İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur

İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur

 

 •  İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur.
 •  İş Mahkemeleri; İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da bakarlar.İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, bu kanundaki esas ve usullere göre bakılır.
 • İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz
 • İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk oturumda mahkeme tarafları sulha teşvik eder. Uzlaşamadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm verilir.
 • iş mahkemelerince verilen nihai kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Şu kadar ki, para ile değerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri bin lirayı geçmeyen davalar hakkındaki nihai kararlar kesindir
 •  İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihai kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür.
 • İş Mahkemeleri Kanunu’nda sarahat bulunmayan hallerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır
 • Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi; işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren; işin yapıldığı yere işyeri denir. İş İstisnalar dışında kalan bütün işyerlerinde; bu işyerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine, faaliyet konularına bakılmaksızın İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur İş Kanunu uygulanır.

İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur – Hangi Mahkemede Açılır

 • Yürürlükte olan kanun 22.05.2003 tarh ve 4857 sayılı İş Kanunu’dur. İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında “İş Sözleşmesi’nden” veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri İş Mahkemesi’dir. İş Mahkemeleri tek hâkimlidir. Büyük şehirlerimizde Bağımsız İş Mahkemeleri vardır. Olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevlendirilir.

 İŞ DAVASI HANGİ İŞ MAHKEMESİNDE AÇILIR

 • İş mahkemelerinde açılacak davalar; kural olarak davalının ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesinde açılır. İş mahkemelerinde Şifahi Yargılama Usulü uygulanır. İlk oturumda mahkeme, tarafları sulha teşvik eder. Uzlaşmadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm verilir.

İŞ MAHKEMESİNE İŞ DAVASI NASIL AÇILIR

 • İş mahkemesinin kesin kararları tefhim tarihinden itibaren 8 gün içinde Temyiz olunabilir. Yargıtay’ın verdiği karara karşı “Karar düzeltilmesi” istenemez. İş sözleşmeleri “Belirli” veya “Belirsiz” süreli yapılabilir; çalışma biçimleri bakımından “Tam süreli”, “Kısmi süreli”, “Deneme süreli” veya “Diğer tür” olabilir. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı işyerlerinde ayrıca “Kısmi süreli bir iş sözleşmesi” de yapılabilir.
 • İş Sözleşmesi feshedilen işçi, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde İş Mahkemesinde dava açabilir. Böyle bir dava açıldığı takdirde, işveren, feshin haklı bir sebebe dayandığını ispat etmek zorundadır. Bu tür davalar 2 ay içinde sonuçlandırılır.

  İŞ DAVASI HAMİLE İŞÇİNİN HAKLARI

 • Hamile işçilere doğumdan önce ve sonra 8’er hafta ücretli izin verilir. Çoğul gebelikte bu süre 2 hafta fazladır. Annelere, çocukları 1 yaşını doldurana kadar günde 1,5 saat süt izni verilir. İsteği halinde kadın işçiye bu 16 haftalık sürenin tamamlanmasından sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

İŞÇİ FAZLA MESAİ

 • İşçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Zorunlu nedenlerle fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma süresi toplamı 1 yılda 270 saati aşamaz.

İŞÇİ ULUSAL VE TATİL ÇALIŞMA

 • Ulusal Bayram ve tatil günlerinde iş yerlerinde çalışıp çalışılmayacağı “Toplu İş Sözleşmesi” veya “İş Sözleşmesi” ile kararlaştırılır. Sözleşmede hüküm yoksa söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.

İŞÇİ YILLIK İZİN HAKLARI

 • En az 1 yıl çalışan işçiye yıllık ücretli izin verilir. 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olanların yıllık ücretli izni 20 günden az olamaz.
 • Ulusal bayram ve genel tatiller nedeniyle çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması durumda, işveren 2 ay içinde, çalışılmayan süreler için “Telafi çalışması” yaptırılabilir. Ancak bu çalışmalar, fazla çalışma veya sürelerde çalışma sayılamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. İşyerlerinde 7 gün içinden herhangi bir gün “Haftalık tatil günü” kabul edilebilir.

İŞ MAHKEMESİNE AVUKAT İLE NASIL BAŞVURULUR

İşçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücret alacağı, ücret alacağı, yıllık izin ücret alacağı, işe iade davası, gibi davalararı kendi bizzat takip edeceği gibi, tüm davaları için avukata vekaletname ile yetkilendirmesi durumunda avukat işçinin iş mahkemesinde açmış veya açacağı davaları takip edebilir.

İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur

İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur

 

12 SORULAR

 1. MERİH AKTOZ dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 2. HEDİYE COŞAR dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 3. DİLA OĞUZ dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 4. İLAYDA BURHANLI dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 5. seher saniye dedi ki:

  Merhaba biz 2 bayan çalıştığımız yerden tazminatlarimizi alamadık diğer arkadaşlarımız aldi biz 2 bayana vermediler işkura başvurduk bimeri aradik ama bir sonuç alamadik avukata vekalet verdik ihtar çektirdik ama ihtarı kabul etmiyorlar ne yapabiliriz yardımcı olursanız seviniriz

 6. HÜSEYİN TUNCEL dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 7. NOYAN YÜCEDAĞ dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 8. Anonim dedi ki:

  Ben çalıştığım iş yerinden hiç maaş almadan 11 ay çalıştım iş paraya gelince hakaret le ve kavgayla ayrıldım.iş mahkemesine başvurmak istiyorum lütfen bana yardım edermisiniz

 9. NADİDE SALTIK dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 10. SELÇUK ETYEMEZ dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 11. HAMİT BOZDEMİR dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 12. FİKRET ŞAFAK dedi ki:

  İş Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri