Hata Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Davası

Hata Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Davası konusu ile ilgili yargıtay kararları.

     YARGITAY: HATA HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ, HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

  • T.C YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2012 / 16106 Karar: 2013 / 6695 Karar Tarihi: 02.05.2013
  • TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVANIN SÜRESİNDE AÇILIP AÇILMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREĞİ – YANILGILI DEĞERLENDİRME İLE HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
  • ÖZET: Davanın süresinde açılıp açılmadığının belirlenmesi, süresinde açıldığının saptanması halinde, işin esası yönünden toplanan ve toplanacak delillerin incelenip, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile hüküm tesisi doğru değildir.

YARGITAY: HATA SONUCU VERİLEN FERAGAT BEYANININ İPTALİ İSTEMİ

  • T.C YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 6576 Karar: 2013 / 7856 Karar Tarihi: 16.05.2013
  • TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVACININ DAVASINDAN FERAGAT ETTİĞİ – FERAGATİN HİLEYE DAYALI OLDUĞU İDDİASININ HADİSE ŞEKLİNDE AYNI DAVA İÇERİSİNDE HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATININ MÜMKÜN OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU
  • ÖZET: Mahkemece, feragatin hileye dayalı olduğu iddiasının hadise şeklinde (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 162. ve 163. maddeleri-önsorun) aynı dava içerisinde her türlü delille ispatının mümkün olduğu gözetilerek, bu yöndeki taraf delillerinin toplanması ile hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi için hüküm bozulmalıdır.

YARGITAY: HATA SONUCU FARKLI PARSEL SATIŞI, TAPU İPTALİ VE TESCİL

  • T.C YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 7538 Karar: 2013 / 10198 Karar Tarihi: 18.06.2013
  • TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – HATA HUKUKSAL NEDENİ – SATIŞ BEDELİ VE TAPU MASRAFLARI DEPO EDİLMEKSİZİN AYRICA DAVALININ TALEBİ VE RIZASI BULUNMAKSIZIN PARSELİN TESCİLİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASININ İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU
  • ÖZET: Satış bedeli ve tapu masraflarının depo edilmeksizin ayrıca davalının talebi ve rızası bulunmaksızın 1783 parselin davalı adına, 2001 parselin ise davacılar adına tesciline karar verilmiş olması doğru değildir.
  • Hata Nedeniyle Tapu İptal Ve Tescil Davası