Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır

Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır

Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır? Miras bölüşümü ve paylaşımı, Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Ölen kişinin varislerine bıraktığı hak ve yükümlülüklere miras denilmektedir. Söz konusu miras üzerinden hak sahibi olan mirasçılar, miras bırakanın ölümü işle mirası bir bütün olarak kanun gereğince kazanmış sayılmaktadır. Miras paylaşım davası; kanunlar neticesinde mirasçılara tanınan hakların paylaşımında yaşanan uyuşmazlıkların giderilmesini konu edinmektedir.

Miras paylaşımı davaları; mirasçılar arasında anlaşmanın sağlanamaması durumunda Türk Medeni Kanunu’nun 650. maddesi uyarınca hâkim tarafından tereke mallarından, mirasçı ya da ortak kök başı sayısına göre pay oluşturulmasıyla görülmektedir. Daha sonra ise payların tahsisi olarak adandırılan, hangi payın hangi mirasçıya verildiğinin tespiti yapılmaktadır.

Miras paylaşımı davası, miras bırakanın vefatın önceki son ikamet ettiği yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçe ile açılabilmektedir. Ancak miras payı hakkı bulunan mirasçıların bu davayı açmadan önce Mirasçılık Belgesi’ni temin etmeleri gerekmektedir.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras bölüşümü atanan ve kanuni mirasçılar olmak üzere iki farklı mirasçı türüne eşit bir şekilde yapılmaktadır. Bilindiği üzere atanan mirasçıların vasiyet ile kan bağı bulunmamasına rağmen, kanuni mirasçılar kan bağı bulunan ve yasal olarak atanan mirasçılar olmaktadır. Miras paylaşımı da bu mirasçıların arasında eşit bir şekilde yapılmaktadır. Aksi halde miras bırakan kişinin ölmeden önce özellikle belirtmesi durumunda miras paylaşımı değişebilmektedir.

Miras paylaşımında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri , vefat ettikten sonra miras bırakanın alt soyunun mirası eşit bir şekilde yapmalarıdır. Çünkü miras bırakanın çocukları kendisinden önce ölmüş ise burada vefat eden çocuklara ait olan miras hakkı olması durumunda çocuklarına geçer. Yani miras bırakanın torunları, babalarına ait olan miras hakkını yasal olarak kazanmış sayılırlar.

Alt soyu olmayan yani öz veya evlatlık çocuğu bulunmayan miras bırakanların mirasları ise kendi anne ve babasına geçer. Anne ve babası arasında eşit olarak paylaştırılan miras, anne ya da babadan birinin ölmesi durumunda ölen kişinin kendi alt soylarına devredilmektedir. Miras paylaşımında evlilik dışı doğmuş ve nüfusa geçmeyen çocukların olması durumunda ise, kan bağı olan çocukları gibi aynı şekilde miras hakkına sahip olmaktadır.

Miras Hakkını Kimler Elde Eder?

Miras hakkına sahip olan kişiler, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre şu şekilde açıklanmıştır:

 • Miras bırakanın hısımları
 • Miras bırakanın kan hısımları
 • Miras bırakanın alt soyu ve evlatlık edindiği kişiler
 • Miras bırakanın eşi
 • Devlet

Bu noktada miras paylaşımı sırasında hukuken belirlenmiş zümrelerden bahsetmek mümkün olmaktadır. Mirasta hak sahibi olan kişilerin hiyerarşik sıralaması şu şekildedir:

 • zümre mirasçılar: Kendisinin alt soyu (çocukları ve ölen çocuklarının torunları)
 • zümre mirasçılar: Miras bırakanın alt soyu yok ise anne ve babası (eşit paylaşım)
 • zümre mirasçılar: Miras bırakanın alt soyunun olmaması, anne ve babasının ölmüş olması, kardeşlerinin bulunmaması durumunda büyük anne ve büyük baba yasal mirasçıdır.
Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır?

Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır?

Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır

Miras Davası ve Mirasın Bölüşülmesi Olayı, Miras hukukunun en gözde ve en çok uyuşmazlığa düştüğü, miras bırakanın ardından bireylerin bu süreci dava sürecine dönüştürdüğü hatta sosyal hayatta birçok kişinin birbirine darıldığı küstüğü konu miras paylaşımının nasıl olacağı konusudur. BU konuda iki önemli nokta vardır. Bunlar miras bırakan ölüme bağlı bir tasarruf yapmış mıdır, yapmammış mıdır? Çünkü bu soru miras üzerinde büyük önem arz eder. Diğer hususta yasal mirasçıların kimler olduğudur. Bu iki husus miras üzerindeki oranları yani payları değiştirebilmektedir.

Ölüme Bağlı Tasarrufun Olması ve Olmaması Halinde Miras Üzerindeki Durum:

Medeni kanunda öngörülen hükmün çerçevesinde miras bırakanın mirası üzerinde tasarruf özgürlüğü kapsamını aşmadan vasiyetname ile ya da miras sözleşmesi ile birtakım tasarruflarda bulunmasına ölüme bağlı tasarruflar denir. Ölüme bağlı tasarrufların neler olacağı ve hangi koşullarda olacağı Medeni kanunda kanun koyucu tarafından belirlenmiştir. Ölüme bağlı tasarruflar şunlardır:

 • Mirasçı atama
 • Belirli mal bırakma
 • Yedek mirasçı atama
 • Artmirasçı atama
 • Vakıf
 • Miras sözleşmeleri

Ölüme bağlı bu tasarruflar gerçekleştiğinde ve kanun koyucunun koyduğu sınırlar içerisinde ise şayet o zaman miras üzerindeki mirasçıların alacakları oranlar değişmekte bir diğer tabirle daha da azalmaktadır. Hatta miras sözleşmelerinde mirastan feragat ile mirastan pay dahi alınamaya bilmektedir.

Diğer husus yasal mirasçıların kimler olduğu ile alakalıdır. Miras hukuku zümre sistemine göre hareket ederek soy ağacında yasal mirasçıların yaşayıp yaşamama durumlarına bakarak oranları belirler. Bu konu miras hukukunun en ayrıntılı konularından biri olmakla beraber en ilgi çekici konularındandır da ayrıca. Yasal mirasçıların kimler olduğu ve hangi koşullarda kimin ne kadar mirastan pay alacağı kanın koyucunun Medeni Kanunda koyduğu hükümler ile yazılı hale getirilmiştir ve uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştırmıştır

Miras Davalarında Avukat İle Çalışma

Miras hukuku medeni hukukun en kapsamlı alt dallarından biri olmakla beraber hak kaybının en çok yaşandığı bir hukuk dalıdır. Bunun nedeni ise bireylerin miras üzerinde fazlası ile hak iddia etmeleri, hukuki yollara başvurmadan kafalarına göre hareket etmeleridir. Miras davalarında bireyler fazlasıyla uyuşmazlığa düşmekte ve uzman kişiler ile bu süreci yürütmeyenler fazlası ile hak kaybına uğramaktadırlar. Miras davalarında hakkının tamamını almak yani hak kaybına uğramak istemeyen kişilerin yapabileceği en basit ve en etkili yöntem kendi faydaları için miras hukukunda uzmanlaşmış ve tecrübesi olan bir miras avukatı ile süreci yaşamaktır. Bu süreçte bu yolu izleyen birey hak kaybına uğramaz.

7 SORULAR

 1. ÜMİT BASKAK dedi ki:

  Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 2. TUTKU ÖZSOY dedi ki:

  Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 3. EGE MEKİKOĞLU dedi ki:

  Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 4. BATURHAN SERTDEMİR dedi ki:

  Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 5. NEŞE MUTLU dedi ki:

  Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır Davayı açma şartları nelerdir..

 6. SAFA ŞENDUR dedi ki:

  Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 7. ZAFER ŞEVKETFEROĞLU dedi ki:

  Miras Nasıl Bölüşülür Paylaşılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri