Sahte Diploma Kullanma Suçu

Sahte Diploma Kullanma Suçu

Sahte Diploma Kullanma Suçu ve Cezası Nedir? Diploma dolandırıcılığı suçu Türk Ceza Kanunu içinde bir özel belgeyi sahte ve aldatmak amaçlı düzenlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Resmi ve özel belgede sahtecilik suçları arasında yer alan diploma sahteciliği, kanunlarımızda farklı tür cezalar verilmektedir. Var olmayan bir belge düzenlemek, mevcut belgede aldatmaya yönelik değişiklik yapmak vb. unsurlar bu suç türünün temel niteliğini oluşturmaktadır.

Sahte belge birçok farklı şekilde ve amaçla oluşturulabilmektedir. Bu nedenle, kanunlarımızda konuya ilişkin farklı cezalar verilebilir. Diploma veya farklı bir belge olsun fark etmeksizin çıkar amacıyla oluşturulan sahte bir belge için kanuni işlem uygulanmaktadır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Kapsamı Nedir?

Türk hukuk sistemi içinde sahte diplomaya ilişkin özel bir düzenleme yer almamaktadır. Bunun için Türk Ceza Kanununda resmi evrakta sahtecilik ve özel belgede sahtecilik gibi başlıklar altında düzenlemelere yer verilmiştir. Resmi evrakta sahtecilik suçunun ortaya çıkması için;

 • Sahte bir resmi belgenin üretilmesi
 • Resmi belgenin gerçeğe aykırı değiştirilmesi
 • Aldatma amacıyla gerçek belgenin yeniden düzenlenmesi
 • Sahte resmi belgelerin kullanılması vb.

Durumlarının oluşması gerekmektedir. Resmi ve özel belge arasında bir ayrım yapmak gerekirse, resmi belgeler yetkili resmi kurum ve memurlar tarafından düzenlenen belgeler olarak tanımlanmaktadır. Ancak özel belgeler, herkes tarafından düzelebilir ve kişiler arası ilişkilerde kullanılabilir. Göstermelik diploma ile yapılan işlemler için ilgili kanun maddeleri uygulanır.

Sahte Diploma Kullanma Suçu

Sahte Diploma Kullanma Suçu

Sahte Diploma Kullanma Cezası Nedir?

Sahte belge düzenlemek, aslına uygun değiştirme, gizlemek veya aldatmak amacıyla yeniden belge düzenlemek gibi unsurların ortaya çıkması halinde TCK Kamu Güvenine Karşı Suçlar başlığı altında farklı cezalar ön görülmüştür. Buna göre;

 • Gerçek bir resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek vb. için: 2 yıldan – 5 yıla kadar hapis cezası
 • Yetkili memur tarafından sahte olarak düzenlenen belgeler için: 3 yıldan – 8 yıla kadar hapis (kamu görevlisi için)
 • Özel belgeyi değiştiren, sahte üreten kişiler için: 1 yıldan – 3 yıla kadar hapis cezası

Uygulanmaktadır. Sahte diploma kullanımına ilişkin farklı unsurlar göz önünde bulundurularak ceza uygulanabilmektedir. Bunun için suçun nasıl işlendiği belirleyici olacaktır.

Sahte Diploma ve Resmi Evrakta Sahtecilik Şikâyet Süresi

Türk Ceza Kanununda şikâyete bağlı suçlar için belirlenen süre, suçun öğrenilmesinin ardından 6 aydır. Sahtecilik suçu şikâyete bağlı sayılmayan suçlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle bu suçlar için belirlenen zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Suçun ortaya çıkmasının hemen ardından kişilerin savcılıklara suç duyurusunda bulunması gerekmektedir.

Söz konusu suçlar için suçun niteliğine ve kapsamına göre farklı mahkemelerde dava görülebilmektedir. Bu konuda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Nitelikli suçlar için Ağır Ceza Mahkemesine başvuru yapılabilmektedir. Örneğin, sahte diploma çetesi tarafından düzenlenen diplomalar ve diğer belgeler için farklı mahkemelerde dava görülebilmektedir. Genel olarak suçlar için Asliye Ceza Mahkemesi görevlidir.

Sahte Diploma Kullanma Suçu

Son senelerde çalışma hayatına sahte diploma ile girilmeye çalışılması sıklıkla rastlanılan bir durum haline gelmektedir. Hatta o kadar ki devlet memuru olan kişiler için bile bu durum oluşmuş ve basında bununla ilgili haberlere yer verilmiştir. Bu şekilde sahte diploma kullanılması durumunda, kişi birçok suç işlemiş olabilmektedir. Mesela, bir kişi resmi belgede sahtecilik suçu işlediyse ve ayrıca devlet memuru olduysa hem resmi belgede sahtecilik suçunu ( TCK 204/1) hem de nitelikli dolandırıcılık suçunu ( TCK 158/1) işlemiş olmaktadır. Bu yazımızda resmi belgede sahtecilik suçunu anlatacağız.

Sahte belge oluşturmak pek çok şekilde yapılabilmektedir. Hiç olmayan bir belgeyi düzenlemek, sahte belge oluşturmaktır. Ayrıca mevcutta var olan gerçek bir belge üzerinde değişiklik yapmak da sahte belge kapsamında yer alır.

Kişi sahte belge oluşturarak, oluşturduğu bu dokümandan çıkar sağlamayı hedefler. Bakıldığı zaman sahteciliğin konu ve kapsamına, menfaat elde etmek maksadı ve aldatma yolu ile kanuna aykırı şekilde hazırlanmış her türlü evrak ve var olan belgeyi yine aynı maksat ve yol ile değiştirmek girmektedir.

Sahte Diploma Kullanma Cezası

Sahte diploma ile resmi belgede sahtecilik suçu oluşması için, düzenlenen sahte diploma aldatma yeteneğini itfa edecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Eğer bir kişi saydığımız bu eylemleri yaparsa,  Türk Ceza Kanunu madde 204 ilk fıkrada yer alan suçu işlemiş sayılır.

Onaylı özet sayılan belgeler dikkat edilecek bir konudur. Diploma, terhis belgesi veya ikametgâh kâğıdı gibi belgeler bir memur tarafından düzenlenir. İlgili memur bu belgeleri kayıt, sicil yahut sair belge kapsam ve içeriğine göre düzenler. Düzenlenen bu belgeler, onaylı özet sayılmaktadır. Yani bakıldığı zaman esas belge olmayan fakat esaslı belgeye dayanılarak düzenlenen belgelerin hepsi onaylı özet sayılır.

Onaylı özet belgeleri üzerinde işlenecek bir sahtecilik suçu, ancak görevli bir memur tarafından yapılabilir. Bu konuyla ilgili TCK 204. madde ikinci fıkra, kamu görevlilerinin suçu işlenmesi halini fail bakımından düzenler. Eğer onaylı özet üzerinde sahtecilik yapan kişi memur değilse veya o görevle ilgili bir memur değilse, bu eylem nedeni ile cezalandırılamaz. Çünkü yasa gereği, konuyla ilgili fail, ancak görevli olan memur olabilmektedir.

9 SORULAR

 1. SULTAN ULUTAN dedi ki:

  Sahte Diploma Kullanma Suçu Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 2. HANİFE ULUKAYA dedi ki:

  Sahte Diploma Kullanma Suçu Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 3. DEMREN TOPÇU dedi ki:

  Sahte Diploma Kullanma Suçu Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 4. YASİN ERTEKİN dedi ki:

  Sahte Diploma Kullanma Suçu hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 5. SİBEL İRDEM dedi ki:

  Sahte Diploma Kullanma Suçu Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 6. ERDALCAN MAZAK dedi ki:

  Sahte Diploma Kullanma Suçu Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 7. SEYFETTİN İLHAN dedi ki:

  Sahte Diploma Kullanma Suçu Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 8. ALPER TUNAOĞLU dedi ki:

  Sahte Diploma Kullanma Suçu Davayı açma şartları nelerdir..

 9. ARYA GÜNEY dedi ki:

  Sahte Diploma Kullanma Suçu Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri