İcrada Satış Nasıl Yapılır

İcrada Satış Nasıl Yapılır? Gayrimenkulün icrada satışı, taşınmaz malların açık arttırma yoluyla ihale ile satışını ifade etmektedir. İcrada satış işlemler, kamu kurumu olan icra dairelerinin bir alacak sonucu haczederek elde ettiği ya da ipotek tesis ettiği taşınmazların satışa çıkarılması işlemleridir. Söz konusu ihaleler açık arttırma usulüne göre yapılmaktadır. Bu tür ihaleler ile gerçekleşen icrada satış, icra müdürlüğünün bulunduğu il ya da ilçe adliyesinde mezat salonlarında yapılmaktadır. Ayrıca icra daireleri, gerek icra müdürlüklerinin internet siteleri üzerinden gerekse de gazetelere ilan vererek bu tür ihalelerin yapılacağını kamuoyuna duyurmaktadır.

Hukuk sistemimize göre gayrimenkul ihalesine katılmanın hiçbir özel koşulu bulunmamaktadır. Bu kapsamda 18 yaşının üzerinde olan her T.C. vatandaşı aslen ya da vekaleten icrada satış işlemlerine katılım gösterebilir. Bununla birlikte icra ihalesine girebilmek için nakit ve ülkemizde faaliyet gösteren bir bankanın teminat mektubu verilmelidir. Bu teminat mektubunun oranı ise taşınmazın tahmin edilen değerinin %20’si oranında belirlenmektedir.

İcra Dairesinin internet üzerinden ya da gazete ile duyurduğu ihaleleri inceleyip icrada satış ihalelerinden birine katılmaya karar verdiyseniz, bir adet kimlik fotokopinizi yanınızda bulundurarak ilanda belirtilen ihale yerine giderek ihaleye katılabilirsiniz. Bunun yanında icrada satış için bulundurulması gereken belgeler şunlardan oluşmaktadır:

 • İkametgah belgesi
 • İhale katılım formu
 • Vekaletname (gerektiğinde)

Gayrimenkul İhalesi Nasıl Yapılır?

İcrada satış işlemleri arasında en sık tercih edilen gayrimenkul satışı, kanunlarımıza göre belirlenen iki farklı ihale gününde gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda ilk olarak belirlenen ihale gününde açık arttırma usulü ile satışı gerçekleştirilecek taşınmaz, ancak kıymet takdir raporunda belirtilen değerin %60’ı ve satış masrafları toplamına satılabilmektedir. Bunun yanında 2. satış gününde ise gayrimenkul için kıymet takdir raporu ile biçilen değerin %40’ı ve satış masrafları toplamına satılabilmektedir.

Gayrimenkul ihale ilanlarını inceleyerek katılmak istediğiniz ihalenin gerçekleşeceği gün ve saatte ihale salonunda açık arttırmaya katılabilirsiniz. İcrada satış sırasında en yüksek teklifi vererek ihalenin üzerinize kalmasını sağladıysanız, kanunen size 7 – 10 günlük bir süre tanınır. Bu süre zarfında ihalede verilen satış bedelini toparlamanız beklenir. İcrada satış sırasında alıcısı olduğunuz gayrimenkulün taşınmaz bedeli dışında;

 • KDV
 • Damga vergisi
 • Tealliye bedeli

gibi masrafları da ödemeniz gerekmektedir. Bu nedenle oldukça yüksek tutarlara ulaşabilen bu masrafları da hesaplamanıza dahil ederek icrada satış ihalelerine katılmanız tavsiye edilmektedir.

İcrada Satış Nasıl Yapılır?

İcrada Satış Nasıl Yapılır?

İcrada Satışı Yapılan Taşınmazın Alıcı Adına Tapuya Tescili

İcrada satış işlemlerinin usul ve esaslarına göre ihalenin sonuçlanmasıyla mülkiyet alıcıya geçse de taşınmazın alıcı adına tapuya tescili için, bedelin ödenmesi ve ihale kararının kesinleşmesi gerekmektedir.  İhalenin yapılmasından itibaren 7 gün geçmesinden sonra ihalenin feshi yoluna başvurulması halinde şikayeti sonuçlandıran hükmün kesinleşmesinden sonra ihale kararı kesinlik arz etmektedir. Bunun ardından da icra müdür aracılığıyla tapuda alıcı adına tescil işlemleri yapılabilmektedir.

İcrada Satış Nasıl Yapılır?

İcrada Satış İsteme Süreci, Hacizli taşınır mallar ve alacaklar için satış isteme süresi,kesin haczin uygulanmasından itibaren altı ay,taşınmazla için bir yıldır.6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile taşınırlar için öngörülen bir yıllık süre altı aya,taşınmazlar için ise iki yıldan bir yıla indirilmiştir.Ancak bu değişiklik Kanununu yürürlük tarihi olan  5 Ocak 2013’ten  yürürlüğe girmiştir.

Borçlu ile alacaklı arasındaki taksit sözleşmesi devam ettikçe,istihkak davası sırasında,geçici ve ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmedikçe satış isteme süreleri işlemez.

Süresinde satış istenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.Aynı şekilde satış istenmesine rağmen daha sonra geri alınıp aynı süre içinde yenilenmezse veya satış giderleri 15 gün içinde depo edilmezse yine o mal üzerindeki haciz kalkacaktır.Satış talebinin geri alınması durumunda kalan süre içinde mi yeniden satışın isteneceği,yoksa yeni bir sürenin mi başlayacağı konusunda tartışma bulunmaktadır.Yargıtay eski kararlarında yeni bir satış isteme süresinin başlayacağını savunmaktaydı.Kanaatimizce,110.maddenin düzenlenme biçimi ve Kanun’daki sürelerin özellikle taraflar bakımından kesin olması,Yargıtay’ın eski yorumuna katılmayı mümkün kılmamaktadır.Yargıtay yeni kararlarında,yeni bir satış süresinin işleyemeyeceğini kabul etmektedir.

İcrada Satış Nasıl Yapılır veya sürecinden bahsedecek olursak, kıymet takdiri, satış günün alınması, satış günün tebliğ edilmesi, süreler, yapılan itirazların takip edilmesi, sürece dahil kısımlar mevcuttur. Satış sürecinin doğru takip edilmesi, gerek satışı, gerekse satışa itiraz konularında avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

İcra Satış Sürecine İtiraz İhalenin Feshi Davası

İhalenin,ihaleye hazırlık döneminden başlayarak Kanun’a uygun şekilde yapılması zorunludur.Bu zorunluluk hem alacaklı hem borçlu hem de diğer ilgililerin yararınadır.İhalenin herhangi bir aşamasında usulsüzlük yapılırsa,şikayet yolu ile ihalenin feshi talep edilebilir.Cebri icra yolu ile yapılan satışların feshi,şikayet yolu ile sadece icra mahkemesinden istenebilir.İhalenin feshi aslında bir tür şikayet olmakla beraber,önemi nedeniyle ihalenin feshi sebepleri ve prosedürü ayrıca düzenlenmiştir.

İhalenin feshine ilişkin hükümler her ne kadar taşınmazların ihalesine ilişkin hükümler arasında düzenlenmişse de,bu hükümler aynı zamanda taşınırlar için de geçerlidir.

İhalenin feshi ile ihale bedelinin ödenmemesi durumunda ihale kararının kaldırılması konusunda yukarıda yapılan açıklamaları birbirinden ayırmak gerekir.Zira ihale bedelinin ödenmemesi sebebiyle ihale kararının kaldırılmasında,ihale usulüne uygun yapılmış,ancak bedel ödenmediği için sadece ihale kararı kaldırılmıştır.İhalenin feshinde ise,ihalenin hazırlık aşamasından itibaren yapılan herhangi bir usulsüzlük ve bunun sonunda ihalenin feshi söz konusudur.

10 SORULAR

 1. SEREN SONGÜR dedi ki:

  İcrada Satış Nasıl Yapılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 2. MAHSUM KILDACI dedi ki:

  İcrada Satış Nasıl Yapılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 3. SERRA KÖYBAŞIOĞLU dedi ki:

  İcrada Satış Nasıl Yapılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 4. FERHAT ÖZATAY dedi ki:

  İcrada Satış Nasıl Yapılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 5. SEYRAN GÜLCAN dedi ki:

  İcrada Satış Nasıl Yapılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 6. BEKİR VAROL dedi ki:

  İcrada Satış Nasıl Yapılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 7. ATIL ARABACI dedi ki:

  İcrada Satış Nasıl Yapılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 8. UFUKCAN KARA dedi ki:

  İcrada Satış Nasıl Yapılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 9. FEYZA SEZİKLİ dedi ki:

  İcrada Satış Nasıl Yapılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 10. CİHAN KÜÇÜKÇİL dedi ki:

  İcrada Satış Nasıl Yapılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri