Önalım Şüfa Hakkı Davası

Günümüzde ön alım hakkı yani şufa hakkı, hisseli mülkiyet üzerinde herhangi bir hissesi bulunan kişin hissesini üçüncü kişilere yönelik olarak satışa çıkarması halinde diğer hissedarlar tarafından satışı gerçekleştirilecek olan hissenin sayın alımı konusunda öncelik hakkına sahip olabilmesini sağlayan bir haktır. Ön alım hakkı, hisseli taşınmaz oluşturulması ile meydana gelir ve herhangi bir hissedarın kendisine ait olan hissesini üçüncü bir kişiye yönelik olarak satışı ile kullanılabilmesi mümkün olmaktadır.

Misal olarak ortak pozisyonunda bulunan ya da ortak olunan bir gayrimenkulün söz konusu olması halinde, bulunan bir hisse satışa çıkartılacağı durumda öncelikli olarak diğer hissedarlara satışı gerçekleştirilecek olan bu hisseyi satın alıp, almayacağının sorulması kanuni yönden zorunlu duruma getirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu olan hissedarların mevcut satış işlemi öncesinde satın almama yönünde beyanları ister yazılı ister de sözlü olarak bulunuyor olsa dahi mevcut işlem açısından şufa hakkının yok olması gibi bir durum söz konusu olmaz.

Ön Alım Şufa hakkı hisseli olan gayrimenkullerin satışı ardından mevcut durumu meydana gelen bir haktır. Bu sebep dolayısı ile satış öncesinde gerçekleştirilen anlaşmaların hukuki yönden herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Ön Alım Şufa Hakkı Davası Nasıl Açılır

Ön alım hakkı sadece hisseli taşınmazlar açısından kullanılabilmektedir. Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı olan taşınmazlar için şufa hakkının kullanımı söz konusu olamaz. Bu noktada taşınmazın arsa ya da daire olması herhangi bir fark ya da etki teşkil etmez.  Şufa hakkının kullanımının gerçekleştirilebilmesi açısından en önemli koşul taşınmazın vasfından ziyade taşınmazın hisseli mülkiyet içeriyor olmasıdır. Bu kapsamda da şufa hakkı hisseli mülkiyette, filli taksim edilmemiş taşınmazda ve hissedarlar tarafından kullanılabilmektedir. Bu şufa hakkı kullanım süresi olarak ise 4271 sayılı Türk Medeni Kanun’u kapsamı dahilinde 3 aylık bir süreç belirlenmiştir.

Ön Alım Şufa Hakkı Kimlere Karşı Kullanılabiliyor?

Ön alım hakkı, hissedarlardan birisinin hissesini satışını gerçekleştirdiğinde yeni sahibi olan üçüncü kişiye karşı kullanılabilmektedir. Taşınmazın yeni sahibi olan kişi şufa davasının davalısı konumunda düşer.  Şufa davaları içerisinde hissesini satmış olan hissedar açısından herhangi bir dava açılması ise söz konusu olamaz. Aynı zamanda da hissedarın diğer bir hissedara gerçekleştirmiş olduğu satış işlemleri noktasında da şufa hakkı kullanımı söz konusu olmamaktadır.

Ön alım hakkı üçüncü kişilere yönelik olarak kullanılabilen bir hak olduğu gibi davası da doğrudan bu üçüncü şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilebilir ve kesinlikle hissesini satan hissedara yönelik olarak kullanımı ve açılması söz konusu olamaz.

Ön Alım Şufa Hakkı Davası Alacaklı Noter Bildirimi Detayları

Söz konusu alıcı taraf, hissedarlara taşınmazı satın almış olduğuna dair noter aracılığı ile bildirim gerçekleştirme yükümlülüğüne sahiptir. Bildirme yükümlülüğünü gerçekleştirmeyen alıcı taraf hissedarların açacağı şufa davası ile karşılaşabilir. Alıcı gayrimenkulden hisse aldığını noter aracılığı yerine yazılı bir biçimde gerçekleştirmesi durumunda bu bildirim geçersiz sayılır. Bunun nedeni ise noter ile bildirim yükümlülüğünün yasal yönden zorunluluk taşıyor olmasıdır.