Hakem Heyeti Kararının İptali Davası

Hakem Heyeti Kararının İptali Davası, Taraflar heyetin verdiği kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir

Hakem Heyeti Kararının İptali Davası – Yargıtay Kararı

YARGITAY : TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ DAVASI

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas:  2014/23288 Karar: 2014/22727 Karar Tarihi: 03.07.2014

HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – KREDİNİN TÜKETİCİ KREDİSİ OLMADIĞININ ANLAŞILMASI HALİNDE DAVAYA GENEL MAHKEME SIFATIYLA BAKILMASI GEREĞİ – MAHKEMECE GÖREV HUKUKİ YARAR KONULARI İNCELENMEKSİZİN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Dosyaya ibraz edilen kredi sözleşmesi metninden kredinin niteliği anlaşılamamaktadır. Mahkemece, davacının iddiası üzerinde durularak, kredinin mahiyeti konusunda taraf delilleri toplanıp, kredinin tüketici kredisi olmadığının anlaşılması halinde davaya genel mahkeme sıfatıyla bakılması gerekir. Görev kamu düzeninden olup davanın her aşamasında ileri sürülebildiği gibi mahkemece de resen gözetilmesi gerekir. Kredinin tüketici kredisi olduğunun anlaşılması halinde de, miktar itibarıyla hakem heyetinin kesin kararlarından olmadığı, verilen kararın delil niteliğinde olduğu hususları da gözetildiğinde, bankanın tüketici hakem heyeti kararının iptalini talep etmekte hukuki bir yararı bulunmaması nedeniyle bu kez de davanın hukuki yarar yokluğundan reddine karar vermek gerekecektir. Mahkemece, kredinin mahiyeti, görev, hukuki yarar konuları incelenmeksizin davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

YARGITAY KARARI: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ DAVASI

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/23394 Karar: 2014/22730 Karar Tarihi: 03.07.2014

HAKEM KARARININ İPTALİ DAVASI – KARAR TARİHİ İTİBARIYLA ALACAK MİKTARININ KESİNLİK SINIRININ ALTINDA OLDUĞU – TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Karar tarihi itibarıyla alacak miktarı kesinlik sınırının altında olduğundan davacının temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle miktar itibariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekir.

YARGITAY KARARI: YARGITAY KARARI: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ DAVASI

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/22782 Karar: 2014/21844 Karar Tarihi: 30.06.2014

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ – KULLANILAN KREDİ SEBEBİYLE ALINAN DOSYA MASRAF İLE YAPILANDIRMA İŞLEMİNDEN ALINAN BEDEL – MİKTAR İTİBARİYLE MAHKEMECE KESİN OLARAK VERİLMESİ GEREKEN KARARA İLİŞKİN TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ.

ÖZET: Dava, Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararın iptali isteğine ilişkindir. Değeri beş yüz milyon liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemeleri tarafından verilen kararların kesin olduğu belirtilmiştir. Yasada öngörülen parasal sınır 1.1.2013 tarihinden itibaren 1.191,52 çıkarılmıştır. Öyle olunca iptali istenen hakem heyeti kararlarının biri 1000,00 TL, diğeri ise 800,00 TL. ye ilişkin olup davacının temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle miktar itibariyle mahkemece kesin olarak verilmesi gereken karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.