Mirastan Mal Kaçırma Davası Nasıl Açılır

Mirastan Mal Kaçırma Davaları ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Hayatını kaybeden kişilerin mal varlığını yasal mirasçılarına bırakması işlemi olarak adlandırılan miras sürecinde kişiler hangi haklara sahip olduklarını bilmek istiyorlar. Bu konuda mirastan mal kaçırma davaları en sık karşılaşılan vakalar da söz konusu olabilmektedir. Mirastan mal kaçırmanın ne olduğu ve bu durumlarda neler yapılması gerektiği ile ilgili her türlü bilgiden haberdar olarak kişilerin davaların yürütülebilmesine devam etmesi mümkün oluyor. Pek çok değişkenin bir arada yer aldığı bu davalarda teknik detaylardan dolayı neler yapılması gerektiğinin iyi bir şekilde bilinmesi dava süreçlerine doğrudan etki etmektedir.

Mirastan mal kaçırma davaları söz konusu olduğu zaman davalara taraf olarak katılan kişilerin öncelikle hukuki himaye tedbirlerine başvurması gerekmektedir. Böylece hem miras sahibi olan ve hayatını kaybetmiş olan murisin haklarının korunarak ona saygının bir gereği yerine getirilmiş oluyor hem de mirasçıların haklara sahip olma paylarının korunması sağlanıyor.

Miras hukuku ile ilgili olarak değerlendirmeye alınacak olan dava konularının tamamında ölen kişinin iradesine duyulan saygı ile kişilerin miras hakları üzerindeki talepleri korunarak bir yargılama işlemi yapılır. Tapu iptali başta olmak üzere mirastan mal kaçırma davalarında da bu prensibin korunuyor olması büyük bir önem taşıyor.

Miras Bırakan Mirası Tek Bir Kişiye Devrederse Ne Olur?

Hayatını kaybetmiş olan kişi ölmeden önce mallarının tamamının tek bir kişiye bırakılması konusunda bir istekte bulunmuşsa bu durumda mirasta hak sahibi olan diğer kişilerin mirastaki paylarını talep etmesi için dava açabilmesi mümkün oluyor. Mirastan mal kaçırma nedeniyle açıldığı için bu davaların mutlaka ispat yükümlülükleri yerine getirilerek açılması gerekmektedir. Mal kaçırmanın gerçekleştiğinin ispat edilmesi için kişilerin mutlaka tüm delillerle birlikte mahkemeye gelerek davaların daha da aydınlatılması beklenmektedir.

Miras Bırakan Mallarını Adil Dağıtmadıysa Ne Olur?

Mirasların adil bir şekilde dağıtılmadığı durumlarda genellikle tek bir kişiye miras bırakılması durumları ile karşılaşılıyor. Mirasçılar arasında bir kayırma içeren bu durumun ortaya çıkması diğer mirasçılar için mirastan mal kaçırma davası açabilecekleri hakkını doğurmaktadır. En sık görülen vakalardan olan miras bırakanın sağlığında bir mirasçının mallar üzerinde daha fazla söz hakkı sahibi olması durumu da bu olaylarla birlikte değerlendirilebilmektedir. Bu kişiler her ne kadar ölen kişinin sağlığında yapmış oldukları şeylerden dolayı miras üzerinde daha fazla söz hakkına sahip olduklarını düşünseler de mallardan alınan faydalara bakıldığında avantaj noktalarını kaybetmektedirler.