Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır

Miras Davası ve Mirasın Bölüşülmesi Olayı

Miras hukukunun en gözde ve en çok uyuşmazlığa düştüğü, miras bırakanın ardından bireylerin bu süreci dava sürecine dönüştürdüğü hatta sosyal hayatta birçok kişinin birbirine darıldığı küstüğü konu miras paylaşımının nasıl olacağı konusudur. BU konuda iki önemli nokta vardır. Bunlar miras bırakan ölüme bağlı bir tasarruf yapmış mıdır, yapmammış mıdır? Çünkü bu soru miras üzerinde büyük önem arz eder. Diğer hususta yasal mirasçıların kimler olduğudur. Bu iki husus miras üzerindeki oranları yani payları değiştirebilmektedir.

Ölüme Bağlı Tasarrufun Olması ve Olmaması Halinde Miras Üzerindeki Durum:

Medeni kanunda öngörülen hükmün çerçevesinde miras bırakanın mirası üzerinde tasarruf özgürlüğü kapsamını aşmadan vasiyetname ile ya da miras sözleşmesi ile birtakım tasarruflarda bulunmasına ölüme bağlı tasarruflar denir. Ölüme bağlı tasarrufların neler olacağı ve hangi koşullarda olacağı Medeni kanunda kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Ölüme bağlı tasarruflar şunlardır:

  • Mirasçı atama
  • Belirli mal bırakma
  • Yedek mirasçı atama
  • Artmirasçı atama
  • Vakıf
  • Miras sözleşmeleri

Ölüme bağlı bu tasarruflar gerçekleştiğinde ve kanun koyucunun koyduğu sınırlar içerisinde ise şayet o zaman miras üzerindeki mirasçıların alacakları oranlar değişmekte bir diğer tabirle daha da azalmaktadır. Hatta miras sözleşmelerinde mirastan feragat ile mirastan pay dahi alınamaya bilmektedir.

Diğer husus yasal mirasçıların kimler olduğu ile alakalıdır. Miras hukuku zümre sistemine göre hareket ederek soy ağacında yasal mirasçıların yaşayıp yaşamama durumlarına bakarak oranları belirler. Bu konu miras hukukunun en ayrıntılı konularından biri olmakla beraber en ilgi çekici konularındandır da ayrıca. Yasal mirasçıların kimler olduğu ve hangi koşullarda kimin ne kadar mirastan pay alacağı kanın koyucunun Medeni Kanunda koyduğu hükümler ile yazılı hale getirilmiştir ve uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmıştır

Miras Davalarında Avukat İle Çalışma

Miras hukuku medeni hukukun en kapsamlı alt dallarından biri olmakla beraber hak kaybının en çok yaşandığı bir hukuk dalıdır. Bunun nedeni ise bireylerin miras üzerinde fazlası ile hak iddia etmeleri, hukuki yollara başvurmadan kafalarına göre hareket etmeleridir. Miras davalarında bireyler fazlasıyla uyuşmazlığa düşmekte ve uzman kişiler ile bu süreci yürütmeyenler fazlası ile hak kaybına uğramaktadırlar. Miras davalarında hakkının tamamını almak yani hak kaybına uğramak istemeyen kişilerin yapabileceği en basit ve en etkili yöntem kendi faydaları için miras hukukunda uzmanlaşmış ve tecrübesi olan bir miras avukatı ile süreci yaşamaktır. Bu süreçte bu yolu izleyen birey hak kaybına uğramaz.