Trafik Kazası Tazminat Ve Faiz Hesabı

Trafik Kazası Tazminat Ve Faiz Hesabı

Trafik Kazası Ticari Faiz

YARGITAY KARARI: TRAFİK KAZASI TİCARİ FAİZ

1.Örnek Somut olayda; uyuşmazlığın temelinde 3.kişinin haksız fiili bulunmakta ise de, davalı …’nin sorumluluğu … hukukundan (sigortacılık yasasından) kaynaklanmaktadır. … hukuku 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6.kitabında 1401 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle, dava mutlak ticari dava olup, asliye ticaret mahkemesinin görev alanı içinde olduğundan, dava ve karar tarihinde …’de ayrı bir ticaret mahkemesi bulunduğundan davaya ticaret mahkemesi tarafından bakılması gerekmektedir.

2. Dava Talebi, Davacı vekili, müvekkiline ait araca, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın çarpması sonucu hasarlandığını, araçtaki hasarın mahkeme aracılığı ile tespit edildiğini, kazanın meydana gelmesinde davalı sürücünün tam kusurlu olduğunu iddia ederek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 25.000 TL tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

3. Trafik kazası nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Kaza tespit tutanağında davalıya trafik sigortalı araç sürücüsünün tali, davacı yayanın asli kusurlu olduğu belirlenmiştir. Ceza yargılaması sırasında keşfen alınan trafik bilirkişi raporunda, … Adli Tıp’tan ve … heyetinden alınan her üç raporda da davalıya trafik sigortalı araç sürücüsünün tali, davacı yayanın asli kusurlu olduğu belirlenmiştir. Mahkemece makine mühendisi bilirkişiden alınan 01.09.2014 tarihli raporda ise; kazanın meydana gelmesinde sigortalı araç sürücüsünün %75 oranında kusurlu, davacı tarafın ise %25 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Mahkemece, alınan bu rapordaki kusur oranına göre karar verilmiştir. Bilirkişi raporları arasındaki kusur durumuna ilişkin çelişki giderilmeden karar verilmesi doğru değildir. Bu durumda mahkemece, … Karayolları Kürsüsü veya … Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurumlardan seçilecek uzman bilirkişi kurulundan çelişkilerin giderilmesi yönünde gerekçeli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.

 

5 SORULAR

 1. PEYVENT ALMAK dedi ki:

  trafik kazası ticari faiz Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 2. AKAY BÜYÜKCERAN dedi ki:

  trafik kazası ticari faiz Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 3. ŞULE YÜKSEK dedi ki:

  trafik kazası ticari faiz Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 4. FATMANUR AYDINKAL dedi ki:

  trafik kazası ticari faiz Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 5. GÜLAY NURLU dedi ki:

  trafik kazası ticari faiz Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri