Şirketlere Karşı İcra Takibi

Şirketlere Karşı İcra Takibi

Şirketlere Karşı İcra Takibi borcun ödenmemesi ile ilgili çek, fatura, senet veya faturaya dayalı icra takibi yapılır. Borcun ödenmemesi nedeniyle senet çek ve bonoya dayalı icra takibi, ilamsız icra takibi, mahkeme kararı ile bir alacak varsa ilamlı icra takibi yapılır. İcra takibinde ve icra müdürlüklerinde işlem yapılması için şirkete ait vergi numarası ve ticaret sicil numarası olması gerekmektedir. İcra müdürlüklerinde talep ve sorgular bu numaralar üzerinden yapılmaktadır.

ŞİRKET İCRA TAKİBİ VE ŞİRKET HİSSELERİNE HACİZ KONULMASI

Şirketlere Karşı İcra Takibi yapıldıktan sonra, icra takibin kesinleşmesi gerekmektedir. İcra takibi kesinleştikten sonra İcra müdürlüğüne talep açılarak şirketin bulunduğu ilin Ticaret Sicil Memurluğuna müzekkere yazılır.Müzekkerede  şirketin, başka şirketlerden alacaklı olması halinde ve başka bir şirkete ortak olarak o şirketlerde hisseleri olması halinde bu hisselere haciz konulmasına istenir. Ticaret Sicil Memurluluğu bu müzekkere üzerine şirket hisselerine haciz işlemi uygular.

ANONİM ŞİRKET İCRA TAKİBİ NEDENİYLE ŞİRKETİN KAR PAYINA HACİZ

Anonim şirketlerde paylar için pay senedi veya pay ilmühaberi çıkarılmamışsa, borçlunun şirketteki payı icra dairesi tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir. Haczin şirket pay defterine işlenmesi zorunludur; ancak haciz, şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile şirkete tebliğ tarihinde yapılmış sayılır. Haciz, icra dairesi tarafından tescil edilmek üzere Ticaret Siciline bildirilir. Haczedilen payların devri, alacaklının haklarını ihlal ettiği oranda batıldır. Haczedilen payların satışı, taşınır malların satışı usulüne tabidir.

SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME SUÇU

İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirerek şirketin iflasını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti üzerine, on günden üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir.

Şirketlere Karşı İcra Takibi – TİCARETİ TERK CEZA DAVASI

Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde durumu kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Durum ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazetede ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır. İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Mahkeme itirazı incelemesi için dosyayı o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye ceza mahkemesine, icra mahkemesi hâkimi ile asliye ceza mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye ceza mahkemesine gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.

16 SORULAR

 1. SEDANUR MEMİŞOĞLU dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 2. CEMRE ATEŞÇİ dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 3. MUTLU BİLİCİ dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 4. AYSUN ÖZDER dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 5. EREN TAMİR dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 6. TAHA ADIŞEN dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 7. KEMAL EVLER dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 8. DİDEM DİKMEN dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 9. ZEHRA KALENDER dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 10. CEYDA KUZUCU dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 11. İMREN AYDINCI dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 12. NURCAN SÖĞÜT dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 13. UĞUR GÜLEN dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 14. AYŞEGÜL ONAR dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi Davayı açma şartları nelerdir..

 15. TUNA ÖKSÜZ dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 16. ABİDİN SADIK dedi ki:

  Şirketlere Karşı İcra Takibi Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri