İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası Nedir Neden Açılır? İpoteğin fekki davası bir diğer ifadeyle ipoteğin kaldırılması davası, herhangi bir taşınmaz üzerinde bulunan ipotek şerhinin mahkeme kararı ile kaldırılmasıdır. İpoteğin kaldırılması için aranan ilk şartlar arasında, ipoteğe neden olan borcun tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Söz konusu borcun ödenmesinin ardından ipotek fek yazısı ile tapuda ipoteğin kaldırılması işlemleri yerine getirilmelidir. Kanunlara uygun biçimde yapılan işlemlerin ardından ipotek şerhi kaldırılacaktır.

İki farklı şekilde ipotek işlemi uygulanabilmektedir. İpotek, mevcut alacağın güvence altına alınması adına anapara üzerinde konulabilir. Bunun yanı sıra, ilerleyen dönemlerde ortaya çıkacak sorunların önüne geçmek için üst sınır ipoteği konulabilmektedir. İpoteğin kaldırılması davası, söz konusu bu ipotekleri gerektiren borcun ödenmiş olmasına rağmen ipoteğin devam etmesi durumunda açılmaktadır.

İpoteğin Kaldırılması (Fekki) Davası Nedir?

İpoteğin kaldırılması davası, ortaya çıkan bir borç ilişkisinden dolayı, kişilerin alacaklarını güvence altına almak için koydurdukları ipoteğin, borcun ödenmesine rağmen devam etmesidir. Bu davalar sadece ipotekli malın sahibi tarafından açılabilmektedir. Şayet ipotekten dolayı bir satış gerçekleşmişse, söz konusu malın yeni sahibi mahkemeye başvurarak ipoteğin kaldırılması davası açması gerekmektedir.

İpoteğin kaldırılması davası bazı durumlarda, borcun ödenmesine rağmen tapu tarafından ipoteğin kaldırılmaması nedeniyle de açılabilmektedir. Borç ödenir ödenmez resmi belgelerle birlikte kişilerin tapu müdürlüklerine giderek ipoteği kaldırma işlemelerini yapmaları gerekmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

İpoteğin kaldırılması davasının açılması için herhangi bir süre söz konusu değildir. Hak düşürücü bir sürenin olmaması nedeniyle ipoteğin kaldırılması davası, borcun sona ermesi halinde, ipoteğin kaldırılmasını talep etmesi ancak yanıt alamaması durumunda açılabilmektedir. İpoteğin kaldırılması davasında mahkeme tarafından, ipoteğin sona ermesine neden olacak borcun gerçekten ödenip ödenmediği incelenmektedir. Mahkeme tarafından davacının haklı bulunmasının ardından ipotek mahkeme kararı ile kaldırılmış olur.

Borcun ödenmesinin ardından ipoteğin fekki dava açma süresi başlamaktadır. Bunun için hak düşürücü herhangi bir süre belirlenmemiştir. Ancak, ipotek nedeniyle evin satılması mümkündür. Bu nedenle borcun hemen ardından kişiler ipoteğin kaldırılmasına yönelik kanuni haklarını kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

İpoteğin kaldırılması davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Söz konusu davalar için yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemelerdir. İpoteğin kaldırılması davalarında haklılığınızın ispatı için borcun gerçekten ödendiğini gösteren belgelere sahip olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde dava aleyhinize sonuçlanabilir.

İpotek hakkının ortadan kalkmasına neden olan borcun ödenmesinin ardından ipotek terkin edilebilir, ancak ipotek alacaklısının terkin işlemini yapmaması halinde ipotek devam eder. Bu durumda olan kişilerin Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurarak ipoteğin fekki davası açabilirler. İpoteğin kaldırılması davası harç ve gerekli dilekçe, belgelerle avukatınız aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz. İpoteğin kaldırılması davası açılabilmesi için herhangi bir süre belirlenmemiştir. Bu nedenle borcun ortadan kalmasının ardından dava açılabilir.

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası

İpoteğin Kaldırılması Davası

Alınan borcun ödenmesinden sonra birçok kişi ipoteklerini kaldırmayı unutmakta veya ipotek kaldırmamaktadır. Bu durumda ileri zamanlarda birçok zorluk ve mağduriyet ortaya çıkabilmektedir. Bu konuda özellikle iş yerinin, konutun veya arsanın satılması durumunda üzerinde ipotek olması değerini düşürerek maddi açıdan oldukça sorunlu bir şekilde etkilenilmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle ipoteğin kaldırılması ileride sorun yaşanmaması için sağlıklı bir şekilde dava yolu ile yapılmalıdır. Bu konuda  avukat ile sürecin yönetilmesi mümkün ve faydalı olacaktır.olmaktadır.

İpoteğin Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Açılacak olan dava ipoteğin üzerinde olduğu taşınmasın veya taşınmazların sahibi veya sahipleri tarafından açılması gereken bir davadır. Ancak ipotekli taşınmazı bu şekliyle satılması durumunda ipotekli taşınmazın yeni sahibi borçtan şahsen sorumlu olmaması durumunda alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması içinde bu istemin hem borçluya hem de taşınmazın sahibine yapılması gerekmektedir.

Bu durumda da yeni sahibi borcu ödemeli veya söz konusu davayı açabilme hakkına sahip olmalıdır. Bu davayı açabilmek için herhangi bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

İpotekli olan taşınmaz üzerindeki borcu ödemenize rağmen söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan ipoteği bazı nedenler ile Tapu Müdürlüğü kaldıramamaktadır. Bu gibi nedenler ile yaşanılan mağduriyetin sürmesi mümkün olabilmektedir.

Bu konuda gerekli mahkemeye dava açarak bahsi geçen taşınmaz üzerinde bulunan ipoteğin kaldırılmasını ve bunun yanında borcunuzu ödediğiniz halde tapu belgesini almamanız gibi sorunlar yaşanabileceğinden aynı zamanda tapu belgesinin de bu dava il alınması mümkün olabilmektedir.

Açılacak dava sırasında ilgili mahkeme tarafından borç ödendiğine dair belgeleriniz incelenecek ve ilgili kurumlardan durum araştırılması yapılacaktır. Bunun yanında ipotek bedelini ödemiş olmanız durumunda veya ödemenize rağmen ilgili yerden belge almamış olmanız durumunda ipotek bedelini söz konusu mahkemeye yatırarak dava açılması gerekmektedir.

İpotek iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu konuda eğer alacak güvence altına alınmak istendiği için bir ipotek yapılıyor ise anapara ipoteği, ileride meydana gelebilecek bir alacak için ipotek kurulur ise üst sınır ipoteği gerçekleştirilebilmektedir.

Böylece söz konusu taşınmaz üzerinde kesin borç ipoteği olması durumunda anapara yanında gecikme faizi ve icra takibi yapılması durumunda da takip masraflarını ve geçen günlerin faizini de ilgili mahkemeye depo edilmesi gerekmektedir. Ancak bu durumda bunların ödenmesi durumunda ipoteğin kaldırılmasına karar verilebilmektedir.

İpoteğin Kaldırılması Davası Nerede Açılır?

Bir taşınmaz tapusu üzerine ipotek konularak alacaklı borcunu güvence altına almış olmaktadır. Örneğin konut satın alınması için bankadan kredi çekilmesi durumunda bu kişilerin tapusu üzerine banka ipotek koymaktadır. Borcun ödenmesinden sonra bu ipotek kaldırılmaktadır.

Ancak borcun ödenmemesi durumunda ipotek şerhi olan tapu satışa çıkartılarak elde edilen gelir ile borcun kapatılması yapılmaktadır. Borcunu ödediğini belirtilen ve bu şekilde tapu belgesini alamayanlar ipotek kaldırılması için dava açabilmektedir. İpotek kaldırılması konusunda davalar Sulh Hukuk Mahkemesine açılabilmektedir.

İpoteğin Terkini Davası

İpotek ile kişisel bir alacağın teminat altına alınması için yapılan ve bir taşınmaz değerinde alacaklının alacağının elde edilmesini sağlayan sınırlı bir ayni hak olmaktadır. Bu konuda alacağın sona ermesi durumunda ve alacaklı terkin taahhüdüne rağmen terkin işlemini yerine getirmemesi durumunda taşınmaz maliki rehinin kaldırılması konusunda dava açabilmektedir.

Bu konuda İcra ve İflas Kanunun 153’üncü maddesi hükümleri uyarınca işlemin yapılabilmesi için ipotek temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusunun icra dairesine müracaat etmesi, alacaklısının gaip ve ikametgahının bilinmemesi veya alacağı almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınması durumunda bunun üzerine icra dairesinin 15 gün içerisinde parayı alması ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne uygun olarak tebliğ etmesi gerekmektedir.

Buna rağmen alacaklı 15 gün süre içerisinde icra dairesine gitmeyerek parayı almaktan kaçınması durumunda ve ipoteği çözmekten kaçınması durumunda yapılacak olan iş icra dairesi tarafından dosyanın İcra Mahkemesine göndermektedir.

İpoteğin kaldırılması davası hakkında daha fazla bilgi için okuyunuz…

12 SORULAR

 1. TUĞRA ÜNLÜ dedi ki:

  İpoteğin Kaldırılması Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 2. YURDAGÜL BALCI SERCAN İZGÜ dedi ki:

  İpoteğin Kaldırılması Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 3. HİLAL ERENEL dedi ki:

  İpoteğin Kaldırılması Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. RESUL PEHLİVANLI dedi ki:

  İpoteğin Kaldırılması Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 5. BERK KİRİŞ dedi ki:

  İpoteğin Kaldırılması Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 6. VEDAT BERKTAY dedi ki:

  İpoteğin Kaldırılması Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 7. EYLEM CANATAN dedi ki:

  İpoteğin Kaldırılması Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 8. ÖZGE KERMEN dedi ki:

  İpoteğin Kaldırılması Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 9. MÜRÜVET ÜNAY dedi ki:

  İpoteğin Kaldırılması Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 10. NACİYE BULAM dedi ki:

  İpoteğin Kaldırılması Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 11. MEHMET ALİ YILDIRIM dedi ki:

  Sahip olduğum taşımaz üzerine (bir arkadaşım lehine) ve arkadaşımdan alacaklı kişiye tarih belirterek ipotek ettim. Aslınca şimdi ipotek alacaklısı ile ipotek veren mülk sahibi arasında borç-alacak durumunu gösterir başkaca hiç bir evrak, sözleşme protokol yoktur. Sadece ipotek senedinde bu iki tarafın imzaları vardır. İpotek senedi üzerinde belirtilen tarih geçmiş olmasına rağmen taşınmazım üzerindeki ipotek hala kalkmamıştır. Tapu dairesi bunun için dava açmam gerektiğini söylemektedir. İpoteğin süreli verilmiş olması ve bu sürenin geçmiş olması fek için yeterli değil midir?? Teşkler

 12. VESI TARLAKAZAN dedi ki:

  İpoteğin Kaldırılması Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri