigorta şirketi başvuruyu sonuçlandırmak zorundadır. Bu süre içinde cevap alınamazsa veya hak edilen tazminat miktarı tarafınıza ödenmezse sigorta tahkim komisyonuna başvurularak en geç 4 ay içerisinde komisyondan karar alınabilmektedir.

 

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri