Tanıma Ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır

Tanıma Davası açılırken, Türk mahkemelerinin tanımaya karar verilebilmesi için, ilamın Türk Mahkemesinin münhasır, yetkisine girmeyen bir konuda verilmesi ve hükmün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması yeterlidir. Tanıma davası hasımsız olarak görülemez.  Tanıma davası açılırken hazırlanan dilekçeye ek olarak, Yabancı mahkeme ilamının yani kararın o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya kararı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi, verilen mahkeme kararın kesinleştiğini gösteren belgenin aslı eklenerek dava açılır.

Tanıma davası açılırken, Velayet ve nafaka konusundaki istemler var ise, karar icrai niteliklerinden dolayı tanıma değil  tenfiz davasına konu olabilirler ve tenfiz davası açılır.

Tanıma kararları boşanma ve ayrılık davalarına ilişkinse,  görevli mahkeme aile mahkemesidir. Bu yüzde tanıma davası aile mahkemesinde açılır. Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de ikametgahı veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse, Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden dava açılır.

TENFİZ DAVASI NASIL AÇILIR

Yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tenfiz kararları boşanma ve ayrılık davalarına ilişkinse,  görevli mahkeme aile mahkemesidir.Karar  boşanma ve ayrılık davası ise Tenfiz davası aile mahkemesinde açılır.  Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de ikametgahı veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse, Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden dava açılır.

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir.

Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır. Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlarının, bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilamının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz edebilir.

Mahkemece ilamın kısmen veya tamamen tenfizine veya istemin reddine karar verilebilir. Bu karar yabancı mahkeme ilamının altına yazılır ve hakim tarafından mühürlenip imzalanır.  Tenfizine karar verilen yabancı ilamlar Türk Mahkemelerinden verilmiş ilamlar gibi icra olunur. Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararların temyizi genel hükümlere tabidir. Temyiz, yerine getirmeyi durdurur.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI NEREDE AÇILIR

Ülkemiz uzun zamanlardan beri işsizlik, yaşam koşulları ve çeşitli sebeplerden dolayı ülkemizin dışında bir çok farklı ülkelere yoğun göç vermiştir. Yaşanan bu göç olayları nedeniyle Türk Vatandaşlığı nedeniyle sorunlarda ortaya çıkmıştır. En çok yaşanan sorunlardan biri yurtdışında evlenme ve boşanma işlemleridir. Büro olarak sıkça sorulan sorular arasında tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır sorusuyla karşı karşı kalmaktayız. Tanıma ve Tenfiz kararları boşanma ve ayrılık davalarına ilişkinse  görevli mahkeme aile mahkemesidir.

Aile Mahkemeleri Aşağıdaki Dava Ve İşleri Görür.

  • 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler,
  • 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,
  •  Kanunlarla verilen diğer görevler. (4787 S. K. m. 4)

TANIMA VE TENFİZ DAVASININ  GENEL DURUMLARDA NEREDE AÇILIR

Tanıma ve Tenfiz kararları boşanma ve ayrılık davalarına ilişkinse  Tanıma ve tenfiz davasında görevli mahkeme aile mahkemesi olduğundan tanıma ve tenfiz davası Aile mahkemesinde açılır. Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki ikametgahı yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de ikametgahı veya sakin olduğu bir yer mahkemesinde açılır. İkametgahı  mevcut değilse, Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden açılır.