Önalım Şüfa Hakkı Davası

Önalım Şüfa Hakkı

Önalım Şufa Davası Nasıl Açılır? Önalım bir diğer adıyla şufa davası, Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinde ve devamı maddelerinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiş esasları kapsamaktadır. İlgili maddelerde yer alan hukuki önalım hakkı ya da şufa hakkının sözleşmede herhangi bir kişinin lehine tesis edilmesi ya da tapuya şerh verilmesi mümkün olmaktadır. Bu noktada önalım şufa davası detaylarına geçmeden önce şufa (önalım) hakkının tanımının irdelenmesi önemli olacaktır.

Şufa hakkı veya önalım hakkı; paylı mülkiyet konusu olan taşınmazlarda paydaşlardan birinin payını paydaşlar arasında olmayan üçüncü bir şahsa satmak istemesi durumunda, ilk olarak paydaşlara bu payı satın alma imkanı veren hakka denmektedir. Söz konusu tanımdan da anlaşılacağı gibi herhangi bir mülkiyet üzerinde pay sahibi olan hissedarların kendi aralarında gerçekleştireceği satışlarda, diğer paydaşlar şufa hakkını kullanamamaktadır. Bu uygulama yalnızca paylı mülkiyete konu olan taşınmazda hak sahibi olan hissedara ait bir payın, 3. şahıslara satılması durumunda gündeme gelmektedir.

Şufa Hakkı Ne Zaman Kullanılabilir?

Paylı mülkiyete tabi tutulan taşınmazlarda kullanılan şufa hakkı ya da önalım hakkı, kat mülkiyeti veya kat irtifakı olan taşınmazlarda kullanılamamaktadır. Bu hususta taşınmazın arsa veya daire olmasının bir önemi yoktur. Şufa hakkının yasal bir çerçevede kullanılabilmesi için taşınmazın vasfı değil paylı mülkiyete tabi olup olmaması önem teşkil etmektedir. Tüm bu kapsamda;

 • Şufa – önalım hakkı paylı mülkiyette kullanılabilir,
 • Fiilen taksim edilmemiş taşınmazlarda kullanılabilir ve
 • Paydaşlar tarafından kullanılabilirdir.

Önalım Şufa Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Şufa yani önalım davasında, yukarıda belirtilen dava şartlarının uygun olması durumunda yetkili mahkemeye başvurularak bu davanın açılabilmesi mümkün olmaktadır. Şufa davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Bunun yanında şufa yani önalım davasında yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olarak kabul edilmektedir.

Önalım Şufa Davası Nasıl Açılır?

Önalım Şufa Davası Nasıl Açılır? Önalım Şüfa Hakkı Davası Nedir?

Şufa Hakkı Davası Zamanaşımı Süreleri

Paydaşların şufa hakkında süresiz dava açma imkanlarının olması hak kayıplarına neden olacağı içi şufa hakkının kullanılarak dava açılabilmesi için birtakım hak düşürücü süreler öngörülmüştür. Bu bağlamda şufa hakkının yasalara göre kullanılmasında iki farklı süreden bahsetmek mümkün olmaktadır.

Şufa hakkı sahibi, paydaşlara gayrimenkulün alıcısı tarafından satış noter aracılığıyla bildirilmiş ise, satışın bildirildiği tarihten itibaren 3 ay içinde şufa davasının açmak için yetkili mahkemeye başvurması gerekmektedir. Aksi halde bu hak düşmektedir.

Öte yandan şufa hakkı sahibi, bu hakkı paydaşlara satış noter vasıtasıyla bildirmemiş ise her halde satışın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde şufa davası açılabilmektedir. Yasal olarak şufa hakkının kullanma süresi olarak tanımlanan bu süreler, hak düşürücü niteliğe sahiptir. Dolayısıyla hak sahiplerinin bu süreleri geçirmesinden sonra şufa yani önalım davası açması mümkün olmamaktadır. Şufa davasında profesyonel hukuki destek ya da danışmanlık hizmeti almak için hukuk büromuzda görev yapan deneyimli avukatlarımızdan yardım alabilirsiniz.

Önalım Şüfa Hakkı Davası

Günümüzde ön alım hakkı yani şufa hakkı, hisseli mülkiyet üzerinde herhangi bir hissesi bulunan kişin hissesini üçüncü kişilere yönelik olarak satışa çıkarması halinde diğer hissedarlar tarafından satışı gerçekleştirilecek olan hissenin sayın alımı konusunda öncelik hakkına sahip olabilmesini sağlayan bir haktır. Ön alım hakkı, hisseli taşınmaz oluşturulması ile meydana gelir ve herhangi bir hissedarın kendisine ait olan hissesini üçüncü bir kişiye yönelik olarak satışı ile kullanılabilmesi mümkün olmaktadır.

Misal olarak ortak pozisyonunda bulunan ya da ortak olunan bir gayrimenkulün söz konusu olması halinde, bulunan bir hisse satışa çıkartılacağı durumda öncelikli olarak diğer hissedarlara satışı gerçekleştirilecek olan bu hisseyi satın alıp, almayacağının sorulması kanuni yönden zorunlu duruma getirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu olan hissedarların mevcut satış işlemi öncesinde satın almama yönünde beyanları ister yazılı ister de sözlü olarak bulunuyor olsa dahi mevcut işlem açısından şufa hakkının yok olması gibi bir durum söz konusu olmaz.

Ön Alım Şufa hakkı hisseli olan gayrimenkullerin satışı ardından mevcut durumu meydana gelen bir haktır. Bu sebep dolayısı ile satış öncesinde gerçekleştirilen anlaşmaların hukuki yönden herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Ön Alım Şufa Hakkı Davası Nasıl Açılır

Ön alım hakkı sadece hisseli taşınmazlar açısından kullanılabilmektedir. Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı olan taşınmazlar için şufa hakkının kullanımı söz konusu olamaz. Bu noktada taşınmazın arsa ya da daire olması herhangi bir fark ya da etki teşkil etmez.  Şufa hakkının kullanımının gerçekleştirilebilmesi açısından en önemli koşul taşınmazın vasfından ziyade taşınmazın hisseli mülkiyet içeriyor olmasıdır. Bu kapsamda da şufa hakkı hisseli mülkiyette, filli taksim edilmemiş taşınmazda ve hissedarlar tarafından kullanılabilmektedir. Bu şufa hakkı kullanım süresi olarak ise 4271 sayılı Türk Medeni Kanun’u kapsamı dahilinde 3 aylık bir süreç belirlenmiştir.

Ön Alım Şufa Hakkı Kimlere Karşı Kullanılabiliyor?

Ön alım hakkı, hissedarlardan birisinin hissesini satışını gerçekleştirdiğinde yeni sahibi olan üçüncü kişiye karşı kullanılabilmektedir. Taşınmazın yeni sahibi olan kişi şufa davasının davalısı konumunda düşer.  Şufa davaları içerisinde hissesini satmış olan hissedar açısından herhangi bir dava açılması ise söz konusu olamaz. Aynı zamanda da hissedarın diğer bir hissedara gerçekleştirmiş olduğu satış işlemleri noktasında da şufa hakkı kullanımı söz konusu olmamaktadır.

Ön alım hakkı üçüncü kişilere yönelik olarak kullanılabilen bir hak olduğu gibi davası da doğrudan bu üçüncü şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilebilir ve kesinlikle hissesini satan hissedara yönelik olarak kullanımı ve açılması söz konusu olamaz.

Ön Alım Şufa Hakkı Davası Alacaklı Noter Bildirimi Detayları

Söz konusu alıcı taraf, hissedarlara taşınmazı satın almış olduğuna dair noter aracılığı ile bildirim gerçekleştirme yükümlülüğüne sahiptir. Bildirme yükümlülüğünü gerçekleştirmeyen alıcı taraf hissedarların açacağı şufa davası ile karşılaşabilir. Alıcı gayrimenkulden hisse aldığını noter aracılığı yerine yazılı bir biçimde gerçekleştirmesi durumunda bu bildirim geçersiz sayılır. Bunun nedeni ise noter ile bildirim yükümlülüğünün yasal yönden zorunluluk taşıyor olmasıdır.

14 SORULAR

 1. AYBİKE GÜNALAN dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 2. PELİN HAKGÖR dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Önalım Şüfa Hakkı Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. SEVİ METİN dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 4. BERTUĞ KARABULUT dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 5. SAİM DİNEDURGA dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 6. GURBET SALEH dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 7. SEVCAN SALAY dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 8. EFKAN KÖRHASANOĞULLARI dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 9. FİGEN ÖTEBAŞ dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 10. AYLA USTA dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 11. PINAR DEMİRKAN dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 12. BERFU KAYMAZ dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 13. SALİH TOZUN dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 14. PEYVENT AKKUTAY dedi ki:

  Önalım Şüfa Hakkı Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri