Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Şikayet ve Cezası Nedir? Resmi evrakta sahtecilik suçu, hukuk sistemimizde kamu güvenine karşı işlenmiş suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde yer alan hükümler ile düzenlenmiştir. Bu bağlamda resmi belgede sahtecilik suçunun üç farklı seçimlik harekete dayanarak kasten işlenebilen bir suç olduğu görülmektedir. Söz konusu seçimlik hareketleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

 • Sıfırdan sahte resmi belge üretilmesi ya da mevcut resmi belge üzerinde gerçeğe aykırı olacak düzenlemeler yapılması,
 • Geçerliliği olan resmi bir belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi,
 • Sahte resmi belgenin kullanılması.

Dolayısıyla belirtmiş olduğumuz bu üç seçimlik hareketten herhangi birinin fail tarafından işlenmesi durumunda resmi belgede sahtecilik suçu meydana gelmiş sayılmaktadır. Resmi evrak ile işlenen sahtecilik suçuyla özel evrak üzerinde işlenen sahtecilik suçu arasında birtakım temel farklar bulunmaktadır. Söz konusu farkların en önemlisi ise, resmi evrakta sahtecilik durumunda evrakın gerçeğinin yetkili memur tarafından düzenlenebilen belgeleri kapsamasıdır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Şikayet Süresi

Türk Ceza Kanunu’nun şikayete tabi suçlarda şikayet süresi genel olarak fiilin işlenmesinden itibaren 6 ay olarak belirlenmiştir. Buna rağmen resmi evrakta sahtecilik suçu, şikayete bağlı olmadığından herhangi bir şikayet süresine tabi değildir. Ancak suçun mümkün olan en kısa zaman içinde savcılığa bildirilmesi etkin bir soruşturmanın yapılması ve olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddinde 3 fıkra altında düzenlenen resmi evrakta sahtecilik suçu, suçun her halinde farklı cezai yaptırımları doğurmaktadır. Buna göre;

 • Resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen ya da gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi herhangi bir işinin görülmesinde kullanan kişiler; 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar.
 • Resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlenen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen ve söz konusu sahte belgeyi kullanan kamu görevlisinin durumu, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülerek daha ağır yaptırıma bağlanmıştır.
 • Üçüncü fıkrada ise resmi belgenin kamu hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması durumunda verilecek cezanın yarı oranında arttırılacağı madde metninde belirtilmiştir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Unsurları Nelerdir?

“Resmi belge” kavramı kamu görevlisi tarafından görevi olarak düzenlenen bir yazıyı ifade ettiğinden, bu belge ile söz konusu kamu görevlisinin yerine getirdiği kamu görevi arasında bir irtibatın bulunması gerekmektedir.

Bunun yanında belgedeki gerçeğin değiştirilmiş olması hatta başkalarını yanıltacak şekilde değiştirilmesi gerekli görülmektedir. Ayrıca belgenin değiştirilen son halinde iğfal kabiliyetinin olması da önemlidir. İğfal kabiliyeti, aldatma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Suçun tespiti açısından belgenin iğfal kabiliyetinin olup olmadığı önem teşkil etmektedir.

Resmi Belgede Sahtecilik – Yargıtay Kararı

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU – ALDATMA YETENEĞİ BULUNUP BULUNMADIĞININ TAKDİRİNİN MAHKEMEYE AİT OLDUĞU – SUÇA KONU ÇEKİN GETİRTİLEREK İNCELENMEK SURETİYLE ÖZELLİKLERİNİN DURUŞMA TUTANAĞINA YAZILMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Belgede sahtecilik suçlarında; aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının takdirinin mahkemeye ait olması nedeniyle suça konu çekin getirtilerek incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması ve gerektiğinde bu hususta bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ve hatalı gerekçe ile hüküm kurulması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

Sanık İ.. A.. olay tarihinden önce temin ettiği D. B. G. Şubesi’ne ait 9.12.2005 keşide tarihli, keşidecisi E. P. Ü. Oto Pazar Ltd. Şti olan 6.500 TL bedelli sahte ve çalıntı çeki almış olduğu malzemeler karşılığında aynı davada yargılanan ve hakkında beraat kararı verilen Z.. Ö..’e verdiği, daha sonra Z.. Ö.. ise aralarındaki ticari ilişki nedeniyle çeki müşteki Y.. A..’e verdiği, müşteki de çeki bankaya ibraz ettiği ve çalıntı olması nedeniyle kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığı, bu suretle sanığın resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia olunan somut olayda;

O yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1-Keşidecinin 16.10.2005 tarihinde ödemeden men talimatı vermesi, 21.05.2012 tarihli bilirkişi raporunda tetkike konu çek üzerindeki tanzimle ilgili el yazılarının sanığın el ürünü olduğunun tespit edilmesi, sanığın çeki ciro etmeksizin aralarındaki ticari ilişki nedeniyle Z..Ö..’e vermesi ayrıca çekin Z.. Ö..’in yetkilisi olduğu G. M. Ltd. Şti emrine düzenlenmesi karşısında; sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyeti yerine oluşa ve dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

2-Belgede sahtecilik suçlarında; aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının takdirinin mahkemeye ait olması nedeniyle suça konu çekin getirtilerek incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması ve gerektiğinde bu hususta bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme ve hatalı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç. Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

 

28 SORULAR

 1. TUĞBERK KOYUNCU dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 2. GÖKCAN ENGİN dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 3. SEVDA AKÇINAR dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 4. YAHYA İŞBİLİR dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 5. RIDVAN DEMİRSOY dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 6. ALP ARMAĞAN dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 7. BEKİR VAROL dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 8. SİBEL TAŞÇI dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 9. ECECAN BADIR dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 10. SÜLEYMAN İĞDE dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 11. TAYYAR TERLER dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 12. İBRAHİM ALTIKULAÇ dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 13. DİLEK TUĞ dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 14. ABİDİN SADIK dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 15. KEVSER İLARSLAN dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 16. FATMANUR AYDINKAL dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 17. DİLAY SÜĞÜT dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 18. ALEYNA ASILLIOĞLU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Resmi Belgede Sahtecilik hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 19. SU GÜN dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 20. MAİDE KILIÇ dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 21. ÇİĞDEM BİLGİHAN dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 22. YASEMİN ÖZDİL dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 23. AKAY BÜYÜKCERAN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Resmi Belgede Sahtecilik hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 24. SARUHAN YENER dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 25. ZÜRBİYE KARAGÖLLÜ dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 26. GAMZE GİRVAT dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 27. GÖKAY BAĞÇAALTI dedi ki:

  Resmi Belgede Sahtecilik Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 28. EYYÜP GİRGİN dedi ki:

  Asılan hırsız değil, yakalanandır. (Çek Atasözü)

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri