Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz

Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz

Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İtiraz, mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz.

Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İtirazda, borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden isteyebilir. Borçlu, alacaklının takip hakkı olmadığını şikayet yolu ile ileri sürebilir.

Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İtirazda, İcra mahkemesi müddetinde yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyla, usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re’sen nazara alarak yapılan takibi iptal edebilir.

Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2014/11410 Karar: 2014/13843 Karar Tarihi: 09.05.2014

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ – BORÇLUNUN İDDİASINI YAZILI BİR BELGE İLE İSPAT EDEMEDİĞİ VE ALACAKLI TARAFINDAN DA TAKİP DAYANAĞI BONONUN TEMİNAT SENEDİ OLDUĞUNA YÖNELİK BİR KABUL BEYANININ BULUNMADIĞI – İTİRAZIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Mahkemece, borçlunun iddiasını yazılı bir belge ile ispat edemediği ve alacaklı tarafından da takip dayanağı bononun teminat senedi olduğuna yönelik bir kabul beyanının bulunmadığı gözetilerek bu yöndeki itirazın reddine karar verilmesi gerekirken takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

YARGITAY : KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİPTE İTİRAZ

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2014/471 Karar: 2014/3810 Karar Tarihi: 13.02.2014

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ – TARAFLAR GELMESELER BİLE İNCELEME YAPILIP ÇEKİN TANZİM TARİHİNDE TAHRİFAT YAPILDIĞINA YÖNELİK ŞİKAYETİN SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİ – DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Şikayetçi borçlunun geçerli bir mazeret bildirmemiş ve duruşmaya gelmemiş olması, dosyanın işlemden kaldırılmasını ve sonuçta davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesini gerektirmez. Mahkemece, İİK’nun ilgili maddesine göre, taraflar gelmeseler bile inceleme yapılıp çekin tanzim tarihinde tahrifat yapıldığına yönelik şikayetin sonuçlandırılması gerekirken, olayda uygulama yeri olmayan gerekçe ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İtiraz _ Dilekçe Örneği

 • Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İtiraz dilekçesi yazılırken olay ve konularda farklılık gösterdiğinden Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İtiraz dilekçesinin önemli başlıklarını aşağıda yazılmıştır.

ANKARA… İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                   :

TC KİMLİK NUMARASI              :

ADRES                                    :

VEKİLİ                : Avukat İlkay UYAR KABA
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                :

ADRESİ               :

KONU                  : Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz istemimizden ibarettir.

11 SORULAR

 1. NİSANUR TULMAÇ dedi ki:

  Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 2. ÖZLEN BOLAT dedi ki:

  Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 3. EFKAN KÖRHASANOĞULLARI dedi ki:

  Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 4. ESRA ARGA dedi ki:

  Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 5. ZEYNEP DOĞULU dedi ki:

  Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 6. DOĞUKAN SÜMBÜLLÜ dedi ki:

  Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 7. TÜRKÜLER GÜLDEN dedi ki:

  Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 8. BÜŞRA TURANOĞLU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 9. ABDULLAH YAYMAN dedi ki:

  Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 10. BAŞAR SOYDAN dedi ki:

  Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 11. SAİM DİNEDURGA dedi ki:

  Kambiyo Senetlerine Özgü Takip İtiraz Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri