Kısıtlama Davası Nasıl Açılır

Kısıtlama Davası Nasıl Açılır? Kısıtlama davası, isteğe bağlı olarak veya kanunda belirtilen hallerin ortaya çıkması halinde zorunluluğa bağlı olarak açılabilmektedir. Vasi ataması, vesayet davası olarak da tanımlanan bu davalarda kişilerin isteğe bağlı veya zorunlu olarak haklarının kısıtlanması sağlanmaktadır.

Kısıtlama davaları birçok farklı durumda açılabilmektedir. Velayet altında olmayan küçük çocuklar, yaşlılar, akıl hastaları vb. kişiler için bu davalar açılabilmektedir. Dava sonucuna göre kişilere vasi tayini yapılmaktadır. Bu davalar isteğe bağlı olarak açılabilmektedir.

Kısıtlama Davası Nedir?

Vesayet ve vasi ataması Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiş hukuki bir kavramdır. Kanuni olarak mecburiyet gereği kişilere vasi tayin edilebileceği gibi isteğe bağlı olarak da bu işlem yapılabilmektedir. Vesayet altına alınan kişilere vasi tayin edilmektedir. Vesayet davası açılabilmesi için bazı durumların ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Fiil ehliyetinin kısıtlanmasının ardından kişinin herhangi bir resmi işlemi yerine getirebilmesi için vasiye ihtiyaç duymaktadır. Bu kişiler için kanunda belirtilen şekilde vasi ataması yapılmaktadır.

Kısıtlama nedeniyle vesayeti gerektiren durumlar arasında;

 • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı
 • Savurganlık
 • Alkol, uyuşturucu vb. madde bağımlılığı
 • Kötü yaşam tarzı
 • Özgürlüğü bağlayıcı ceza

Yer almaktadır. Bu durumların ortaya çıkmasının ardından söz konusu kişilere vasi ataması mahkeme tarafından yapılabilmektedir. Kişiler ilerleyen dönemlerde yaşayabilecekleri akıl zayıflığı nedeniyle de kendi istekleri ile vasi ataması isteyebilirler.

Vesayeti Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Vesayeti gerektiren durumlar farklı başlıklar altında incelenmektedir. Kısıtlama davalarının açılması için bu durumların ortay açıkmış olması veya kişinin kendi isteğiyle dava açmış olması gerekmektedir. Buna göre vesayeti gerektiren haller, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 404 – 408 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Küçüklük: Velayet altında bulunmayan küçükler vesayet altına alınır
 • Kısıtlama: Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, Savurganlık, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı kötü yaşam tarzı, özgürlüğü bağlayıcı ceza
 • İstek Üzerine: Yaşlılık, engellilik veya deneyimsizlik nedeniyle

Vesayet uygulanabilmektedir. Vesayet davalarında tarafların dinlenmesi ve bilirkişi raporu temel alınmaktadır. Herhangi bir kişinin kısıtlama altına alınması için mahkeme tarafından dinlenmesi gerekmektedir. Vasi tayini miras vb. konularda en çok gündeme gelen konular arasında yer almaktadır.

Kısıtlama Davalarında Görevli Mahkeme Neresidir?

Vesayet ile kısıtlama davası açmak için kanunlarımızda sulh hukuk mahkemesi görevli mahkeme olarak belirlenmiştir. Kısıtlama kararı aldıracak kişinin davayı yaşadığı yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemelerinden açması gerekmektedir. Vasi ataması için kanunen bir zorunluluğun doğmuş olması veya kişinin isteği olması gerekmektedir.

Kısıtlama kararı; savurganlık, alkol, uyuşturucu bağımlılığı, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle verilmektedir. Bu nedenlere bağlı olarak verilecek kararda tarafların dinlenmesi ve bilirkişi raporu yargılamada usul şartıdır. Kısıtlama davası dilekçe örneği ve diğer kanun maddelerinin incelenmesinin ardından yetkili ve görevli mahkemelerden vesayet davası açarak kısıtlama kararı almanız mümkündür.

Kısıtlama Davası Nasıl Açılır

Kısıtlama Davasında, görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme, kısıtlının konutu oturduğu yer mahkemesidir .

Kısıtlama Davası, Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya mal varlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır .  Bir kimse, dinlenilmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz.

Kısıtlama Davası, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir. Hakim, karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir. Kısıtlama kararı, kesinleşince, hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olunur. Kısıtlama, iyi niyetli üçüncü kişileri ilandan önce etkilemez. Ayırt etme gücüne sahip olmamanın sonuçlarına ilişkin hükümler saklıdır.  Haklı sebepler engel olmadıkça, vesayet makamı, vesayet altına alınacak kişinin öncelikle eşini veya yakın hısımlarından birini, vasilik koşullarına sahip olmaları kaydıyla bu göreve atar. Bu atamada yerleşim yerlerinin yakınlığı ve kişisel ilişkiler göz önünde tutulur. Haklı sebepler engel olmadıkça, vasiliğe, vesayet altına alınacak kişinin ya da ana veya babasının gösterdiği kimse atanır. Vesayeti gerektiren sebebin ortadan kalkması üzerine vesayet makamı vesayetin sona ermesine karar verir. Kısıtlı ve ilgililerden her biri, vesayetin kaldırılması isteminde bulunabilir

Kısıtlama Davası Nasıl Açılır – Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

İSTEMDE BULUNAN    :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            : Avukat İlkay UYAR KABA
ADRES            : Strazburg cad. 10/9 Çankaya ANKARA

KONU            : Alkol bağımlılığı nedeniyle kısıtlama kararı verilmesi istemini

AÇIKLAMALAR         :

Kısıtlama Davası Yargıtay Kararları

VASİ TAYİNİ DAVASI – DAVACILAR VEKİLİNİN KISITLANMASI İSTENENİN SAVURGANLIK NEDENİYLE DE KISITLAMA İSTEDİĞİ – MAHKEMECE KISITLANMAK İSTENENİN SAVURGANLIĞI OLUP OLMADIĞI YÖNÜNDE ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacılar vekili dava dilekçesinde tartışmaya yol açmayacak şekilde, kısıtlanması istenenin “ihtiyacı olmadığı halde mal varlığını elden çıkarmaya başladığından, savurganlık derecesindeki tasarrufî işlemlerinden, gerek kendisinin ve gerekse aile efradının ciddi sıkıntılara maruz bırakacağı kuşkusundan” bahsettiğine göre, Mahkemece bu yönde resen araştırma yapılması gerekir.

 

12 SORULAR

 1. TUTKU ÖZSOY dedi ki:

  Kısıtlama Davası Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 2. AYLİN ŞAHİNKAYA dedi ki:

  Kısıtlama Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. MİNE TINAZ dedi ki:

  Kısıtlama Davası Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 4. UĞUR GÜLEN dedi ki:

  Kısıtlama Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 5. RASİM GÖKCESU dedi ki:

  Kısıtlama Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. AZRA MACAKOĞLU dedi ki:

  Kısıtlama Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 7. EREN TAMİR dedi ki:

  Kısıtlama Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. BÜŞRA HACIOĞLU dedi ki:

  Kısıtlama Davası Nasıl Açılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 9. HULUSİ ÖNGÖREN dedi ki:

  Kısıtlama Davası Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 10. ANIL CEBECİ dedi ki:

  Kısıtlama Davası Nasıl Açılır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 11. NİHATCAN AKARCA dedi ki:

  Kısıtlama Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 12. UĞURKAN HEKİMAN dedi ki:

  Kısıtlama Davası Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri