Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi

Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ( T.M.K.’nun tüzel kişilerde ‘hak ehliyeti’ başlıklı 48. maddesinde tüzel kişilerin hak ehliyetinin içeriği şu şekilde ifade edilmektedir, ‘Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.’ şeklinde düzenlenmiştir. Medeni Kanundaki bu ayrık durum dışında kişi sayılma bakımından gerçek ve tüzel kişiler arasında fark gözetilmemiştir.
Kişi kavramı da, hem gerçek kişileri ( insanları) hem de tüzel kişileri ( dernek, köy, belediye, şirket vb,) içine alan geniş bir kavramdır.
Tüzel kişinin kişilik haklarından olan onur ve saygınlığı onun korunan değerlerinin başında gelir. Bu sebeple tüzel kişi onur ve saygınlığından vazgeçemeyeceği gibi, bu değerlerini hukuka ve ahlaka aykırı olarak da sınırlayamaz.
818 Sayılı B.K. ( B.K.’nun 49. maddesinde tanzim edilen manevi zarar, kişinin kişisel çıkarlarında ( haklarında) uğradığı bir eksilmedir. Değişik bir ifade ile, bu zarar çeşidi maddi değerler yönünden değil, manevi değerler yönünden bir eksilmeyi anlatır. Bir tüzel kişinin kişisel haklarından olan ( adı, şerefi, onuru ve itibarı gibi) varlıklarına yapılan saldırının; bu manevi değerlerinde bir eksilmeye ( manevi zarara) sebep olacağı gerçeği ise ortadadır.
Gerçi, kalpleri ve hissiyatı olmayan tüzel kişilerin elem ve ızdırap duymaları düşünülemez. Ancak bu halleri, tüzel kişilerin, ölüm dolayısiyle manevi tazminatı tanzim eden B.K.nun 47. maddesine göre hak talebinde bulunmamaları sonucuna götürür. Hukuk nizamı tüzel kişileri hukuk sujesi olarak tanıdığına ve onlara ad, şeref ve itibar gibi kişisel varlıklar bahşedilmiş olduğuna göre, kişisel varlıklara yapılan saldırı sebebiyle elem ve ızdırap duymayacaklarından söz edilerek tüzel kişilerin manevi tazminat adı ile bir paranın ödetilmesi davası açamayacaklarını kabul etmek yasa koyucunun amacına aykırı düşer. Çünkü, gerek Medeni Yasa ve gerekse Borçlar Yasası ( md. 49) yalnız gerçek kişilerin değil, aynı zamanda tüzel kişilerin de kişisel haklarını korumaktadır. Yargıtay ve bilimsel eserlerdeki baskın görüş, tüzel kişilerin de nitelikçe gerçek kişilere özgü olanların dışında kalan, kişisel haklarına saldırı halinde manevi tazminat namı altında özel bir giderim isteyebilecekleri yolundadır ( Mustafa Reşit karahasan, Tazminat Hukuku, 1996, s. 967-68; Kemal Tahir gürsoy, ‘Manevi Zarar ve Tazmini’, aühfd., C. 30, S. 1- 4, s. 12).
Uygulamada da Yargıtay H.G.K., 15.12.2004 gün ve 2004/4-709 E-2004/720 K.; 31.5.2000 gün ve 2000/4-900 E- 2000/935 K. sayılı ilamlarında tüzel kişilerin de kişilik haklarına saldırıdan dolayı manevi tazminat davası açabileceklerini kabul etmiştir.

Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 4.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2013/15239  KARAR NO : 2014/15505  KARAR TARİHİ..18/11/2014

TALEP: ……… müşterilerine teslim etmeyi taahhüt ettikleri asitik asit ürününün Marmara Ereğlisi’ndeki tesislerden gönderilmek zorunda kalındığını, bunun da fazladan nakliye ücreti ödenmesine neden olduğunu, bu maddi zararları yanında ticari itibarının sarsılması nedeni ile de manevi zarara uğradığını iddia ederek uğradığı maddi ve manevi zararın ödetilmesi isteminde bulunmuştur.

KARAR: Davacı bir anonim şirkettir. İşletme hacmine göre ticaret sahası içinde şirketin ticari bir itibarı bulunduğu kuşkusuzdur. Davacının serbest bölgedeki malının yurda sokulmasının durdurulması ile malın satım sözleşmesinin karşı tarafına karşı zor durumda kaldığı gibi, şirket tüzel kişiliğinin itibarının da sarsıldığının kabulü gerekir. Nitekim davalı şirket söz konusu durdurma kararını talep ederken doğacak her türlü zararı ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş olup, davacının maddi ve manevi zarara uğrayabileceğini de ön görmüştür. Şu durumda mahkemece davacının ticari itibarının zedelenmesi nedeni ile uygun bir manevi tazminat ödetilmesi yerine istemin tümden reddi doğru olmamış, kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2/a-b) sayılı bentte açıklanan nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, davalı C…ın tüm davacının öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 18/11/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

şirketin manevi tazminat talebi, şirketin manevi tazminat talebi, şirketin manevi tazminat talebi yargıtay kararı, ticari şirket manevi tazminat, ticari şirketin kişilik haklarına saldırı manevi tazminat davası

116 SORULAR

 1. ÜMRAN YURDAKUL dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 2. EMRECAN ÖREN dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 3. NAİLE GÜL dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 4. EMİNE ALPER dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 5. EMRECAN ÖREN dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 6. NURBANU KULDUK dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 7. SEVGİN YAKALI dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 8. YEŞİM ATEŞLİ dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 9. MAHSUM KARACA dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 10. ŞÜKRÜ YOZGAT dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 11. MERİÇ EREN dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 12. GÜLCE SERT dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 13. DENİZ İLGEN dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 14. HÜSEYİN TUNCEL dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 15. BETÜL GÜLDÜR dedi ki:

  Şirketlerin Manevi Tazminat Talebi Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri