İşyerinde İntihar İş Kazası Sayılır Mı

İşyerinde İntihar İş Kazası Sayılır Mı

İşyerinde İntihar İş Kazası Sayılır mı sorusuna, SGK genelgesi  ve Yargıtay kararları incelediğimizde,  intihar eylemi eğer işyerinde gerçekleşmiş ise olayın salt iş yerinde meydana gelmesi durumuda bile intihar eden işçinin gördüğü işle ilgili ve işverenin kusurundan kaynaklanmamış olmasına rağmen iş kazası sayılmaktadır.

İş kazası tazminat davası nedir, iş kazası tazminat nasıl hesaplanır, iş kazası tazminat davaları nasıl nerede açılır konuları hakkında iş kazası tazminat sayfamızda geniş bilgi alabilirsiniz.

İşyerinde İntihar İş Kazası Sayılır Mı – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas:  2004/4465 Karar: 2004/6425 Karar Tarihi: 05.07.2004

İŞ KAZASI-İŞYERİNDE İNTİHAR-NEDENSELLİK BAĞI

ÖZET: İntihar eylemi eğer işyerinde gerçekleşmiş ise, olayın salt işyerinde meydana gelmesi durumunda bile, intihar eden sigortalının gördüğü işle ilgili ve işvereninin kusurundan kaynaklanmamış olmasına rağmen 506 sayılı Yasanın 110 maddesi açıklığı gereği olay yine de iş kazasıdır. Ancak bu durumda olaylarla iş ve işveren arasında nedensellik bağı bulunmayacağı için işveren ve onun halefi olanlar Kuruma karşı sorumlu tutulamaz. (506 S. K. m. 5/a, 11/A-a)

Burada öncelikli mesele olayın “iş kazası” olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasıdır.

Belirtelim ki 506 sayılı Yasanın 11/a maddesine göre, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan “bedence veya ruhça” arızaya uğratan olay iş kazasıdır. Öte yandan anılan Yasanın 5/a maddesine göre de işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, işçilerin dinlenme, yemek, uyku vesair gereksinimlerini karşılamaya ayrılmış alanların “işyeri”nden sayılacağı öngörülmektedir.Burada işin yürütümündeki maksat: İşyerinde işçilerin sağlığının güvence altına alınmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını da içermektedir. (Çemberci 1977s.204)

İŞ KAZASI TARİFİNİN İNCELENMESİ

Şu hale göre 506 sayılı Yasanın 11/A-a maddesinde tarif edildiği üzere sigorta olayına neden olan intihar eyleminin işçilerin ikametine ayrılan ve işyerinin eklentisi konumunda bulunan bu nedenle de işyerinden sayılan işçi yatakhanesinde diğer bir anlatımla sigortalının “işyerinde bulunduğu sırada” meydana geldiğinde ve iş kazası olduğunda kuşku yoktur. Bu bakımdan olayı İş kazası saymayan mahkeme kararı isabetsizdir. Bu bağlamda açıklamak gerekirse, 506 sayılı Yasanın 11. maddesindeki iş kazası oluşturduğu belirtilen haller daha çok iş veya işin yürütümü ile ilgilidir. Zira, 11. madde de sayılan haller, işçinin işverenin otoritesi ve sorumluluğu altında bulunduğu durumlardır. O nedenle işverenin sorumluluğu altında çalıştırdığı sigortalının güvenliği beden ve ruh sağlığı için gerekli tedbirleri almak yükümü var ise de, bu hal her zaman için zorunlu değildir. Belirtelim ki böyle bir ilgi ve ilişki (illiyet) söz konusu olmadığı hal ve durumlardan birinde dahi meydana gelen bir olayında iş kazası sayılması mümkündür. Sözgelimi intihar eylemi eğer işyerinde gerçekleşmiş ise, olayın salt işyerinde meydana gelmesi durumunda bile, intihar eden sigortalının gördüğü işle ilgili ve işvereninin kusurundan kaynaklanmamış olmasına rağmen 506 sayılı Yasanın 110 maddesi açıklığı gereği olay yine de iş kazasıdır. Ancak bu durumda olaylarla iş ve işveren arasında nedensellik bağı bulunmayacağı için işveren ve onun halefi olanlar Kuruma karşı sorumlu tutulamaz.

Hükme dayanak alınan bilirkişi raporu iş sağlığı ve güvenliği açısından işyeri koşullarını irdelememiş olmakla yetersiz bulunmuştur.
Gerçekten bu tür olaylarda olayın iş kazası olması yanında işverenin iş yasalarının öngördüğü biçimde “iş sağlığı ve güvenliği” önlemlerini almış olup olmadığı, bu bağlamda işverenin sorumluluğunun bulunup bulunmadığı, işyerindeki çalışma koşulları da irdelenmek suretiyle sonuca varılmalıdır. Bu bağlamda mahkemece yapılacak iş; gerekirse yerinde keşif yapılmak suretiyle, olayın özelliği de gözetilerek dalında uzman tıp doktorunun da katılımıyla iş güvenliği uzmanlarından oluşturulacak bilirkişi heyeti marifetiyle durum etraflıca incelenerek sonucuna göre işverene yüklenecek sorumluluk (kusur) durumu saptanması durumunda dava kusur oranında kabul edilmeli, aksine işverene atfı kabil herhangi bir yükümlülük tespit edilememesi durumunda ise dava şimdiki gibi ret edilmelidir.

Açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 05.07.2004 gününde  oybirliği ile  karar verildi.

 

 

7 SORULAR

 1. CENGİZHAN GÜMÜŞSU dedi ki:

  İşyerinde İntihar İş Kazası Sayılır Mı dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 2. DOĞUHAN BEK dedi ki:

  İşyerinde İntihar İş Kazası Sayılır Mı Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 3. BARAN AKINCI dedi ki:

  İşyerinde İntihar İş Kazası Sayılır Mı Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. CİHAN KÜÇÜKÇİL dedi ki:

  İşyerinde İntihar İş Kazası Sayılır Mı dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 5. CEYLAN ÖZİBA dedi ki:

  İşyerinde İntihar İş Kazası Sayılır Mı Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. SANER AKYILDIZ dedi ki:

  İşyerinde İntihar İş Kazası Sayılır Mı Davayı açma şartları nelerdir..

 7. MİRAÇ KAYAOĞLU ÖZGÜN ŞENLİK dedi ki:

  İşyerinde İntihar İş Kazası Sayılır Mı Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri