Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasil İptal Edilir.jpg

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? Ölünceye kadar bakma söleşmesi mirasçıların dava hakkı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu doğrultusunda saklı tutulmuştur. Ölünceye kadar bakma akdi, kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölünceye kadar bakması ve onları gözetmesi gerektiğini bildiren belgelerdir. Ömür boyu gelir sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadığı takdirde herhangi bir geçerlilik kazanmamaktadır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ömür boyu yapılmış sayılmaktadır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi iptali yükümlü olan kişinin artık bu yükümlülüğü yerine getiremediği durumlarda, yoksun kalanlar tarafından isteğe bağlı olarak yapılabilir. Mirasçıların tenkis ve alacakların iptaline ilişkin dava açma hakları ilgili kanunun 615’inci maddesinde saklı tutulmuştur.

Ölünceye Kadar Bakma Akdi Nedir?

Ölünceye kadar bakma akdi (sözleşmesi), hayatını güvence altına almak isteyen kişinin, başka bir kişiye kedisine bakım ve gözetim yapması koşuluyla taşınmazının devredilmesine yönelik yaptığı sözleşmelerdir. Belirli bir malın devri yapılabileceği gibi tüm mal varlığı da bu sözleşme ile devredilebilir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle bir taşınmazın devrinin yapılmasının ardından, devir yapılan kişinin ölünceye kadar bakma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ölünceye kadar bakma vaadi ile bağış tüzel kişilere yapılabileceği gibi gerçek kişilere de yapılabilmektedir. Sözleşme ile bakımı yapılması istenen kişiler için 3. Kişilerin mal varlıkları da sözleşme ile devredilebilir. Bunun için 3. Kişilerin imzasına ihtiyaç vardır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye kadar bakma akdi, genellikle mirasçılar tarafından, alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla başvurulan bir yöntemdir. Bu nedenle kanunlarımızda söz konusu akit için kapsamlı şart ve şekil unsurları belirlenmiştir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, miras sözleşmelerine benzer bir şekilde yapılmaktadır. Resmi vasiyetname düzenlenmesi için notere veya sulh hukuk hâkimine iki şahitle birlikte başvuru yapılması gerekmektedir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin yapılmasının ardından söz konusu işlem tapu sicil müdürlüklerince tescil işlem belgesine geçirilmelidir. Bunun için kişilerin ilama dayanarak istemde bulunma gerekmektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi için gerekli evraklar;

 • Sözleşmeye konu taşınmazın tapu senedi
 • Tapusu olmayan taşınmazlar için ada ya da parsel numarasını belirten belge
 • Sözleşme taraflarının kimlik bilgileri
 • Vergi numaraları
 • Vesikalık fotoğrafları
 • Temsilciler tarafından yapılıyorsa, temsil belgesi

Sözleşmenin yapılması için istenen başlıca evrak arasında yer almaktadır.

Ölünceye Kadar Bakma Akdi Nedir

Ölünceye Kadar Bakma Akdi Nedir

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşme Tenkisi ve İptal Yöntemi

Bakım alacaklısı, sözleşmeden dolayı nafaka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getiremiyorsa, bakmakla yükümlü olunan kişiler tarafından sözleşmenin iptali istenebilmektedir. Bunun yanı sıra, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali ve tenkisi için mirasçıların hakları saklı tutulurken, iptal istemini doğuran unsurlar;

 • Önel verilecek fesih
 • Önel verilmeden yapılan fesih
 • Bakım borçlusunun ölümü
 • Sözleşmeye konu unsurların, iflası ve haczi

Sona ermesi için gerekli haller olarak sınıflandırılabilir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası da açılabilmektedir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 611. Maddesinde ifade edilmektedir. Türk Borçlar Kanunu madde 611: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir.

Bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa ölünceye kadar bakma sözleşmesine miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanır.

Kanun koyucunun da ifade ettiği üzerine ölünceye kadar bakma sözleşmesi her 2 taraf da borç yükleyen bir sözleşmedir. Şekil şartlarına tabi olan ölene kadar bakma sözleşmesinde bakmakla yükümlü olan taraf bakım alacaklısından bir malvarlığı karşısında bakmayı taahhüt etmiştir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptal Davası ve Tenkis Davası Nasıl Açılır

Kişi sahip olduğu hakları ve malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir. Yani sahip olduğu malları ve hakları başkalarının haklarına zarar vermediği sürece istediği şekilde kullanabilir ve tasarruf edebilmektedir. Fakat kanun koyucu kişinin ölümünden sonra gerçekleştireceği tasarruf yetkisine karşı belirli sınırlamalar getirmiştir. Burada kanun altında korunan yasal mirasçıların saklı paylarının zarar görmemesi amaçlanmıştır.

Türk Borçlar Kanununda ifade edildiği üzere ölünceye kadar bakma sözleşmesi bir ölüme bağlı tasarruf olup ayrıca mirasçı atanması hususunda gerçekleştirilen prosedürler gerçekleştirilerek yapılmaktadır. Bu nedenle kanun koyucu bu tasarruf yetkisi üzerinde belirli kısıtlamalar getirmiştir ve miras bırakan bu kısıtlamaları aşıp saklı paylara halel getirdiği takdirde ya da mirasçılara zarar verebilecek bir nitelikte olduğunda kanun koyucu mirasçıların haklarını koruması için dava açma yetkisi onlara tanımıştır.

Türk Borçlar Kanunun 615. Maddesinde ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali davası hüküm altına alınmıştır. Kanun ifadesi şu şekildedir: Bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi yüzünden kanuna göre nafaka yükümlüsü olduğu kişilere karşı yükümlülüğünü yerine getirme imkânını kaybediyorsa, bundan yoksun kalanlar sözleşmenin iptalini isteyebilirler. Hâkim, sözleşmenin iptali yerine, bakım borçlusunun ifa edeceği edimlerden mahsup edilmek üzere, bakım alacaklısının nafaka yükümlüsü olduğu kişilere nafaka ödemesine karar verebilir. Mirasçıların tenkis ve alacaklıların iptal davası açma hakları saklıdır.

9 SORULAR

 1. MAKBULE İLTER dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 2. SANER GÖLGE dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 3. GONCAGÜL POLAT dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 4. SAAZA KORKMAZ dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 5. ŞİVA BADEM dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 6. HİLAL TÖREYİN dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 7. ÖZLEM TOPÇUOĞLU dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 8. OKAN TANRIVERDİ dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 9. EFSANE KAYADİBİ dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri