Saklı Pay Nasıl Alınır

Saklı Pay Nasıl Alınır

saklı pay nasıl alınır ile ilgili diğer konu başlıkları, saklı pay nasıl alınır, mirasta saklı pay nasıl alınır,saklı pay nasıl hesaplanır, saklı pay miktarı hesaplanması, medeni kanun saklı pay, saklı pay sahibi mirasçılar kimlerdir, mirasta saklı pay oranları, saklı pay sahipleri kimlerdir, miras saklı pay nasıl hesaplanır, mirasda saklı pay oranı, sakli pay davasi, sakli pay davasi nasıl açılır, sakli pay davasi nezaman açılır, saklı pay oranı nasıl alınır, saklı pay oranı nasıl talep edilir, saklı payı almak için hangi dava açılır, mirasda sakli pay nedir.

SAKLI PAY ORANI NASIL ALINIR

 • Saklı Paylı mirasçılar, miras bırakanın altsoyu, baba ve anası, kardeşleri ve eşidir.  Saklı Paylar, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla ortadan kaldırması mümkün olmayan Kanuni miras payıdır. TMK’nın 571. maddesi uyarınca tenkis davası, saklı payının zedelendiğini öğrendiği tarihten itibaren bir yıl, her halde on yıl geçmekle hak düşürücü süre içerisinde açılması gerekir.
 • Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeşleri veya eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufla bulunabilir. Bu mirasçılardan hiçbiri yoksa miras bırakan mirasının tamamında tasarruf edebilir.
 • Saklı payı bulunan mirasçı, tek taraflı ölüme bağlı tasarruf ile mirastan tamamen veya kısmen çıkartılabilir. Mirasçılıktan çıkarma sebebi ölüme bağlı tasarrufta mutlaka açıkça ve somut olarak gösterilmelidir. Mirastan çıkarma nedenleri olağan ve koruyucu olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir. Olağan çıkarma nedenleri, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır suç işlemek veya aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesidir. Murisin saklı pay dışında kalan pay için her zaman tasarruf hakkı bulunduğundan, saklı pay dışındaki payı için çıkarmanın (ıskatın) şartları aranmaz.
 • TMK’nın 560-562. maddelerinde düzenlenen, mirasbırakanın saklı payları zedeleyen gerek ölüme bağlı ve gerekse sağlararası kazandırmalarının kural olarak saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar tarafından mirasbırakanın tasarruf edebileceği sınıra çekilmesini amaçlayan, öncesine etkili, yenilik doğurucu davalardandır. Bu yönüyle, tenkis davası Miras Hukukuna özgü bir iptal davası olarak kabul edilmelidir. Tenkis, saklı payın yaptırımıdır ve saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce ölüme bağlı tasarruflardan, bu yetmezse, en yeni tarihlisinden en eskisine doğru geriye gidilmek üzere sağlararası kazandırmalardan yapılır

SAKLI PAY ORANI NASIL HESAPLANIR

 1.  Altsoy için yasal miras payının yarısı.
 2.  Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri.
 3. Kardeşlerden her biri için yasal miras payının sekizde biri.
 4. Sağ kalan eş için:Altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı. Diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü.

Yargıtay Kararları – Saklı Pay Nasıl Alınır

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/1687 Karar: 2015/6049 Karar Tarihi: 02.06.2015

TENKİS DAVASI – DAVACILARIN MURİSİN MALİK OLDUĞU TAŞINMAZI DAVALININ ÇOCUKLARI OLAN DAHİLİ DAVALILARA BAĞIŞ YOLUYLA DEVRETTİĞİ – DAVALILAR HAKKINDAKİ DAVANIN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİĞİNDEN REDDİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Tenkis davası, saklı payının zedelendiğini öğrendiği tarihten itibaren bir yıl, her halde on yıl geçmekle hak düşürücü süre içerisinde açılması gerekir. Somut olayda, davacılar 02.02.2009 günlü dava dilekçesinde murisin malik olduğu taşınmazı davalı N.’in çocukları olan dahili davalılara bağış yoluyla devrettiğini belirtmiştir. Davacılar bu taşınmazı 15.07.2011 günlü dahili dava dilekçelerinde dava konusu yapmışlardır. Görülüyor ki, bir yıllık hak düşürücü süre geçmiştir. Bu nedenle mahkemece dahili davalılar hakkındaki davanın hak düşürücü süre geçtiği gerekçesiyle reddi gerekirken karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2014/15265 Karar: 2015/9073 Karar Tarihi: 20.05.2015

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI – TENKİSİN SAKLI PAYIN YAPTIRIMI OLUŞU – SAKLI PAY TAMAMLANINCAYA KADAR ÖNCE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDAN BU YETMEZSE EN YENİ TARİHLİSİNDEN EN ESKİSİNE DOĞRU GERİYE GİDİLMEK ÜZERE SAĞLARARASI KAZANDIRMALARDAN YAPILIR

ÖZET: Tenkis davası Miras Hukukuna özgü bir iptal davası olarak kabul edilmelidir. Tenkis, saklı payın yaptırımıdır ve saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce ölüme bağlı tasarruflardan, bu yetmezse, en yeni tarihlisinden en eskisine doğru geriye gidilmek üzere sağlararası kazandırmalardan yapılır. Bu durumda, mahkemece; tenkis talebi hakkında inceleme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Saklı Pay Nasıl Alınır

Saklı Pay Nasıl Alınır

 

8 SORULAR

 1. AYŞEGÜL ONAR dedi ki:

  Saklı Pay Nasıl Alınır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 2. CANSUNUR GÖKTAŞ dedi ki:

  Saklı Pay Nasıl Alınır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 3. NEJAT TANIR dedi ki:

  Saklı Pay Nasıl Alınır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 4. SİMİN BAYRAM dedi ki:

  Saklı Pay Nasıl Alınır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 5. TUĞRUL KARAMERCAN dedi ki:

  Saklı Pay Nasıl Alınır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 6. OSMAN ÇİÇEK dedi ki:

  Saklı Pay Nasıl Alınır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 7. EMİRHAN AVCIKÜÇÜK dedi ki:

  Saklı Pay Nasıl Alınır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 8. IRAZ ÜZMEZ dedi ki:

  Saklı Pay Nasıl Alınır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri