Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi


Boşanma davalarının şekil ve usul yönünden farklılıklar göstermesi ve tüm bu farklılıkların Türk Medeni kanunu tarafından düzenlenmesinden kaynaklı olarak, boşanma nedeninin doğru bir şekilde seçilmesi büyük önem taşır. Türk Medeni kanunu tarafından düzenlenmiş olan boşanma nedenleri, işleyiş ve sonuçlar bakımından da farklıdır.

Bu sebeple doğru bir şekilde seçilmemiş dava nedeni, usul yönünden hata yapılmış olmasına, davanın çıkmaza girmesine, reddedilmesine veya olması gerekenden daha uzun bir süre içerisinde devam etmesine enden olabilir. Her türlü hak ve zaman kaybına neden olacağı kesindir.

Benzer şekilde davanın türünü belirleyen ve aynı zamanda sunulan bilgilerle tüm davanın seyrini etkileyen dava dilekçeleri de büyük bir önem taşır. Örneğin hakaret nedeniyle açılan boşanma davalarında, davanın Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan hangi maddeye dayandırılarak açıldığı özellikle belirtilmelidir. Ayrıca eşlerden birinin diğerine hakaret etmesi nedeniyle açılan boşanma davasındaki sebep ve dayandığı madde ile eşlerden birinin yakınlarının hakaret etmesi ve eşinde buna göz yumması sebebiyle açılan boşanma davalarının sebebi ve dayandığı ilgili madde aynı değildir. Dolayısıyla yazılacak olan dilekçelerde aynı olmaz.

Usul olarak yanlış bir şekilde yazılmış dilekçeye dayanarak açılan davalar, daha başından reddedilmediği takdirde bile, yanlış bir temel üzerine kurulur ve seyir sürecinde pek çok zorlukla karşılaşılmaya devam edilir. Sonucunda istenilen sonuca ulaşılamayacağı gibi, davanın ve devamında haklı olunmasına rağmen haklılığın kaybedilmesine neden 0olabilir.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesinin Hazırlanması Kuralları Nelerdir


Bürokrasi açısından önem taşıyan dilekçeler, hukuk sisteminde daha farklı değere sahip olarak algılanmalıdır. Hukuk sistemimiz içerisinde hazırlanan dava dilekçeleri, başından itibaren tüm davayı etkileyecek öneme sahiptir. Bu sebeple her hangi nedene dayanırsa dayansın, hazırlanacak dava dilekçelerinin alelade olmaktan öteye geçmesi gerekir.

Hazırlanacak dilekçelerin, hukuk sistemimizin usullerine uygun olarak hazırlanmasından da öte, dilekçe de bulunacak içeriğe ve özellikle açılacak dava türünün doğru seçilmesine dikkat edilmelidir. Bu deneyim ve birikimin oluşması uzun süreler hukuk sistemiyle haşır neşir olunmasıyla doğru orantılı olduğu gibi, alınmış yüksek derecedeki eğitimler sonucunda, bu alanlarda çalışmaya yetkilendirilmiş avukatlar, en büyük yardımcılarımızdır.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesinin Hazırlanmasında Avukat Desteği 


Hakaret nedeniyle açılacak bir dava için bir avukata başvurulduğunda, avukatın olayların niteliği ve içeriğine göre, Türk Medeni kanunu’ nun hangi maddesine dayalı olarak dava açılması gerektiği iyi bilir. Açılacak davanın nedenine göre, dilekçe içerisinde bulunması gereken tüm bilgiler ve eğer gerekiyorsa çeşitli eklerin de dilekçeye eklenmesini sağlayarak, daha başından itibaren sürecin işleyişini yönetmeye başlar.

Doğru ve usul olarak uygun hazırlanmış tüm başvurular, hem hızlı bir şekilde davanın açılabilmesini sağlar, hem davanın istenilen sonuçlara ulaşmasına yardım eder ve hem de en kısa süreler içerisinde dava süreçlerinin bitmesine neden olur. Dava dilekçelerinin hazırlanışı sırasında mutlaka bir avukattan yardım alınması ve davanın bir avukatın uzmanlığında yönetilmesinde büyük bir katkı sağlar.

4 SORULAR

 1. BENSU BEKMEZ dedi ki:

  Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 2. AYNUR ONGÜN dedi ki:

  Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 3. NESİBE GÖÇER dedi ki:

  Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 4. CANBERK TURLA dedi ki:

  Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri