Karşı Dava Nasıl Açılır

Karşı Dava Nasıl Açılır? Karşı dava dilekçesi ile görülen asıl davaya karşı tebliğ tarihinden itibaren cevap süresi içinde (iki hafta) ayrı bir dilekçe ile karşı dava açılabilmektedir. Karşı dava, hâlihazırda açılmış bir davada, karşı tarafın aynı mahkeme nezdinde haklarını korumak adına açtıkları ikinci bir davadır. Açılan karşı dava ile asıl dava birlikte görülerek mahkeme tarafından sonuca bağlanır. Karşı dava açan kişiler mahkeme için gerekli harç ve diğer masrafları karşılamaları gerekmektedir.

Türk yargı sisteminde karşı dava açılabilmesi bazı şartlara bağlanmıştır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında karşı dava açılmasına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Karşı davalar en çok boşanma ve mal ayrılığı davalarında başvurulan bir yöntemdir.

Karşı Dava Nedir?

Karşı dava bir diğer ifadeyle mukabil dava, mahkemede görülmeye devam eden bir davanın davalı tarafınca, asıl davayı açan karşı tarafa karşı açmış olduğu davalardır. Karşı dava açan kişi tarafından yapılan ilk itirazı, iddiaları ve savunması dava dilekçesinde belirtilerek mahkemeye sunulur. Karşı dava açılabilmesi için asıl dava ve karşı dava arasında kurulacak ilişkinin somut bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Birçok farklı hukuk davalarında karşı dava açma hakkı bulunmaktadır.

Karşı dava açan kiler, karşı dava açma harcı ve diğer masrafları karşılamakla yükümlüdür. Karşı dava, belirtilen süreler içinde açılmadığında tarafların mahkemeye yapacakları talep doğrultusunda davaların ayrılması kararı verilebilmektedir. Boşanma davalarında karşı davaların açıldığı gözlemlenmektedir. Karşı davaların görülmesi için yetkili mahkeme asıl davaya bakan mahkemedir.

Karşı Dava Açma Şartları Nelerdir?

Karşı dava açmak için 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ilgili maddelerinde belirtilen şartların oluşması gerekmektedir. Kanunda sayılan bu şartların olmadığı durumlarda karşı dava açmak mümkün değildir. Karşı dava açma şartları kanunda;

 • Asıl davanın açılmış olması ve hala devam ediyor olması
 • Asıl ve karşı dava arasında takas, mahsup ilişkisinin olması veya her iki dava arasında bir ilişkinin olması
 • Karşı davaya karşı dava açılmaması

Olarak belirtilmiştir. Kanunda sayılan bu şartların gerçekleşmediği durumlarda mahkeme tarafından talep üzerine ya da resen, karşı davanın asıl davadan ayrı olarak açılmasına karar verilebilir. Bu tip durumlarda söz konusu dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi gerekmektedir.

Karşı Dava İnceleme Süreci Nasıl İşler?

Hukuk Muhakemeleri kanunu kapsamında karşı davalar için yetkili mahkeme aksi belirtilmediği takdirde asıl davanın görüldüğü mahkemedir. Bu kapsam doğrultusunda ilgili dava için aynı mahkeme tarafından inceleme yapılmaktadır. Karşı dava açılmasının ardından asıl davayla birlikte incelenmektedir. Asıl davanın sonuçlanması, karşı davanın görülmesine ve sonuçlandırılmasına engel teşkil etmemektedir.

Karşı dava açmak için cevap dilekçesi veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe hazırlanarak mahkemeye bildirilir. Kanunda belirtilen karşı dava açma süresi dışında açılacak davalarda, mahkeme tarafından davaların ayrılması kararı verilebilmektedir.

Karşı Dava Nasıl Açılır?

Karşı Dava Nasıl Açılır?

 Karşı Dava Nasıl Açılır

Karşı dava açılabilmesi için, asıl davanın açılmış ve halen görülmekte olması ve karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması, şarttır.

Belirtilen bu şartlar gerçekleşmeden karşı dava açılacak olursa, mahkeme, talep üzerine yahut resen, karşı davanın asıl davadan ayrılmasına; gerekiyorsa dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. Karşı davaya karşı, dava açılamaz. Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılır.

Süresinden sonra karşı dava açılması halinde, mahkeme davaların ayrılmasına karar verir . Asıl davanın herhangi bir sebeple sona ermesi, karşı davanın görülüp karara bağlanmasına engel oluşturmaz. Karşı Dava Nasıl Açılır

 Karşı Dava Nasıl Açılır – Mukabil (Karşı) Dava 

Mukabil dava; davalının karşı bir iddiada bulunmasıdır. Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren, cevap süresi içinde, cevap layihası ile birlikte açılır. Cevap layihası verildikten sonra açılırsa, davacı davanın kabule değer olmadığı itirazında bulunabilir. Karşı taraf (davacı), “Mukabil Dava” ya 10 gün içinde cevap verebilir, fakat Mukabil Dava ’ya karşı “Mukabil Dava” açamaz.

5 SORULAR

 1. KEMAL KARAKURT dedi ki:

  Karşı Dava Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 2. MAİDE KILIÇ dedi ki:

  Karşı Dava Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 3. GÜNEY KUŞ dedi ki:

  Karşı Dava Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 4. DOĞAÇ AYDOĞDU dedi ki:

  Karşı Dava Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 5. ÜMİT TAŞPINAR dedi ki:

  Karşı Dava Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri