Tazminat Davasını Nasıl Açarım ?

tazminat avukatı, avukatları ankara

Tazminat Davasını Nasıl Açarım ?

Tazminat, davalara konu olan davada çekişmeler yaşatan önemli konudur. Tazminat hakkında toplumun bilinçlenmesi, hukukun bilinirliği ile her geçen gün miktarı ile, ve davada kişilerin tanınır olması ile gündemin önemli parçası olmaya devam edecektir.

Tazminat bir alacak hakkı olduğu için ortada bir borç münasebetinin ve bu münasebetten doğan bir zararın olması gerekir. Borçlar Kanununda borç münasebeti doğuran durumlar; akit (sözleşme) haksız fiil ve haksız zenginleşme olarak zikredilmiştir.

Haksız Fiil Nedeniyle tazminat Nedir – Şartları Nelerdir

1) Zarar verici bir fiil, 2) Fiilin hukuka aykırılığı, 3) Kusur, 4) Fiil sonucu doğan bir zarar, 5) Zararla fiil arasında bir bağ olmalıdır. Tazminat Bir kimsenin uğradığı maddi veya manevi bir zararın karşılanması için yapılan ödemelere tazminat denir. Çoğu kez, tazminatın ödenmesi bir mahkeme kararının sonucunda olmaktadır. Bu konuda açılan davalara da “tazminat davası” adı verilir.

Tazminat Davası Ve  Tazminatın Alınması 

Tazminat davası açmak için gerekli olan koşullar, kasten veya ihmal durumuyla ortaya çıkan, karşı tarafa verilen zararların karşılanması şeklinde oluşmaktadır. Ahlak kuralları kapsamında yapılacak olan bir fiil de tazmin durumunu ortaya çıkaracaktır. . Kasten veya ihmal doğrultusunda, karşı tarafında malına, canına veya kişiliğine zarar verilmesi durumuna haksız fiil adı verilmektedir.

Haksız fiil nedeniyle mağdur olan bir kişi, kendisini mağdur duruma düşüren kişi veya kurumlardan zararının tazminini isteme hakkına sahip olacaktır. Tazminat davasının açılacağı yer ise, haksız fiile uğrayan davalının, bu durumla karşılaştığı yer veya davalı kişinin ikamet ettiği yerin mahkemesinde olacaktır.

Tazminat, yürütülecek olan davalarda, zaman aşımı süresi 1 yıl ve 10 yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Davanın açılabilmesi için uygulanması gereken ise, konuyla ilgili dosyanın istenmesi ile başlamaktadır. Delil toplama, bu noktadan sonra atılacak olan adımdır. Delil toplama aşamasından sonra ise, maddi veya manevi olarak zarar gören kişinin geliri ve yaptığı işi tespit edilmelidir. Bilirkişi görüşünün alınmasının ardından, tüm bu maddelerin incelenmesi sonrasında dosya karara bağlanır.

Pek çok konu hakkında tazminat davası açmanız mümkün olacaktır. Bunlardan bir tanesi, basın yolu ile kişilik haklarına saldırı olarak karşımıza çıkmaktadır.  Basılmış eseler konusunda işlenen suçlardan dolayı maddi ve manevi zararlardan eser sahibi ve yayımcı sorumlu olacaktır. Yayınların süresiz olması durumunda geçerli olacak bu durumun yanında, süreli veya süresiz yayınlarda yayın sahibi, marka veya lisans sahibi, kiralayan, işleten veya yayımlayan gerçek veya tüzel kişiler de bu durumdan sorumlu olacaklardır.

Tazminat davalarında sık karşılaşılan bir diğer durum ise, doktor kusurundan dolayı açılan davalardır. Kusurlu veya hukuka aykırı bir fiille başkasına maddi ve manevi zarar veren kişiler, yine maddi ve manevi olarak bu zararı gidermekle yükümlü olacaklardır. Zarar gören kişinin zararını ve zarar veren kişiyi tespit ve ispat etmesi ile dava başlayacaktır. Zarara uğrayan kişinin zararın miktarını tespit edememesi durumunda, mahkemenin olayların akışına göre karar vermesi beklenecektir.

Zarara uğramış kişinin zarara razı olması veya zararın oluşmasında etkili olması durumunda ise, mahkeme tazminat miktarının azaltılmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına karar verebilir. Hakaret davalarında ise daha çok manevi tazminat durumu söz konusu olacaktır. Manevi zarara karşı talep edilecek olan manevi tazminat, az miktarda paradan oluşabilmektedir. Mahkemenin para cezasına karar kılmaması durumunda ise, kınama cezası vermesi söz konusu olacaktır.

Tazminat avukatı ankara , trafik kazalarından doğacak maddi ve manevi zararların giderilmesi yönünde olacaktır. Trafik kazasının ölümle sonuçlanması durumunda karşılanması gereken zarar, cenaze masrafları, ölümün hemen gerçekleşmemesi durumunda tedavi giderleri, ölenin ailesinin mağdur durumda kalmaması için ödenecek olan tazminat şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kazanın ölümle sonuçlanmaması durumunda ödenecek olan tazminat ise, tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalması veya ortadan kalkması durumundan doğacak zarar ve gelecek zaman için ekonomik koşulların sağlanması tazminat avukatı ankara konularını kapsamaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm bu durumların oluşması durumunda, tazminat davası açma hakkına sahip olabileceksiniz. Haksız fiil sonucu oluşacak olan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak olan bu davalarda Tazminat Avukatı Ankara davası açmak olacaktır. Tazminat davalarının görülmesi gereken yer ise, davalı kişinin haksız fiile uğradığı yer veya davalı kişinin ikamet ettiği şehir olarak kararlaştırılacaktır.

Tazminat Avukatı Ankara – Avukatlık Ücretleri Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2012/28596 Karar: 2013/28298 Karar Tarihi: 18.11.2013

TAZMİNAT DAVASI – DOKTOR TARAFINDAN YAPILAN İĞNE NEDENİYLE KÜÇÜĞÜN KISITLI YÜRÜMESİ – UYAP AVUKAT PORTALINDAN GÖNDERİLEN MAZERET DİLEKÇESİNİN MAHKEME PERSONELİNCE HAKİM ONAYINA SUNULMAMASI – DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Duruşma davetiye masrafının mahkemeye zamanında ulaşmasına, hatalı da olsa mazeret beyanı içeren bir dilekçe var iken UYAP ortamında hazırlanan yeni duruşma gününü bildirir tebligatın davacı vekiline tebliğe gönderilmemesi neticesinde 12.09.2012 tarihinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

YARGITAY : TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2013/15173 Karar: 2013/17347 Karar Tarihi: 11.11.2013

TAZMİNAT DAVASI – YARGILAMA GİDERLERİNİN TARAFLARIN HAKLILIK ORANINA GÖRE PAYLAŞTIRILACAĞI – KISMEN KABUL EDİLEN DAVADA YARGILAMA GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMAMASININ İSABETSİZLİĞİ – KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ
ÖZET: Davanın kısmen kabulü halinde, yargılama giderleri tarafların haklılık oranına göre paylaştırılır ve avukatlık ücreti de yargılama giderler indendir. Mahkemece, kısmen kabul edilen davada yargılama giderlerinin paylaştırılmaması ve reddedilen kısım üzerinden davalı yararına avukatlık ücreti takdir edilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu yönlere ilişkin kanun yararına bozma istemi yerinde olup, kararın bozulması gerekmiştir. Bu nedenle kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar verilmiştir.

YARGITAY : TAZMİNAT DAVASI 

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/6217 Karar: 2013/20874 Karar Tarihi: 09.09.2013

TAZMİNAT DAVASI – KÜÇÜĞÜN ÖMÜR BOYU TAŞIYACAĞI IZDIRAP NEDENİYLE KENDİSİNE TAKDİR EDİLEN MANEVİ TAZMİNATIN AZ OLDUĞU – ANNE VE BABANIN DUYDUKLARI ELEM VE IZDIRAP GÖZETİLEREK MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR EDİLMESİ GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Küçük E. mevcut durum nedeniyle ömür boyu taşıyacağı ızdırap, manevi huzursuzluk boyutuyla mevcut durumun küçük üzerinde gösterdiği ve göstereceği fiziki ve psikolojik etkiler dikkate alınarak mahkemece takdir edilen manevi tazminatın az olduğu, yine anne ve babasının mevcut durum nedeniyle duydukları elem ve ızdırap gözetilerek takdir edilen manevi tazminatın da az olduğu dikkate alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma gerektirir.

 

9 SORULAR

 1. SUZAN TÜMER dedi ki:

  Tazminat Davasını Nasıl Açarım ? Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 2. BESTE EROĞLU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Tazminat Davasını Nasıl Açarım ? hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. ALTAN ELBAŞ dedi ki:

  Tazminat Avukatı Ankara Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 4. RASİM SOYKÖK dedi ki:

  Tazminat Avukatı Ankara Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 5. TEOMAN KOÇKAR dedi ki:

  Tazminat Avukatı Ankara Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 6. DİLA OĞUZ dedi ki:

  Tazminat Avukatı Ankara Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 7. DÜRİYE ÇAĞIRGAN dedi ki:

  Tazminat Avukatı Ankara Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 8. GÜNEY KUŞ dedi ki:

  Tazminat Avukatı Ankara Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 9. MUTLU AKKURT dedi ki:

  Tazminat Avukatı Ankara Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri