Trafik Kazası Avukatları Ankara – Ücretleri

Türkiye trafik kazaları oranları ile en çok kaza yaşanan ülkelerden biridir. Trafiğin çok farklı değişkenlerinden, yasal olarak düzenlenmiş kurallardan, yayalardan ve şoförlerden pek çok sebeple trafik kazaları yaşanabiliyor. Çoğunluğu sadece maddi hasarlı olarak atlatılabilen bu kazalarda aynı zamanda kazaya karışan kişilerin yaralanmaları ya da ölümleri ile sonuçlanan vakalar da bulunabilmektedir.

Kişilerin trafik kazalarının sonrasında yaşamış oldukları her türlü maddi, bedenlerini etkileyen ya da manevi durumlar karşısında tazminat taleplerini iletmeleri mümkün olabiliyor. Trafik kazası sonrasında tazminat davası açabilecek olan kişilerin bu tazminatları belli isimler altında talep etmesi gerekmektedir.

Trafik kazalarının ölümlü bir şekilde sonuçlandığı durumlarda kazada hayatını kaybeden kişinin yakınları bazı haklar elde etmekte ve bunlar doğrultusunda tazminat taleplerini iletebilmektedirler. Buna bağlı olarak kişilerin destekten yoksun kalma gerekçesi ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunması söz konusu oluyor.

Trafik Kazası Esnasında Yapılması Gerekenler

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişi bir süre hastanede yatmışsa tüm tedavi giderlerinin, hastane masraflarının ve sonrasında gelen cenaze ve defin işlemlerinin ücretlerinin de tazminata eklenmesi sağlanıyor. Maddi hasarlar belirlenirken aynı zamanda araçla gerçekleşen kazalar için araç hasarlarının karşılanması adına bir maddi tazminatın belirlenmesi de sağlanır.

Trafik sigortası Türkiye’de araç sahipleri tarafından olası kazalara karşı korunmaları adına yaptırdıkları bir sigorta çeşididir. Trafik kazalarına karışan kişiler tazminat davası açmak istediklerinde kazaya karışan diğer araca karşı tazminat davasını açmaları gerekiyor. Bu tazminat taleplerinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına mutlaka bir avukatın hukuki açıdan danışmanlığını almak gerekmektedir.

Ancak bu sayede trafik kazaları sonrasında ortaya çıkan hakların kişiler tarafından kusursuz bir şekilde paylaştırılması mümkün olacaktır. Sigorta şirketlerinin ve kazaya karışan kişilerin kötü niyetli olacakları hesaba katıldığında kişilerin mutlaka bu konuya dikkat etmesi gerekmektedir. Trafik kazası sonrasında ortaya çıkan zararların ve mağduriyetlerin ancak bu şekilde kesin karşılıklarının alınması söz konusu olabiliyor.

Trafik Sigortası Teminatları ve Tazminat Değerleri

Trafik kanunlarına göre her bir araç sahibinin zorunlu olarak yaptırması gereken trafik sigortası, Hazine müsteşarlığı tarafından limitleri ve teminatları ile kesin olarak belirlenmiş rakamları içinde barındırmaktadır. Her bir sigorta şirketi için standart tek bir değer üzerinden ele alınan bu teminat değerleri, sigorta şirketleri ve kullanıcılar arasındaki ödeme şekillerine ve miktarlarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ayrıca sigorta teminatları ve limitleri şirketler tarafından kullanıcılara aktarılırken araçların model yılı, kilometresi, aracı kullanan kişinin meslek bilgisi ile daha önce kazaya karışıp karışmadığı gibi pek çok veriden hareketle fiyatlar farklılık gösterebilmektedir.

Trafik sigortası kapsamında kişiler trafik kazalarının ardından vefat ve tedavi tazminatı talep edebiliyor. Her bir kişi için istenebilecek olan bu masraflar aynı zamanda kaza başına vefat ve tedavi teminatı olarak da talep edilebilmektedir. Bir diğer teminat miktarı da araç ve kaza başına maddi hasar teminatı olarak belirlenmiş ve kazaya karışan karşı tarafa verilecek olan miktarları belirtmektedir.

Trafik Kazalarında Avukat ve Danışmanlık

Hukuk sistemi içindeki bazı açıklardan faydalanan pek çok kişi iş takibi ile ilgilenerek vekaletler aracılığı ile sigorta şirketlerini ve vatandaşları kendi sahip oldukları haklar üzerinden mağdur etmeye gidebiliyor. Bu durum sonrasında iş takibi yapan kişilerin sigorta şirketleri tarafından ödenmiş olan bedellerin yüzde 80’ine kadar yüksek oranda kazanç elde etmesi söz konusu olabiliyor.

Bu durum hem sigorta şirketlerinin ödemiş olduğu rakamları büyük ölçüde artırdığı için sigortacıları hem de kişilerin cebine giren parada azalma meydana getirdiği için kazaya karışan kişileri mağdur ediyor. Tazminat ödemelerinin ertelenmesi ve trafik sigortası primlerinin yükselmesi gibi çeşitli durumlara neden olan bu olaylarla karşılaşmamak adına iş takibinin mutlaka bu alanda uzman kişilere yaptırılması gerekmektedir.

Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazalarında Tazminat Hakkı

Trafik kazaları arasında en çok maddi hasarlı kazaların gerçekleştiği görülse de Türkiye’deki ölüm nedenlerine bakıldığında en yüksek 3. sıradaki nedenin trafik kazası ile ölüm olduğu dikkate alınırsa ölümlü trafik kazalarının ne denli ciddi sonuçlara yol açtığı görülebilmektedir.

Kazaların yaşanmasının önüne geçecek ne kadar çok önlem alınıyor olsa da bu tür sonuçlarla kişilerin zarara uğradığı kazaların meydana geliyor olması kişilerin uğradıkları zararların karşılanması gerektiğini de doğurmaktadır. buna göre kişiler kazaların ardından maddi ve manevi tazminat taleplerini ilgililere iletebiliyorlar.

Trafik Kazasında Kim Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açabilir?

Kaza sonrasında hayatını kaybetmeden aldığı zararın miktarına bağlı olmaksızın hayatta kalan kişiler kendi başlarına maddi ve manevi tazminat davalarını açabilirler. Buna ek olarak hayatını kaybeden kişilerin yakınları da destekten yoksun kalma gerekçesi ile maddi ve manevi zararlarının karşılanması adına tazminat davası açabilmektedir. Bu kişilerin ölen kişinin birinci dereceden yakınlığı olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Eğer trafik kazasına karışan kişiler tazminat davasını açtıktan sonra hayatını kaybetmişlerse bu durumda davanın ölen kişinin yakınları tarafından sürdürülmesi mümkün olabiliyor.

Davalar Kime Karşı Açılır?

Trafik kazalarının raporların kazanın gerçekleşme şeklinin kurallarına uygunluğuna bakılarak hangi tarafın ne kadar kusurlu olduğuna dair bir çıkarım yapılabilir. Ortaya çıkan kusurlarda tam kusurlu olan ya da oran açısından daha kusurlu olan kişiler tazminat talep edecekleri zaman diğer tarafın bu tazminatı karşılayabilecek ekonomik durumu bulunmaması halinde sigorta şirketlerine davaların açılması gerekmektedir. Özellikle yaralamalı ve ölümlü bir şekilde sonuçlanan trafik kazalarının yüksek tazminat bedellerine yol açması ödemelerin yapılmasını olası kılmadığı için tazminat miktarları yükselmekte ve bunların sigorta şirketleri tarafından ödenmesi sağlanmaktadır. Kara yolları Trafik Kanununda belirlenmiş maddeler gereğince kişiler trafik kazalarının ardından direkt olarak sigorta şirketine karşı davalarını açabilirler.

Trafik Kazası Tazminat Davalarında Zaman aşımı Süreleri

Trafik kazasının ardından maddi ya da manevi anlamda zarar gören kişilerin bu zararlarının karşılanması adına tazminat talebinde bulunması söz konusu olabiliyor. Olayda mağdur olan kişiler uğradıkları zararların karşılanması için olayın gerçekleştiği ya da olayın failinin belli olduğu tarihi takip eden bir yıllık süre içinde davalarını açmalıdırlar.

Olaya karışan kişinin belirlenmemesi halinde kişilerin zaman aşımı süresi olarak 10 yıllık bir süresi bulunmaktadır. Eğer davalar sigorta şirketlerine karşı açılacaksa bu durumda zaman aşımı süresi 2 yıl üzerinden değerlendirilir.

Trafik Kazalarında Tazminat Olarak Neler Talep Edilir?

Yaralamalı ya da sakatlıkların söz konusu olduğu trafik kazalarında kişiler yaşadıkları güç kayıpları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kazanç kayıplarına karşılık olarak tazminat talebinde bulunabilirler. Ancak ölümlü trafik kazaları gerçekleşmişse ölen kişinin yakınları destekten yoksun kalmayı gerekçe göstererek maddi ve manevi tazminat davası açabiliyorlar.

Trafik Kazası Sonucunda İstenecek Tazminat Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Maddi tazminat hesaplamalarında somut bir şekilde kişilerin araçlarında ya da kendilerinde meydana gelen zararlar üzerinden hareket edilirken; soyut durumların söz konusu olduğu manevi tazminat davalarında mutlaka bir avukattan yardım alınmalıdır.

Trafik Kazası Avukatları Ankara – Avukatlık Ücretleri Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2013/9895 Karar: 2014/10262 Karar Tarihi: 30.06.2014 – Trafik Kazası Avukatları Ankara

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN VEFAT VE SAKATLANMA NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – TAZMİNATIN REDDEDİLEN KISMI ÜZERİNDEN DAVALI SİGORTA ŞİRKETLERİ LEHİNE AVUKAT VEKALET ÜCRETİ VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacılar dava dilekçesinde davalı Axa Sigorta A.Ş.’den yalnız maddi tazminat, davalı Allianz Sigorta A.Ş.’den yalnız manevi tazminat talep ettiğine göre, talep edilen tazminatın reddedilen kısmı üzerinden davalı sigorta şirketleri lehine vekalet ücreti verilmesi gerekirken davacılar aleyhine olacak şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
AVUKAT ÜCRET YÖNÜNDEN: Mahkemece reddedilen kısım üzerinden davada kendisini vekille (avukat ) temsil edilen tüm davalılar için ayrı ayrı avukat vekalet ücreti verilmesi doğru olmamıştır. Hüküm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT’nin 3/2. maddesi gereğince ret sebebi ortak olan davalılar lehine tek avukatlık ücretine hükmolunması gerekmektedir.    Kabule göre, davacılar dava dilekçesinde davalı Axa Sigorta A.Ş.’den yalnız maddi tazminat, davalı Allianz Sigorta A.Ş.’den yalnız manevi tazminat talep ettiğine göre, talep edilen tazminatın reddedilen kısmı üzerinden davalı sigorta şirketleri lehine Trafik Kazası Avukatları Ankara avukatı vekalet ücreti verilmesi gerekirken yazılı şekilde davacılar aleyhine olacak şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

YARGITAY KARARI : TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/7261 Karar: 2014/9888 Karar Tarihi: 24.06.2014 – Trafik Kazası Avukatları Ankara

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASI – POLİÇEDE TANIMLANAN MOTORLU ARACIN İŞLETİLMESİ SIRASINDA BİR KİMSENİN ÖLÜMÜNE VEYA YARALANMASINA VEYA BİR ŞEYİN ZARARA UĞRAMASINA SEBEBİYET VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma, defin gideri ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “sigortanın kapsamı” başlıklı A.1. maddesi uyarınca, Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Kaza tarihinde ZMSS limiti … TL olmasına rağmen mahkemece toplam … TL maddi tazminattan davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması suretiyle limit aşılacak şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

AVUKAT ÜCRETİ YÖNÜNDEN : Asgari Avukat Ücret Tarifesinin 3/2 md gereği red sebebi aynı olan davalılar için tek avukat ücreti verilmesi gerekirken, red sebebi müşterek olan her bir davalı için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmedilmesi doğru değildir.