Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır? Tanıma tenfiz yeni düzenleme ile yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının, yurt içinde yetkili nüfus müdürlüğüne tescil edilmesi mümkün hale getirilmiştir. Temelde tanıma ve tenfiz davası açılmadan yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olması söz konusu olamaz. Ancak son düzenleme ile belirli istisnalar dışında vatandaşlara kolaylık sağlanmıştır.

Tanıma ve tenfiz davası açmak için aranan ilk şart yabancı ülke mahkemesi tarafından verilmiş resmi bir mahkeme kararının olmasıdır. Bağımsızlık ve egemenlik ilkelerine göre her ülke kendi sınırları için yargı bağımsızlığı adına, başka mahkemeler tarafından verilen kararları kendi yargı erkinde değerlendirerek onaylamak zorundadır. Bu tip yabancı mahkeme kararlarının geçerliliği için ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açılması ön görülmüştür.

Tanıma ve Tenfiz Davası Açma Şartları Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davası açmak için kanunlarımızda bazı şartların yerine getirilmiş olması ve dava için gerekli unsurların ortaya çıkması gerekmektedir. Yabancı mahkeme kararlarının ülkemizde geçerliliğini sağlamak adına gerekli şartlar;

 • Yabancı mahkeme tarafından hukuk davalarına ilişkin kesin kararın olması
 • Kanunlara ve kamu düzenine aykırı bir karar olmaması
 • Kararı veren ülke ile karşılığın dava karşılığının bulunması

Olarak belirtilenmiştir. Tanıma ve tenfiz kavramları kendi içinde incelendiğinde farklı tanımlamalara sahiptir. Tanıma ve tenfiz farkı oldukça basittir. Tanıma davasında, mahkeme kararının tespitinin yapılması, tenfizde ise kararın uygulanması izin verilmesi sağlanmaktadır. Tanımada kesin hüküm etkisinin kabul edilmesi, tenfizde ise verilen kararın hükümlerinin zorla icra etkisine izin verilmesi mümkündür.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Ne Kadar Sürer?

Tanıma ve tenfiz davalarının en temel konuları arasında boşanma davaları gelmektedir. Bu örnek üzerinden açıklamak gerekirse, boşanma davası kararının yabancı bir mahkeme tarafından verilmesinin ardından, davanın taraflarına ulaşılabilirlik dava süresinin en temel belirleyicisidir. Tanıma ve tenfiz davasında her iki tarafın temsilcilerinin hazır olması halinde tek celsede karar verilebilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası açmak için belirtilen tüm belgelerin mahkemeye ulaştırılması gerekmektedir. Tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler arasında;

 • Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın aslı ve Türkçe tercümesi
 • Apostil
 • Kararın kesinleştiğini gösteren onanmış belge ve onaylı çevirisi
 • Dava dilekçesi, matbu formu

Tanıma ve tenfiz davası açmak için gerekli başlıca belgelerdir.

Tanıma ve Tenfiz Dava Dilekçesi

Tanıma ve tenfiz davaları yetkili ve görevli mahkemelere dilekçe ile başvuru sonucu açılmaktadır. Tanıma tenfiz dava dilekçesi hazırlandıktan sonra mahkeme tarafından istenen diğer belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir. Tenfiz ve tanıma davası açmak için belgelerin eksik ya da yanlış olması durumunda mahkeme tarafından düzeltilmesi için süre verilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası açılabilmesi için her iki dava içinde belirlenen koşulların sağlanması gerekmektedir. Tenfiz ve tanıma için farklı koşullar belirlenmiştir. Birbiriyle çok sık karıştırılan bu iki dava temelde farklı özelliklere sahiptir.

 Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır

Tanıma Davası açılırken, Türk mahkemelerinin tanımaya karar verilebilmesi için, ilamın Türk Mahkemesinin münhasır, yetkisine girmeyen bir konuda verilmesi ve hükmün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması yeterlidir. Tanıma davası hasımsız olarak görülemez.  Tanıma davası açılırken hazırlanan dilekçeye ek olarak, Yabancı mahkeme ilamının yani kararın o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya kararı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi, verilen mahkeme kararın kesinleştiğini gösteren belgenin aslı eklenerek dava açılır.

Tanıma davası açılırken, Velayet ve nafaka konusundaki istemler var ise, karar icrai niteliklerinden dolayı tanıma değil  tenfiz davasına konu olabilirler ve tenfiz davası açılır.

Tanıma kararları boşanma ve ayrılık davalarına ilişkinse,  görevli mahkeme aile mahkemesidir. Bu yüzde tanıma davası aile mahkemesinde açılır. Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de ikametgahı veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse, Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden dava açılır.

TENFİZ DAVASI NASIL AÇILIR

Yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tenfiz kararları boşanma ve ayrılık davalarına ilişkinse,  görevli mahkeme aile mahkemesidir.Karar  boşanma ve ayrılık davası ise Tenfiz davası aile mahkemesinde açılır.  Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de ikametgahı veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse, Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden dava açılır.

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır. Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının, bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilamının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.

Mahkemece ilamın kısmen veya tamamen tenfizine veya istemin reddine karar verilebilir. Bu karar yabancı mahkeme ilamının altına yazılır ve hakim tarafından mühürlenip imzalanır.  Tenfizine karar verilen yabancı ilamlar Türk Mahkemelerinden verilmiş ilamlar gibi icra olunur. Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararların temyizi genel hükümlere tabidir. Temyiz, yerine getirmeyi durdurur.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI NEREDE AÇILIR

Ülkemiz uzun zamanlardan beri işsizlik, yaşam koşulları ve çeşitli sebeplerden dolayı ülkemizin dışında bir çok farklı ülkelere yoğun göç vermiştir. Yaşanan bu göç olayları nedeniyle Türk Vatandaşlığı nedeniyle sorunlarda ortaya çıkmıştır. En çok yaşanan sorunlardan biri yurtdışında evlenme ve boşanma işlemleridir. Büro olarak sıkça sorulan sorular arasında tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır sorusuyla karşı karşı kalmaktayız. Tanıma ve Tenfiz kararları boşanma ve ayrılık davalarına ilişkinse  görevli mahkeme aile mahkemesidir.

Aile Mahkemeleri Aşağıdaki Dava Ve İşleri Görür.

22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler,

20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,  Kanunlarla verilen diğer görevler. (4787 S. K. m. 4)

TANIMA VE TENFİZ DAVASININ  GENEL DURUMLARDA NEREDE AÇILIR

Tanıma ve Tenfiz kararları boşanma ve ayrılık davalarına ilişkinse  Tanıma ve tenfiz davasında görevli mahkeme aile mahkemesi olduğundan tanıma ve tenfiz davası Aile mahkemesinde açılır. Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de ikametgahı veya sakin olduğu bir yer mahkemesinde açılır. İkametgahı  mevcut değilse, Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden açılır.

10 SORULAR

 1. HULUSİ ÖNGÖREN dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 2. HANDE KANDEMİR dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 3. ETHEM BODUGÖZ dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 4. GÜLİSTAN UZ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 5. KUTAY DEMİRTOLA dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 6. SELAHADDİN ALHAS dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 7. SEMİH ACIPINAR dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 8. YÜCEL TEKELİOĞLU dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 9. GÖKHAN ANADOL dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 10. HAYRİYE ERDOĞA dedi ki:

  Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri