Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası

Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası

Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası

Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası için yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tanıma tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir

Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfizi (hükmünü yürütme) MÖHUK. m:34/I’ de düzenlenmiştir.

Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası – Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Lüksemburg Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesi aşağıdaki başlıklar doğrultusunda hazırlanır. Boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesi karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Dilekçede aşağıdaki hususlar yer alır,

 1. Tanıma Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanunî temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri.
 2. Tanıma Tenfiz konusu hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin adı ile ilâmın tarih ve numarası ve hükmün özeti.
 3. Tenfiz, hükmün bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu

Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası – Gerekli Belgeler

Lüksemburg Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararlarının boşanma tanıma tenfiz davası dava dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

 1. Lüksemburg Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
 2. İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası – Dava Şartları

Türk mahkemesinin, yabancı bir mahkeme ilamının Türkiye’de tanıma ve tenfiz karar verilebilmesi için, aşağıdaki şartların hepsinin birlikte bulunması gerekir:

 1. Lüksemburg Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararı, Lüksemburg ülkesinin kanunlarına göre kesinleşmiş olmalıdır.
 2. Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arsında “Mütekabiliyet (karşılıklılık) Esas’ına dayanan bir anlaşma veya o devlete Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması gerekir.
 3. Lüksemburg Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme ilamının, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
 4. Lüksemburg Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı mahkeme kararının Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması gerekir.
 5. O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tanıma istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tanıma istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması Yabancı mahkeme kararı Türklerin kişi hallerine ilişkin ise, yabancı mahkemece “Türk Kanunlar İhtilafı” kuralları gereğince yetkili kılınan hukukun uygulanmış olması gerekir.
 6. Yukarıda sayılan şartlar varsa, yabancı mahkeme ilamının Türkiye’de icra edilebilmesi, yetkili Türk mahkemesi tarafından “tanıma tenfiz Kararı” verilmesine bağlıdır.
 7. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tâbidir. Yabancı mahkeme ilâmına dayanılarak Türkiye’de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır.
 8. Lüksemburg Boşanma Tanıma Tenfiz için yabancı ilâmın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder.

Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası – Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Görevli mahkeme boşanma davasına ilişkin davalar Aile Mahkemesinde görülür. Diğer  Tenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir.

 Yetkili Mahkeme, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin (karşı tarafın) Türkiye’deki İkametgâhı mahkemesidir. Yoksa Türkiye’de sakin olduğu yer; yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemeleridir.

Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası,lüksemburg tanıma tenfiz, lüksemburg tanıma tenfiz avukat vekalet ücreti, Diekirch, Grevenmacher, Lüksemburg, tanıma tenfiz, tanıma tenfiz davası, tanıma ve tenfiz.

6 SORULAR

 1. ABDURRAHMAN ÜNVER dedi ki:

  Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 2. GÖZDE YAVUZER dedi ki:

  Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 3. SEDANUR MEMİŞOĞLU dedi ki:

  Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 4. TUNA ÖZEŞER dedi ki:

  Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 5. DENİZ İLGEN dedi ki:

  Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. ÇİĞDEM GEYİR dedi ki:

  Lüksemburg Tanıma Tenfiz Boşanma Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri