Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası

Türk medeni kanununda ve ceza kanunda özel hayatın korunması önemsenmekte ve bu anlamda da hassasiyet ile üzerinde durulmuştur. Bu nedenle yasalarımızda aile hayatı veya kişi hayatına dair birçok kanun ve yasa bulunduğunu söylemekte fayda bulunmaktadır. Ayrıca yine mahremiyet olarak adlandırılan bu özel alan Türk kanunlarınca saygı açısından önem teşkil ettiğinden kişinin hakları ihlali sonucu kanunlar yine kişiye destek vermektedir. Kanunlara göre kişinin özel hayat kavramı çok yönlü olarak düşünülmekte ve bu doğrultuda hareket edilmektedir. Son yıllarda sıkça yaşanmaya başlanan kişinin özel hayat ihlali üzerine davalar yine en ince detayına kadar incelenmekte ve bu doğrultuda da kişinin suç duyurusu üzerine durum incelenmeye alınmaktadır.

Özel hayat gizlilik ihlali için kişinin herhangi bir şeklide özel hayatının ifşası yada fotoğraf gizli çekilmiş olan videosu yayınlanmasını sebep gösterilerek şikayetçi olması halinde dava açılabilir. Açılan dava kişinin öncelikle bu durumdan rahatsız olmasından ötürü suç duyurusu yapması ile olmaktadır. Ardından kişi yapmış olduğu suç duyurusu ardından eğer ki suç duyurusunu geri çekmez ise ceza mahkemesine dava açılır. Kişi davasını ne üzerine açmış ise belgeler ile kanıtlamalı ve bu belgelerin üzerinde herhangi bir şekilde oynanmamış öz belgeler olması gerekmektedir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Cezası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal edilmesi nedeniyle şikayetçi taraf belgeler ve ifadeler ile haklılığını hakime kanıtlayabilir ise o zaman ifşayı yapan kişi belirtilen suçtan dolayı ceza alabilmektedir.. İfşayı yapan suçlu kişi; suçuna yönelik ceza alacaktır. Basit cezalarda alacağı ceza 1 ile 3 yıl arasında olurken video veya ses kayıt ise bu ceza 2 ile 6 yıl arasında değişir. Eğer ki suç fotoğraf üzerinden kanıtlanmış bir suç ise o zaman kişinin alacağı ceza 2 ile 5 yıl arasında değişecektir. Ayrıca ceza alan kişinin suçu para cezasına da çevrile bilinmektedir. Verilen cezai miktar hakim kararına kalmış olup yine ödeme süresi de hakim tarafından belirlenir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Maddi Manevi Tazminat

Kişi özel hayatının ihlal edilmesi sonucunda oluşacak zarar, duyulacak üzüntü nedeniyle ceza davası sonucuna göre maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Şikayet Suçu Cezası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas:  2014/11430 Karar: 2015/583 Karar Tarihi: 19.01.2015

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU – SANIĞIN BOŞANDIĞI EŞİNİN DAYISI OLAN KATILAN – ÇOCUK TESLİMİ SIRASINDA RIZA OLMADAN FOTOĞRAF ÇEKİLDİĞİ İDDİASI – HAPİS CEZASININ ÜST SINIRI İTİBARİYLE DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE AİT BULUNDUĞU.

ÖZET: Sanık hakkında 23.09.2013 tarihinde düzenlenen ve 27.09.2013 tarihinde kabul edilen iddianamede, sanığın, boşandığı eşinin dayısı olan katılanın, çocuk teslimi sırasında rıza olmadan fotoğraflarını çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda sanığın üzerine atılı özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için, “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” öngörülmüş olup, hapis cezasının üst sınırı itibariyle davaya bakma görevinin Asliye Ceza Mahkemesine ait bulunduğu ve görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

 

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2011/7345 Karar: 2012/8936 Karar Tarihi: 03.04.2012

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU – MAĞDURENİN PLAJDA GÜNEŞLENDİĞİ SIRADA RIZASI OLMADAN FOTOĞRAFININ ÇEKİLİP DERGİDE YAYIMLANMASI – ÖZEL HAYAT KAVRAMI – ÖZEL HAYATI SALT MEKANA İNDİRGEYEREK VERİLEN BERAAT KARARININ İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Kamuya açık alana çıkan her kişinin, bu alandaki her görüntü veya sesinin kaydedilip, sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına rıza gösterdiğinin kabulünün mümkün bulunmadığı nazara alınmadan; plajda mayolu olmakla, bir dergi kapağında mayolu fotoğrafın yayınlanmasının aynı kapsamda değerlendirilemeyeceği ve olayda kamu yararı da bulunmadığı gözetilmeden, <plajın kamuya açık alan olup, gizli alan olmadığı> şeklindeki, özel hayatı salt mekana indirgeyen ve yasal olmayan gerekçe ile sanıkların beraatlerine karar verilmesi isabetsizdir.