Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Miras paylaşımı veya miras taksim sözleşmesi, miras kalan herhangi bir taşınır veya taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişinin hak sahibi olması durumunda söz konusu olmaktadır. Miras kalan malvarlığına birden çok kişinin hak sahibi olması durumunda ortak bir yönetimden söz etmek mümkün olmaktadır. Hukuk sistemimizde elbirliği mülkiyeti olarak adlandırılan bu husus, miras üzerinde hakkı olan herkesin kişisel tasarruf yetkisi olmadan tereke üzerinde hak sahibi olmaları anlamına gelmektedir. Miras taksim sözleşmesi, miras davalarına konu olması sebebiyle öncelikle miras taksim davalarına bakılması faydalı olacaktır.

Miras taksimi (paylaşımı) davası; mirasın hak sahibi mirasçılar arasında paylaştırılması sırasında meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmak istendiği bir çeşit dava türüdür. Kanunlar nezdinde aksine bir düzenleme olmadıkça mirasçıların, miras kalan tereke üzerinde paylaşmanın nasıl yapılacağını serbestçe kararlaştırmaları mümkün olmaktadır. Fakat paylaşım sırasında meydana gelen uyuşmazlıkların mirasçılar arasında çözülememesi durumunda her mirasçı mirasın paylaşımının mahkeme tarafından gerçekleştirilmesini miras paylaşımı davası ile talep edebilme hakkına sahiptir.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı davası açıldığı andan itibaren mirasçıların tereke üzerindeki elbirliği mülkiyeti doğrudan sona ermektedir. Bu sebeple her mirasçının belirli tereke malı üzerinde sahip olduğu hakkın belirlenmesi gerekecektir. Bunun için hakim öncelikle terekeyi mirasçıların miras paylarına göre birtakım gruplara ayırır. Daha sonra payların oluşturulması adı verilen bu sürecin ardından Türk Medeni Kanunu’nun 650. maddesinde yer alan hükümler uyarınca hakim tarafından tereke mallarından, mirasçı ya da ortak kök başı sayısına göre pay oluşturulur. Hangi payın hangi mirasçıya verileceğinin tespit edildiği bu aşamaya da payların tahsisi adı verilmektedir.

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır?

Miras kalan malvarlığının, mirasçılar arasında nasıl ve ne şekilde paylaşılacağını belirten özel sözleşmeye, miras taksim sözleşmesi adı verilir. Miras paylaşımı sözleşmesiyle miras üzerinde hak sahibi olan paydaşlar, mirasın nasıl paylaşılacağını özgür iradeleri ile belirler ve kendilerini bağlarlar. Miras taksim sözleşmesinin geçerli olabilmesi için birtakım şartlar bulunmaktadır. Bunlar;

 • Bütün mirasçıların ilgili kanunun hükümlerinin dışında mirastan kimin ne kadar pay alacağını ve mirasın ne şekilde paylaştırılacağını,
 • Tamamen özgür iradeleri ile hiçbir baskı ya da zorlama altında kalmadan belirlemeli ve bunu kabul ettiklerini beyan etmelidir.
 • Sözleşmede tüm mirasçıların olması gereklidir.

Dolayısıyla mirasçıların paylaşımda anlaşamaması halinde veya sadece birtakım mirasçıların sözleşmeyi imzalaması, bu anlaşmayı hukuki olarak geçersiz kılmamaktadır. Bütün mirasçılarının yazılı ve imzalı onayının olması önem teşkil etmektedir.

Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Hukuk sistemimizde miras taksim sözleşmesi üzerinde uyuşmazlık yaşayan paydaşların başvurabileceği dava yolları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Miras taksim sözleşmesinden doğan alacak davası
 • Miras taksim sözleşmesinin iptali davası

Tüm bu hukuki süreçler hakkında detaylı bilgileri Miras Hukukunda avukat danışmanlık hizmeti alarak öğrenebileceğiniz gibi miras davasında hak kaybı yaşamamanız için profesyonel hukuki destek de alabilirsiniz.

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Miras kalmış olan bir mal varlığında birden fazla kişinin hak sahibi olması halinde ortak bir yönetime geçişi sağlanır yani ortak mülkiyet sıfatı alır. Bu halde söz konusu mirasın hak sahibi olan herkes tereke üzerinde hak sahibine sahip olurken, kişisel tasarruf yani satış, kiralama ya da devretme gibi işlemler konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Mirasın pay edilmesinin hedefi miras bırakılmış olunan birden fazla hak sahibinin hakkının mevcut olması halinde her bir hak sahibinin miras ile ilgili olarak bağımsız ve kişisel bir biçimde hakka sahip olarak miras kalan tereke üzerindeki payında kendi iradesi ile ve yalnızca kendisine özel tasarruf yetkisine sahip olabilmesidir.

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir

Mirasa söz konusu olan mirasın, mirasçılar arasında nasıl ve ne biçimde payının gerçekleştirileceğini açıklayan özel bir sözleşme biçimi olan miras taksim sözleşmesi ile paydaşlar mirasın hangi şekilde pay edileceğini özgür iradeleri ile belirleyebiliyor ve kendilerine bağlayabiliyor.

Miras taksim sözleşmesinin geçerlilik kazanabilmesi için her bir mirasçı tarafından ilgili kanun hükümlerinin haricinde mirastan kimlerin ne boyutta pay alacağını ve nasıl pay edileceğini özgür iradeleri ile baskı veya zorlama ile karşı karşıya kalmadan belirlemesi ve bunu kabul etmeleri gerekliliği bulunur. Sözleşme yönünden her bir mirasçının bulunması geçerliliği ise net bir koşuldur.

miras taksim sözleşmesi yargıtay kararı

Miras Taksim Sözleşmesi  Şekil Şartları Nelerdir

Miras taksim sözleşmesi biçim koşulu yönünden yazılı biçimde olması koşulu taşımaktadır. Ayrıca hayatta bulunan her bir mirasçı tarafından gerçekleştirilmesi gerekliliği bulunur. İlgili kanun kapsamı dahilinde resmi biçim koşulu zorunluluğuna ilişkin hüküm bulunmaması dolayısı ile adi yazılı yapılabilmesi mümkün olur.

Tapu sicil memuru önünde de gerçekleştirilmesi konusunda herhangi engel teşkil eden bir durum söz konusu değildir.  Taşınmaz üzerinde paylaşım gerçekleştirilmesinden evvel paylı mülkiyet söz konusu ise bu söz konusu taşınmazın temliki resmi biçimde gerçekleştirilmesi zorunluluğu taşır.

Aynı biçimde miras taksim sözleşmesi dahilinde de hayatta bulunan her bir mirasçı bu paylaşıma özgür iradeleri ile karar vermeleri koşulu bulunur. Bunun yanı sıra sözleşmenin geçerlilik kazanabilmesi açısından sözleşmenin altında mutlaka her mirasçıya ait olan bir imzanın bulunması gerekiyor.

Paylaşım sözleşmesi içerisinde yer alan imzalar ile ilgili olarak herhangi bir şüphe mevcut ise bilirkişi tarafından söz konusu şüpheli durumu açıklığa kavuşturması gerekliliği bulunur. Mirasçı tarafından sözleşme üzerinde imza yerine parmak izi, mühür ya da el ile gerçekleştirilen herhangi bir işaret koyması halinde ise usulüne uygun onay alınması zorunluluğu bulunur.

Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir

Miras Hukuku kapsamı dahilinde söz konusu olan miras taksim sözleşmesi ile ilgili olarak meydana gelen uyuşmazlıklarda ya da hak kayıplarında mirasçıların haklarını koruyabilmeleri hedefi ile çeşitli durumlara yönelik olarak dava açma hakkı bulunmaktadır. Bu durumlar ve açılabilecek davalar ise;

*Miras Taksim Sözleşmesi Gereği Tapu İptal ve Tescil Davası: Sözleşme içerisinde söz konusu olan paylaşım biçiminin tersine bir tescil gerçekleştirilmiş ise taraflar tapu iptali için dava açabilme hakkına sahip olabiliyor.

*Miras Taksim Sözleşmesinden Doğan Alacak Davası: Mirasçılar tarafından yazılı şekilde gerçekleştirilen ve mirasçıların kendilerini bağlamakta olduğu bir sözleşme olması nedeni ile bir takım hak ve borçlar oluşturabiliyor. Bu kapsamda da miras taksim sözleşmesine imza atan her mirasçı bu borcu yüklenir. Eğer taraflar sözleşmenin esasına aykırı şekilde hareket eder ise hak gaspı ile karşı karşıya kalan dava açabilir.

*Miras Taksim Sözleşmesinin İptali Davası: Miras taksim sözleşmesinin esaslı hata olması durumunda iptali veya geçersizliği için mahkemeden talepte bulunabilir. Miras taksim sözleşmesi nasıl yapılır hakkında daha fazla bilgi için ziyaret ediniz…

9 SORULAR

 1. KEMAL KARAKURT dedi ki:

  Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 2. BATURHAN DALMIŞ dedi ki:

  Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 3. UĞURKAN YURT dedi ki:

  Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 4. ADA GEDİK dedi ki:

  Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 5. SERKAN ABAR dedi ki:

  Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 6. ALİCAN SAĞIRKAYA dedi ki:

  Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 7. MAHMUT BABAL dedi ki:

  Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. SONER BÜYÜKMİRZA dedi ki:

  Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 9. Perihan Kara dedi ki:

  Terekenin tesbiti davası açtım avukata vekalet verdim avukatin edindiği bilgileri bana bildirmesi gerekmez mi gayri menkul lerin değerini tesbit edermi

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri