İş Kazası Kusur Oranı Tespiti

İş Kazası Kusur Oranı Tespiti Nasıl Yapılır? İş kazalarında kusur oranı tespiti, kazazedeler kadar işverenlerini de yakından ilgilendirmektedir. Bilindiği üzere iş kazaları ülkemizde sıklıkla görülen en önemli sorunlardan biri olarak öne çıkmaktadır. İş kazası; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saplık Sigortası Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilen durumlar sonucunda meydana gelen ve sigortalıyı kaza anında ya da sonraki süreçte bedenen veya ruhen sakatlayan olaylar olarak tanımlanmaktadır.

Hukuk sistemimize göre bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için;

 • Kazayı geçiren işçinin muhakkak sigortalı olması,
 • Ya da sigortalının çalıştığı işyerinde ya da kanunlar çerçevesinde işyeri olarak sayılan yerlerde bulunması,
 • Kazanın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi,
 • Kazanın meydana gelmesiyle sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması,
 • Kazanın sonucunda işçinin bedenen veya ruhen özre uğraması,
 • Tüm bu unsurların bir arada gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Her ne kadar iş kazası kavramı, işin yürütümü sırasında meydana gelen bir olayı ifade etse de yapılan işle alakası olmayan bazı hal ve durumlarda sigortalı işçinin fiziksel veya ruhsal olarak zararla karşılaşmasına neden olan olaylar da bu kapsama alınmaktadır.

İş Kazası Soruşturmaları Nasıl Yapılır?

Meydana gelen ve sigortalı çalışanın ruhen ya da bedenen özre uğradığı kazanın, kanunlar nezdinde iş kazası sayılıp sayılamayacağının soruşturmalarında, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” ile bildirilen olayın birtakım faktörlere göre değerlendirilmesini gerektirmektedir. İş kazası soruşturmalarında verilecek olan kararı etkileyen unsurlar şunlardan oluşmaktadır:

 • Yararlanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği,
 • İşveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin uygulanıp uygulanmayacağı,
 • Olayın meydana gelmesinde sigortalının kastı ve ağır kastının olup olmadığı,
 • İşverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi olup olmadığı,
 • Kazanın üçüncü şahısların kusurlu halleri sonucu meydana gelip gelmediğidir.
İş Kazası Kusur Oranı Tespiti

İş Kazası Kusur Oranı Tespiti

İş Kazasında İşveren, İşçi ve Üçüncü Kişilerin Kusur Oranlarının Tespiti

İşyerinde meydana gelen iş kazası ya da meslek hastalığı kapsamına giren olayları sebebiyle işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin meydana gelen olayda kusur derecelerinin belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından tespit yapılmaktadır. Bu kapsamda 5510 sayılı Kanun’un hükümlerine göre iş kazası tespit yapılabilmesi için daha önce, iş müfettişlerince kusur oranlarının tespiti için konuyu bakanlık ilgili çalışma bölge müdürlüklerine intikal ettiriliyordu. Fakat günümüzde SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları hem olayın yaşandığı bölgeyi hem de diğer hususları değerlendirerek tespit yapabilmektedir.

İş kazasında ya da meslek hastalığında işveren, sigortalı ve üçüncü kişilerin kusur oranları konusunda; maluliyet veya ölümle sonuçlanan, uzuv kaybına sebep olan iş kazaları ile bütün meslek hastalıkları için trafik kaza tutanaklarında belirtilen kusur oranları ve mahkemelerce verilen kararlarda belirtilen kusur oranlarına göz önüne alınarak işlem yapılmaktadır.

İş kazası tazminat davası nedir, iş kazası tazminat nasıl hesaplanır, iş kazası tazminat davaları nasıl nerede açılır konuları hakkında iş kazası tazminat sayfamızda geniş bilgi alabilirsiniz.

İş Kazası Kusur Oranı Tespiti – Yargıtay Kararları

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – DAVAYA KONU İŞ KAZASINDA İLGİLİLERİN KUSUR ORANLARI BAKIMINDAN YENİDEN RAPOR ALINARAK ÇIKACAK SONUCA GÖRE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMLERİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Yapılması gereken iş; SGK tarafından işveren aleyhine açıldığı belirtilen rücuan tazminat konulu dava dosyası getirtilerek, davalı tarafın itirazları ve rucüan tazminat dosyasında alınan kusur raporu da değerlendirilmek üzere, iş güvenliği konusunda uzmanlardan oluşan üç kişilik bilirkişi heyetinden, davaya konu iş kazasında ilgililerin kusur oranları bakımından yeniden rapor almak ve çıkacak sonuca göre maddi ve manevi tazminat istemleri hakkında usuli kazanılmış haklara dikkat ederek bir karar vermekten ibarettir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerin incelenmesinden; S.G.K. Sosyal Güvenlik Merkezinin raporuna göre davacının sürekli iş göremezlik oranın % 100 olduğunun belirtildiği, SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından olayın iş kazası olduğunun tespit edildiği, 18.06.2013 tarihli kusur raporuna göre olayda davalı işverenin % 90, dava harici alt işveren N. Ş.’in %10 kusurlu olduğu, davacı işçinin ise kusursuz olduğunun belirtildiği, ayrıca dava konusu iş kazasına ilişkin SGK tarafından işveren aleyhine açıldığı anlaşılan Elazığ İş Mahkemesi’nin 2014/73 esas 2014/1174 karar sayılı rücuan tazminat konulu dava dosyasında alınan ve bir sureti dosya içerisinde bulunan 01.07.2014 tarihli kusur raporuna göre ise davalı işverenin % 60, davacı işçinin ise %40 kusurlu olduğunun belirtildiği, rücuan tazminat istemine ilişkin davada mahkemece bu kusur raporuna dayanılarak 12.12.2014 tarihinde karar verilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında zararlandırıcı olaya neden oldukları ileri sürülen kişi veya kişilerin kusur oranlarının kesin olarak tespiti hem maddi hem de manevi tazminat miktarını doğrudan etkilemesi bakımından önem taşımaktadır. Zira maddi tazminat davalarında sigortalının kazanç kaybının hesaplanmasında davacının kendi kusuru oranında tespit olunan kazanç kaybından indirim yapılacağı gibi yine manevi tazminat davalarında hükmedilecek manevi tazminat miktarının takdirinde tarafların kusur durumu mahkemece öncelikle dikkate alınacaktır.

Yapılması gereken iş; SGK tarafından işveren aleyhine açıldığı belirtilen rücuan tazminat konulu dava dosyası getirtilerek, davalı tarafın itirazları ve rucüan tazminat dosyasında alınan kusur raporu da değerlendirilmek üzere, iş güvenliği konusunda uzmanlardan oluşan üç kişilik bilirkişi heyetinden, davaya konu iş kazasında ilgililerin kusur oranları bakımından yeniden rapor almak ve çıkacak sonuca göre maddi ve manevi tazminat istemleri hakkında usuli kazanılmış haklara dikkat ederek bir karar vermekten ibarettir.

İş Kazası Kusur Oranı Tespit,iş kazalarında kusur oranının tespiti, iş kazasında kusurun tespiti, iş kazası kusur oranları, iş kazası kusur oranı sorgulama, iş kazalarında kusur oranları nasıl belirlenir.

12 SORULAR

 1. OĞULCAN ERCAN dedi ki:

  İş Kazası Kusur Oranı Tespiti Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 2. REGAİP ÇUBUK dedi ki:

  İş Kazası Kusur Oranı Tespiti Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 3. DİLA ALGÖK dedi ki:

  İş Kazası Kusur Oranı Tespiti Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 4. DORUK GÖZÜYUKARI dedi ki:

  İş Kazası Kusur Oranı Tespiti Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 5. ELİF TEMELOĞLU dedi ki:

  İş Kazası Kusur Oranı Tespiti dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 6. RIDVAN ELİBOL dedi ki:

  İş Kazası Kusur Oranı Tespiti Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 7. KORAY KIZILTUĞ dedi ki:

  İş Kazası Kusur Oranı Tespiti Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 8. FATMANUR PAMUKÇUOĞLU dedi ki:

  İş Kazası Kusur Oranı Tespiti Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 9. DUYGU DEMİREL dedi ki:

  İş Kazası Kusur Oranı Tespiti Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 10. ESMA ÖKTE dedi ki:

  İş Kazası Kusur Oranı Tespiti Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 11. İNAN PİÇAKCI dedi ki:

  İş Kazası Kusur Oranı Tespiti Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 12. OLCAY MURATHAN dedi ki:

  İş Kazası Kusur Oranı Tespiti Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri