Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Nedir? Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, insanın sosyal yaşamı gereği sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu özel hayatın gizliliği prensibine dışarıdan müdahale edildiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple özel hayatın korunması gerekliliği söz konusu olmaktadır. Hukuku sistemimizde yer eden özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, vatandaşların başkaları tarafından bilinmesini istemediği kişiye özel alanların işgal edilmesini cezai yaptırımlara tabi tutarak hukuki açıdan güvenlik sağlamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenen hükümlere göre özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, hayatın özel alanına ilişkin belirlenen değerlerin koruma altına alındığı, norm niteliğine sahip bir suçtur. Haksız fiil unsurunu taşıması bakımından diğer cezai yaptırımı bulunan suçlarda olduğu gibi özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun da birtakım şartlara tabi tutulmuş olması gerekmektedir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Şartları

Hukuk sistemimize göre tanımının yapıldığı ve çerçevesinin belirlendiği özel hayatın gizliliği kavramı, kişisel faaliyet olarak gözüken her türlü eylemin, toplumun diğer bireyleri tarafından bilinmesinin istenmediği anda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu suç kapsamında bireyin toplumun diğer unsurları tarafından bilinmesini istemediği ve sınırlarını çizdiği özel alana dışarıdan yapılan müdahaleler engellenmiş olmaktadır.

Suç kavramının genel kastla işlenen bir eyleme işaret etmesiyle birlikte, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işleyen kişinin başkasının özel hayatına müdahale ettiğini bilmesi ve istemesi suçun meydana gelmesi konusunda yeterli sebep olarak görülmektedir. Bu bağlamda özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun serbest hareketli bir suç olup özel hayatın gizlilik alanına herhangi bir eylem ile girilmesi durumunda ortaya çıktığından söz etmek mümkündür.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Cezası

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 134.  maddesinin 1. ve 2. fıkrasında hem suçun basit hali hem de suçun ağır hali olarak düzenlenmiştir. İlk olarak, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun basit şeklinin cezasından bahsetmek gerekirse; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşılmaktadır. Bununla birlikte özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun ağır şeklinde, ses veya görüntülerin kaydedilerek ifşa edilmesini kapsamaktadır. Bu tür bir suçun mevcut olması durumunda fail, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır. Bir örnekle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun cezasını açıklamak şu şekilde mümkün olmaktadır: Bir şahıs bir kimsenin yatak odasını gizlice izlediğinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşırken bu suça görüntü kaydetmeyi eklediğinde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Şikayet

Türk Ceza Kanunu’nun 139. maddesinde yer alan hükümlere göre, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun basit veya ağır hali olsun fark etmeksizin şikayete tabidir. Dolayısıyla özel hayatı ihlal edilen mağdurun şikayette bulunmaması durumunda, savcılığın soruşturma yapması mümkün olmamaktadır. Bu kapsamda özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda şikayet süresi, mağdurun fiilin işlendiği anı ve kişiyi öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay olarak belirlenmiştir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası

Türk medeni kanununda ve ceza kanunda özel hayatın korunması önemsenmekte ve bu anlamda da hassasiyet ile üzerinde durulmuştur. Bu nedenle yasalarımızda aile hayatı veya kişi hayatına dair birçok kanun ve yasa bulunduğunu söylemekte fayda bulunmaktadır. Ayrıca yine mahremiyet olarak adlandırılan bu özel alan Türk kanunlarınca saygı açısından önem teşkil ettiğinden kişinin hakları ihlali sonucu kanunlar yine kişiye destek vermektedir. Kanunlara göre kişinin özel hayat kavramı çok yönlü olarak düşünülmekte ve bu doğrultuda hareket edilmektedir. Son yıllarda sıkça yaşanmaya başlanan kişinin özel hayat ihlali üzerine davalar yine en ince detayına kadar incelenmekte ve bu doğrultuda da kişinin suç duyurusu üzerine durum incelenmeye alınmaktadır.

Özel hayat gizlilik ihlali için kişinin herhangi bir şeklide özel hayatının ifşası yada fotoğraf gizli çekilmiş olan videosu yayınlanmasını sebep gösterilerek şikayetçi olması halinde dava açılabilir. Açılan dava kişinin öncelikle bu durumdan rahatsız olmasından ötürü suç duyurusu yapması ile olmaktadır. Ardından kişi yapmış olduğu suç duyurusu ardından eğer ki suç duyurusunu geri çekmez ise ceza mahkemesine dava açılır. Kişi davasını ne üzerine açmış ise belgeler ile kanıtlamalı ve bu belgelerin üzerinde herhangi bir şekilde oynanmamış öz belgeler olması gerekmektedir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal edilmesi nedeniyle şikayetçi taraf belgeler ve ifadeler ile haklılığını hakime kanıtlayabilir ise o zaman ifşayı yapan kişi belirtilen suçtan dolayı ceza alabilmektedir.. İfşayı yapan suçlu kişi; suçuna yönelik ceza alacaktır. Basit cezalarda alacağı ceza 1 ile 3 yıl arasında olurken video veya ses kayıt ise bu ceza 2 ile 6 yıl arasında değişir. Eğer ki suç fotoğraf üzerinden kanıtlanmış bir suç ise o zaman kişinin alacağı ceza 2 ile 5 yıl arasında değişecektir. Ayrıca ceza alan kişinin suçu para cezasına da çevrile bilinmektedir. Verilen cezai miktar hakim kararına kalmış olup yine ödeme süresi de hakim tarafından belirlenir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Maddi Manevi Tazminat

Kişi özel hayatının ihlal edilmesi sonucunda oluşacak zarar, duyulacak üzüntü nedeniyle ceza davası sonucuna göre maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası – Yargıtay Kararları

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU – SANIĞIN BOŞANDIĞI EŞİNİN DAYISI OLAN KATILAN – ÇOCUK TESLİMİ SIRASINDA RIZA OLMADAN FOTOĞRAF ÇEKİLDİĞİ İDDİASI – HAPİS CEZASININ ÜST SINIRI İTİBARİYLE DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE AİT BULUNDUĞU.

ÖZET: Sanık hakkında 23.09.2013 tarihinde düzenlenen ve 27.09.2013 tarihinde kabul edilen iddianamede, sanığın, boşandığı eşinin dayısı olan katılanın, çocuk teslimi sırasında rıza olmadan fotoğraflarını çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda sanığın üzerine atılı özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için, “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” öngörülmüş olup, hapis cezasının üst sınırı itibariyle davaya bakma görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait bulunduğu ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU – MAĞDURENİN PLAJDA GÜNEŞLENDİĞİ SIRADA RIZASI OLMADAN FOTOĞRAFININ ÇEKİLİP DERGİDE YAYIMLANMASI – ÖZEL HAYAT KAVRAMI – ÖZEL HAYATI SALT MEKANA İNDİRGEYEREK VERİLEN BERAAT KARARININ İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Kamuya açık alana çıkan her kişinin, bu alandaki her görüntü veya sesinin kaydedilip, sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına rıza gösterdiğinin kabulünün mümkün bulunmadığı nazara alınmadan; plajda mayolu olmakla, bir dergi kapağında mayolu fotoğrafın yayınlanmasının aynı kapsamda değerlendirilemeyeceği ve olayda kamu yararı da bulunmadığı gözetilmeden, <plajın kamuya açık alan olup, gizli alan olmadığı> şeklindeki, özel hayatı salt mekana indirgeyen ve yasal olmayan gerekçe ile sanıkların beraatlerine karar verilmesi isabetsizdir.

25 SORULAR

 1. BETÜL GÜLDÜR dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 2. BETÜL GÜLDÜR dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 3. SUNA KAYABAŞI dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 4. OKYAR MERT dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 5. MAİDE ÖZDEMİR dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 6. ITIR KAREM dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 7. BURKAY SAYIN dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 8. ÜNALCAN KOÇOĞLU dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 9. BENSU BEKMEZ dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 10. UĞUR GÜLEN dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 11. BERFİN KÖKSAL dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 12. ZEKİ ORAN dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 13. GÜRKAN AKTEN dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 14. ALTUĞ GÜLSÜN dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 15. NADİDE BAHADIR dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 16. CEYLAN ARPALI dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 17. YÜKSEL OKYAY dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 18. OKTAY PÜR dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 19. OLCAY MURATHAN dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 20. ABDULKERİM AYAN dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 21. ÖZGE KERMEN dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 22. YAĞMUR SİPAHİ dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 23. MUNKH-ALDAR AĞCA dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 24. FATİH DAĞTEKİN dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 25. HAMDİYE GÖZEN dedi ki:

  Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın




[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri