İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı – İş Hukuku Davaları Nasıl Açılır ve Görülür? Günümüzde hukuki alanda en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan biri de muhakkak işçi ile işveren arasında yaşanan ihtilaflardır. Nitekim ülkemizde milyonlarca işçi ve işveren arasındaki ilişkinin hukuki dayanağı, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince belirlenmiş ve düzenlenmiştir.

İş Avukatı Soru Sor – TIKLAYINIZ

Dolayısıyla meydana gelen uyuşmazlıklarda muhtemel hak kayıplarına uğramamak ve istenilen sonuçlara ulaşabilmek için söz konunu 4857 sayılı Kanun’a hakim, bu alanda Yargıtay kararları da dahil olmak üzere güncel bilgi sahibi olan avukatların desteğine başvurmak mümkün mertebe fayda sağlamaktadır.

Arabuluculuk Hangi Davalarda Zorunlu?

Arabuluculuğun zorunlu olduğu davalar İş Mahkemeleri Yasa Tasarısı Genel Kurulu ile kabul edildikten sonra kesinleşti. Yasaya göre, bireysel ya da toplu olarak iş sözleşmesi yapan kişilerin tazminat, işe iade davaları başta olmak üzere arabuluculara başvurmaları zorunlu halde geldi. Bu durumda arabulucu olmadan dava açılması artık mümkün değil.

Hangi Davalarda Arabuluculuk Zorunlu Değil?

Arabuluculuk ücreti ödense dahi iş kazasından kaynaklanan tazminatlar arabuluculuk kapsamında değerlendirilmiş olmuyor. Buna ek olarak hizmet tespiti, yaşlılık aylığı ve diğer SGK uyuşmazlıkları hakkında arabuluculuk yapılmayacak. Bu konularda meydana gelen uyuşmazlıklar arabulucuya götürülemeyecek.

Arabulucuya Ne Zaman Gidilmesi Gerekir?

Arabuluculuk şartı ile birlikte işçi ve iş veren arasında meydana gelen alacak ve tazminat gibi konular ele alınmış oldu. Davalara başvuru yaparken arabulucuya da başvuru yapılmamış olması halinde dava usulen reddedilmiş olacaktır. Bu nedenle dava açmadan önce muhakkak arabulucuya başvurun. İşe iade davası için arabulucuya gitmeniz gereken süre 1 aydır. Bu zamanı aşmadan başvurularınızı davanın reddedilmemesi için tamamlayın.

Arabuluculuk Süreci Nasıl İlerler

İş hukuku kanunda değişen ve zorunluluk haline getirilerek yürürlüğe giren madde gereği iş hukukundan kaynaklı işçi ve işveren arasında kaynaklı kıdem, ihbar ile işe iade talepleri için arabulucuya dava açmadan önce başvuru yapılmak zorundadır.

Arabulucuya yapılan başvuru sonrası işçi ile işveren anlaşmaları durumunda sonuçlandırılmaktadır. Anlaşmama halinde ise işçi iş mahkemesine başvuru yaparak alacakları için dava açabilmektedir. Bu zorunlu dava açma kapsamına iş kazası ve hizmet tespiti maddenin dışında kalmaktadır.

Arabulucuya başvuruyu işçi dilersen kendi merkezlere başvuru yapabilir. Yada İstemesi halinde arabuluculuk sürecini avukat aracılığı ile sürdürülebilir.

iş hukuku avukatı ankara

iş hukuku avukatı ankara

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Hak Edilir?

Kıdem tazminatı hakkı elde edebilmek için en az 1 yıldır aynı işyerinde çalışılmış olması gereklidir. Ayrıca kıdem tazminatı alabilmek için işten çıkarılmanın da olması şarttır. İstifa ederek işten çıkan kişiler için kıdem tazminatı ödemesi de yapılmamaktadır. Kendi istediği ile işten ayrılmış kişilerin kıdem tazminatı hakkı kazanma şartı işten ayrılmak için haklı bir nedeninin olmasıdır. Bu haklı nedenlerden bazıları da şu şekildedir:

 • İşyerinde taciz ya da hakarete uğrama,
 • Askerlik,
 • İşyeri değişikliği,
 • Sağlık koşulları,
 • Maaşın ödenmemesi,
 • Ölüm.

Kıdem Tazminatımı Alamıyorum Ne Yapmalıyım?

İşten çıkarılmasına ya da haklı bir nedeni olduğundan dolayı işten ayrılmasına rağmen kıdem tazminatı alamayan kişiler İş Mahkemesi’ne başvurarak dava açabilirler. Dava sürecinin başlatılabilmesi için ise öncelikle zorunlu arabuluculuk uygulamasına başvurulması gereklidir. Arabulucu iki taraftan da bağımsız olan bir avukat olmalıdır. Bu süreçte işveren ile işçi arasında anlaşma sağlanması çalışılır. Anlaşma sağlandığı takdirde dava açılmaz fakat anlaşmaya varılamazsa da İş Mahkemesi dava sürecini başlatır.

İş Davalarında Alacakların İspatı

İşçiler, işverenlere alacakları üzerinde dava açtıkları zaman iş hukuku içerisinde belirlenmiş olan ilkeler ve esaslar doğrultusunda işçinin lehine doğacak sonuçların ortaya çıkması sağlanmaya çalışılır. Bu nedenle iş hukukunu ilgilendiren davalar söz konusu olduğunda iddiaları ispatlamakla yükümlü olan taraf işveren tarafı olmaktadır. Ancak zaman zaman işçinin de ispat yükümlülüğünü ortaya çıkaran bazı durumlar söz konusu olabiliyor.

Örneğin, bir işçi haksız bir gerekçeyle iş sözleşmesinin feshedildiği konusunda dava açtığında bu durumu ispatlamak işverene ait olurken eğer işçi farklı bir gerekçeden dolayı iş sözleşmesinin feshedildiğini düşünüyorsa bu durumu ispatlamak da işçinin yükümlülüğüne kalmaktadır. Buna ek olarak işçinin ispat sırasında tanıklar kullanarak mesai saatleri, işe gelip gelmemesi, tatil süreleri konusunda da deliller ortaya koyabilmesi mümkün olmaktadır. İspatın hangi sınırlarda neleri kapsadığının iyi bir şekilde bilinmesi için bir avukattan yardım alınabilir.

İş Davalarının Süreci – İş Davaları Ne Kadar Sürer

Çalıştığı iş yerinde görevi altında bulunduğu işverenle arasındaki her türlü ilişki konusunda bir sorunun ortaya çıkması halinde işçiler başta alacaklarının tahsili olmak üzere çeşitli konularda iş mahkemelerine başvurarak dava açabilmektedirler. Kıdem ve ihbar tazminatlarının en sık görülen davalar olduğu dikkate alınırsa işçilerin maddi açıdan yaşamış oldukları mağduriyetlerin giderilmesinde bu davaların büyük bir katkısı bulunmaktadır.

İş hukuku İş davalarının konusunun ne olduğuna ve mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak iş mahkemesinde görülen davaların sonuçlanma süreleri değişiklik göstermektedir. Ancak bu davalar için ortalama süre 8 ile 12 ay arasında değişmektedir. İşverenler için bu süreler büyük bir sorun teşkil etmese de işçiler açısından yaşanan maddi kayıpların karşılanması adına en kısa sürede tazminat davası açarak sonuçlarını elde etmek oldukça avantajlı olacaktır.

Kıdem Tazminatı Almak için Neler Gerekir? 

1475 sayılı Kanun’da belirtilmiş olan maddeler doğrultusunda kıdem tazminatı alacak olan bir işçinin hangi şartları yerine getirmesi gerektiği açıkça ortaya konmuştur. Buna göre işçinin kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle aynı işveren tarafından yürütülen firmalar altında bir yıldan daha uzun bir süredir çalışmış olması gerekmektedir.

Buna ek olarak iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle ya da işveren tarafından haksız bir nedenle feshedilmesi halinde de kıdem tazminatı söz konusu olmaktadır. Bunların dışında en sık karşılaşılan dava konularında ise özellikle erkekler için söz konusu olan askerlik görevi için işten ayrılma ya da kadınlar için söz konusu olan evlenmeye bağlı olarak işten çıkma gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Emeklilik zamanı gelmiş olan kişilerin de kıdem tazminatı hakkını elde etmesi mümkün olabiliyor.

İhbar Tazminatı ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

İş sözleşmesini feshetmek isteyen işçi ya da işveren olması fark etmeksizin her taraf bu sözleşmeyi feshetmeden belli bir süre önce karşı tarafa durumu haber etmesi gerekir. Bu bildirimlerin sürelerinde işçilerin çalışma dönemlerine bakılarak belirlemeler yapılır. Altı aydan az süredir çalışanlar için iki haftalık bir süre tanınırken bir buçuk yıla kadar olanlarda dört ve 3 yıla kadar olanlarda altı hafta süre tanınmaktadır. Bu sürelerden daha uzun süredir çalışanlar için ihbar süreleri 8 hafta olarak belirlenmiştir.

Bu sürelere uyulmadığı takdirde işçinin belirlenen süre ölçüsünde tazminat alması mümkün oluyor. Bu tür davalarda işverenlerin ihbar tazminatı vererek iş akdini sonlandırması gibi istisnai durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Tüm durumlara hazırlıklı olmak için bir avukattan bilgi alınması önemlidir.

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Davaları için Hangi Mahkemelere Başvurulur?

İş hukuku İş davalarında hatasız ve eksiksiz bir biçimde davaları takip edebilme işi işçiler tarafından yapıldığında oldukça zor olmaktadır. Bu sebeple bir avukata vekalet vererek sürecin takip edilmesi izlenebilecek en mantıklı yoldur. Avukat tarafından davanın tüm aşamaları yönetilerek davanın sonuçlanması sağlanabilmektedir. Avukatlar işçilerin kendisi yerine davaların yürütüldüğü iş mahkemelerine başvurarak uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması adına görev alabilmektedirler.

Fakat davanın açılacağı iş mahkemesinin hangisi olduğunun belirlenmesinde bir farklı nokta bulunuyor. Buna göre davaları açmak isteyen işçiler işi yaptıkları yeri ya da işverenin ikametini esas alarak dava açmalılardır. Bu yapılmadığı zaman davanın yetkisizlik gerekçe gösterilerek mahkeme tarafından reddedilmesi mümkündür. Eğer bir avukata vekalet verilmişse bu konuda sıkıntı yaşanmayacaktır.

Fazla Mesaide İşçilerin Hakları

Türk İş Kanunu’na göre işçilerin bir haftada çalışabilecekleri en yüksek süre 45 saat olarak belirlenmiştir. Bu sürenin üstüne çıkılan tüm süreler mesai olarak değerlendirilir ve saat başına işçinin almış olduğu ücretin 1.5 katına karşılık gelene ücretin ödenmesi zorunlu tutulmaktadır. Eğer işçiler bayram ya da tatil gibi özel günlerde çalışıyorlarsa bu durumda günlük olarak kazandıkları ücretleirn 2 katını almaları gerekmektedir.

Yıllık İzin Hakkı ve Süresi

Herhangi bir iş yerinde çalışmaya başlayan kişilerin bu iş yerinde ilk olarak ne zaman yıllık izin haklarına sahip olacakları konusunda kanunda bazı detaylar belirlenmiştir. Buna göre ilk yılını aynı işveren altındaki bir kurumda dolduran kişilerin yıllık izin alma hakları ortaya çıkıyor. Bu süre 5 yıla kadar uzamışsa yıllık izin 14 gün, 15 yıla kadar uzamışsa da 20 gün olarak belirlenmektedir. 15 yıldan fazladır aynı işveren altında çalışan kişiler için yıllık izin sürelerinde ise işverenler 26 günden daha az süre belirleyemezler. İşlerin aksamaması adına zaman zaman yıllık izinlerin bölünmesi talep edilse ya da bu gerekli olsa da her bir parçası 10 günden az olmayacak şekilde bir izin süresi en fazla üç kısma ayrılarak kullanılabilmektedir.

İşe İade Arabuluculuk ve Davası Açma Şartları?

İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği durumlarda işveren hangi gerekçeyle sözleşmeyi feshettiğini işçilere mutlaka bildirmek zorundadır. İşçiler bu gerekçeleri öğrenmelerinin ardından durumun haksız bir nedene dayandırılması ya da farklı bir nedenden dolayı iş sözleşmesinin feshedildiğini düşünmesi halinde işe iade davasını açabilmektedir.

Fakat bir işçinin bu davayı açmadan önce bir ay içinde arabulucuya başvuru yapmak zorunda. Yapılan görüşmeler 3 hafta içinde sonuçlanması gerekiyor. Anlaşma olmaması halinde son tutanak tarihinden başlamak üzere 2 hafta içinde iş mahkemesine dava açabilmektedir. Bu kural değişen iş kanun maddesi gereği zorunlu olup sürelere dikkat edilmelidir. için öncelikle aynı iş yerinde 6 aydır çalışıyor olması ve işyerinin 30 işçi kapasitesinde bir yer olması gerekmektedir. Sözleşmesinin feshedilmesinden sonra işçinin en geç 30 gün içinde işe iade davasını açması gerekmektedir.

İşçi Davayı Kazanırsa Sonuçları Nelerdir?

İş hukukunda İşe iade davasını kazanan işçiler bu davaların sonuçlanmasının ardından işe tekrar geri dönme hakkı kazanırlar. Eğer işçi işverene tekrar bir başvuru yaptığı takdirde işveren tarafından 30 gün içinde işçiyi başlatmazsa bu durumda işçinin tazminat alma hakkı doğmaktadır. Buna ek olarak işçinin çalışmadığı dönemleri kapsayacak şekilde dava sürecinde yaşadığı kayıpların önlenmesi adına da 4 aylık maaşı ödemesi zorunlu tutulmuştur. İşçi dönmek istediği halde işveren tarafından engelleniyorsa bu durumda da 8 aya kadar maaşın tazminat olarak ödenmesine karar verilir. Kıdem, ihbar, izin ve mesai alacakları gibi çok fazla teknik detay barındırdığı için bu tür davalarda mutlaka bir avukata başvurulmalıdır.

İş Davasında Tanıklara Neler Sorulur?

İşçilerin haklarını korumak adına aynı iş yerinde çalışmış oldukları kişilerin tanıklığına başvurularak mahkemenin karar vermesi mümkün olabiliyor. Bu tanıklık sürecinden önce tarafların hakim tarafından sorulacak olan sorulara hazırlıklı olması gerekmektedir.

Hakim tarafından tanıklara tarafları ne kadar iyi tanıdığı, işçinin hakkında çalışma ile ilgili bilgiler ve çalışmasının karşılığı olarak aldığı ücret hakkındaki detaylar sorulur. Bunun dışında genel olarak çalışma ortamının belirlenmesi adına da sorular sorulmaktadır. İzin, mesai ya da tatil süreleri de bu kapsamdadır. Sıklıkla bu sorular mahkemede tanıklara soruluyor olsa da davanın türüne göre hakimin soruları değişiklik gösterebilmektedir.

Hafta Tatil Ücret Alacağı İş Hukuku Davaları

Hafta tatili ücreti alacağına ilişkin davalar, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışma hayatını sürdüren işçileri ve bu çalışanlara işveren kişileri yakından ilgilendirmektedir. Nitekim ilgili kanunun kırk altıncı maddesinde “Hafta tatili ücreti” başlığı altında birtakım düzenlemeler bulunsa da bu hükümler arasında hafta tatilinde icra edilen çalışmalara ilişkin açık maddeler bulunmamaktadır. Bu bağlamda iş hukuku kapsamında değerlendirilen ilgili mevzuat ve düzenlemelere göre, çalışanların haftanın 6 günü çalışmış olmaları halinde, 24 saat kesintisiz dinlenmelerinin sağlanması işverenlerin iş sözleşmesi kapsamında borçlu olduğu yükümlülükleri arasında bulunmaktadır. Bu yazımızda hafta tatil ücreti davaları hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını ve bilinmesi gereken detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Hafta Tatili Ücreti Nedir?

İşçi ile işveren arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıklardan biri olarak kabul edilen ve son yıllarda iş mahkemelerine sıklıkla konu olan hafta tatili ücreti davalarında, hafta tatil ücretine ilişkin yaşanan ihtilafların çözümü konu alınmaktadır. Bu bağlamda yukarıda da belirttiğimiz üzere işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen yasalar gereği, çalışanların haftanın altı iş günü çalışmaları halinde, kendilerine yirmi dört saat boyunca kesintisiz dinlenme imkanı sunulması esastır. Bu bağlamda hafta tatiline hak kazanan çalışanın, çalışmadığı söz konusu süre boyunca alması gereken ücreti, işverenler tarafından kendilerine herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın ödenmektedir.

Dolayısıyla günlük ücret ile çalıştırılan çalışanların hafta tatil ücretleri, aynı zamanda bir günlük ücretlerinin tutarına eşit olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında saatlik ücretle çalıştırılan işçilerin ise hafta tatil ücreti, bir saatlik ücretlerinin 7,5 katsayısı ile çarpımı yoluyla hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu tutar, işveren tarafından saatlik ücrete tabi olarak çalışan işçiye ödenmesi zorunludur.  Son olarak ücretleri aylık olarak belirlenen diğer bir deyişle aylık maktu ücret karşılığı çalışmalarını sürdüren işçilere ise, söz konusu hafta tatil ücretleri çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın ödendiğinden, bu işçilere ayrıca hafta tatili ücreti ödenmesi gerekmemektedir. İlgili yönetmelik ve mevzuatlarda yer alan hükümlere göre, çalışana ödenmesi belirlenen aylık ücret, bir aylık süre sonunda ödenecek olan ücreti işaret ettiğinden, bu ücret hafta tatili günlerini de kapsayarak gerçekleştirilmektedir.

Hafta Tatil Ücreti İş Hukuku Davaları

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde yer alan hükümlere göre usulsüzlük yapılması durumunda işçi ile işveren arasında hafta tatil ücreti davaları gündeme gelmektedir. Bu davaların çözümünde öncelikle arabuluculuk faaliyetlerine başvurulmasının ardından yine anlaşma sağlanamaması durumunda yetkili iş mahkemesine dilekçe sunularak hafta tatil ücreti davası açmak mümkündür.

İş Hukuku Avukatı Gerekli Midir?

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçilerle işverenler arasındaki hakların korunması adına bazı esaslar belirlenmiştir. Bu hakların korunmasına aykırı durumların ortaya çıkması halinde iş hukuku dalını ilgilendiren meseleler söz konusu olabiliyor. Türk Hukuk sistemi içerisinde yer alan tüm davalarda kişilerin avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak kişiler kendi istekleri doğrultusunda anlaşmış oldukları bir avukatla ya da devletin kendilerine atayacağı avukat ile iş hukuku  işçi davalarını yürütebilirler. İş hukukunu ilgilendiren davalarda uzmanlığa sahip olan avukatlara iş hukuku avukatı ismi verilirken eğer avukat işçilerin hakkını korumaya yönelik hizmet veriyorsa bu durumda da işçi avukatı ismini almaktadır.

İş mahkemelerinde iş hukuku avukatlarının katılımı ile gerçekleşen davaların konusu işçi ile işveren arasında iş sözleşmeleri üzerinde çıkan çatışmalar, bu sözleşmenin uygulanabilir olması konusundaki uyuşmazlıklar olmaktadır. İş hukuku avukatları bu gerekçelerle daha çok maaş almada sorun yaşayan işçiler, kıdem ya da ihbar tazminatı gibi meselelerde hizmet verebilmektedir. Bu tür maddi kazanıma sahip davaların yanı sıra avukatlar işçilerin yasal sınırlar içinde belirlenmiş olan izinleri için de davalarda görev alabilmektedir. Tüm bu dava konuları içinde herhangi bir sıkıntı yaşayan kişiler kendileri ya da bir avukatın yardımıyla dava başvurusunda bulunarak mahkemeye başvurabilirler. İş hukuku içerisinde görülen davaların çoğunda işverenlerin herhangi bir kayıp yaşamamak adına avukatlarla anlaşmalar yaparak davalara katılmaları işçilerin de bu davalara hazırlıklı olarak girmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

İş hukukunu ilgilendiren davaların ortaya çıkması işverenlerin ya da işçilerin çok küçük boyuttaki ihmalleri ya da dikkatsizlikleri sonucu bile söz konusu olabilmektedir. Bunlar arasında en sık görülen dava konuları iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir gerekçeyle feshedilmesi, mesai saatlerinin süresinin ve limitlerinin yasal sürelere uygun olmaması ve işçilerin işten ayrılırken tazminat almalarını ilgilendiren davalar olmaktadır. Tüm zaman aşımı sürelerinin ve dava detaylarının iyi bir şekilde bilinmesini gerektiren bu dava konuları söz konusu olduğunda işçilerin tek başlarına başarılı olmaları oldukça zor olmaktadır. Bu sebeple avukatların desteği çok daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Çoğu zaman işçilerin ortaya çıkan davalarda haklı olmalarına rağmen davayla ilgili teknik detayları bilmediğinden faydalanan işverenlerin haksız bir şekilde davalardan çıkması ile karşılaşılabiliyor. Bu tür durumlarla karşılaşmamak adına mutlaka hem teknik konularda hem de pratikte uzman bir iş hukuku avukatı ile anlaşılması işçi açısından önemli olmaktadır. Böylece davaların reddedilmesi ya da kaybedilmesinde gerçekleşen en basit hatalardan olan sürelerin aşılması, isteklerin yasaya uygun şekilde yapılmamasının da önüne geçilmesi sağlanacaktır. Yine aynı nedenler gerekçe gösterildiği takdirde çift taraflı olarak işveren tarafının da davalara karşı teknik anlamda her konuda hazır olunmasının sağlanması için mutlaka avukatlarla anlaşarak davaya katılmaları zorunlu olmaktadır.

45 SORULAR

 1. BİRTAN USTABULUT dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 2. ARİ AYŞEN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 3. AYŞEGÜL ONAR dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 4. CEYLAN ÖZİBA dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 5. CANBERK TURLA dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 6. BENAY KURBAN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 7. ULAŞ SÖNMEZ dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 8. ENES ŞAHİN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 9. OLCAY MURATHAN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 10. HİLAL ERENEL dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 11. İLKNUR DEMİRALP dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 12. NAZ BAŞKAN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 13. KUMSAL HIZARCI dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 14. NAZ BAŞKAN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 15. RANA DORLAY dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 16. NİHAL SEVİL dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 17. OĞULCAN ERCAN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 18. ŞEVKET AKTEPE dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 19. BALKİ CEYLAN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 20. ÖNDER ERYILMAZ dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 21. EVRİM GÜVEN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 22. DİDEM DİKMEN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 23. BEYZA CENGİZ dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 24. AÇELYA KASIRGA dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 25. SİNEM GÖKTÜRK dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 26. ŞEVVAL MERSİN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 27. GÜLBİN ALAN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 28. ÖZGÜN BAYKOCA dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 29. DEVRİM ALOĞLU dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 30. Müjdat coskun dedi ki:

  Slm 2006 yili 12 ay firmaya ise basladim 2008 yilinda bu sirkete %25 formaliteden ortak oldum sigortam devam etti yani maaşlı elemanim yine 2013 den sonra sigortamda ara boşluklar olacak şekilde girdiler çıktılar yapılmiş organik bağı olan şirketlere ( adi iş ortakligi) tasimiş ve ben bu sirketdeki ortakiligim devam ediyor bu sekilde iken isten ayrilsam tazminat hakkim varmı bilgi verirseniz tesekkur ederim

 31. DORUKHAN AYDEMİR dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 32. NUR GÖK dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 33. KEREM ELÇİN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 34. DİDAR BİLGİLİ dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 35. ADEM KÖKER dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 36. TUNA ÖKSÜZ dedi ki:

  İleti Konusu: aynı işte çalışanların maaş farkı
  Mesaj: Merhaba;
  Özel bi sektörde 6 senedir çalışmaktayım.Son 4 senedir mağaza yöneticiliği yapmaktayım.Benimle aynı işi yapan aynı yerde çalıştığımız arkadaşım ile aramda 600 tl kadar fark mevcut.Bununla ilgili istifa edip dava açmak istemekteyim.Hak talebimiz olumlu sonuç verme olasılığı nedir ve masraflar nedir bilgi istemekteyim.teşekkürler
  İyi çalışmalar

 37. Sibel dedi ki:

  Iyi gunler ben 3yila yakin bir fabrikada calisiyorum tam zamanli calisma saatlerimiz sabah 8 aksam 6 cumartesi izin gunum ama mesaiye zorluyolar gelmeyince tutanak tutup imzalttirmaya calisiyorlar ben imzalamadim simdi pazartesi bunun icin israr ederseler imzalamama hakkim varmi onu merak ediyorum yani onlarin fazla mesai icin tutanak tutma haklari varmi lutfwn bilgi verirmisiniz

 38. Gokhan guven dedi ki:

  1998 yılında profesyonel. Futbolcu olarak noterde sözleşme imzaladım. Fakat kulup sigorta girişi yapmamış. Elimde imzaladıgım sözleşme war. Dawa açıp sigorta girişi alabilirmiyiz.

 39. ERDİ İLBAŞ dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 40. YALÇIN KISA dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 41. NEHİR KALKANCI dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 42. DEVRİM ALOĞLU dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 43. SEMANUR ÖZEN dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 44. BENGÜ DÖNMEZTÜRK dedi ki:

  İş Hukuku Avukatı Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 45. TUĞBA BOSTANCI dedi ki:

  İleti Konusu: Kidem tazminatı
  Mesaj: Mrb 1 yıldır restorantta çalışmaktayım çalışma saatleri sabah vardiyası 09 00 /02 00 ertesi gün vardiyası 17 00 / 23 00 bunları gerekçe göstererek ayrılırSam kıdem tazminatı alabilir miyim bilgili verebilirseniz çok sevinirim kıdem tazminatı alamazsam fazla çalışma saatlerinden hak idda edebilir miyim

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri