Kısıtlama Davası Nasıl Açılır

Kısıtlama Davasında, görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme, kısıtlının konutu oturduğu yer mahkemesidir .

Kısıtlama Davası, Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya mal varlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır .  Bir kimse, dinlenilmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz.

Kısıtlama Davası, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir. Hakim, karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir. Kısıtlama kararı, kesinleşince, hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olunur. Kısıtlama, iyi niyetli üçüncü kişileri ilandan önce etkilemez. Ayırt etme gücüne sahip olmamanın sonuçlarına ilişkin hükümler saklıdır.  Haklı sebepler engel olmadıkça, vesayet makamı, vesayet altına alınacak kişinin öncelikle eşini veya yakın hısımlarından birini, vasilik koşullarına sahip olmaları kaydıyla bu göreve atar. Bu atamada yerleşim yerlerinin yakınlığı ve kişisel ilişkiler göz önünde tutulur. Haklı sebepler engel olmadıkça, vasiliğe, vesayet altına alınacak kişinin ya da ana veya babasının gösterdiği kimse atanır. Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı vesayetin sona ermesine karar verir. Kısıtlı ve ilgililerden her biri, vesayetin kaldırılması isteminde bulunabilir

Kısıtlama Davası Nasıl Açılır – Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

İSTEMDE BULUNAN    :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            : Avukat İlkay UYAR KABA
ADRES            : Strazburg cad. 10/9 Çankaya ANKARA

KONU            : Alkol bağımlılığı nedeniyle kısıtlama kararı verilmesi istemini

AÇIKLAMALAR         :

KISITLAMA DAVASI YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2013/18-2289 Karar: 2014/711 Karar Tarihi: 30.05.2014

VASİ TAYİNİ DAVASI – DAVACILAR VEKİLİNİN KISITLANMASI İSTENENİN SAVURGANLIK NEDENİYLE DE KISITLAMA İSTEDİĞİ – MAHKEMECE KISITLANMAK İSTENENİN SAVURGANLIĞI OLUP OLMADIĞI YÖNÜNDE ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacılar vekili dava dilekçesinde tartışmaya yol açmayacak şekilde, kısıtlanması istenenin “ihtiyacı olmadığı halde mal varlığını elden çıkarmaya başladığından, savurganlık derecesindeki tasarrufî işlemlerinden, gerek kendisinin ve gerekse aile efradının ciddi sıkıntılara maruz bırakacağı kuşkusundan” bahsettiğine göre, Mahkemece bu yönde resen araştırma yapılması gerekir.