Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Hakaret nedeniyle boşanma davası dilekçesi, evliliğin sarsılması olarak nitelendirilen hususta boşanma davası talebiyle mahkemeye başvuran eşlerden birinin veya her ikisinde yetkili aile mahkemesine sunması gereken hukuki belgedir. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlerin yanında çok sayıda Yargıtay içtihatlarında da açıkça görülmektedir ki eşlerin birbirlerine pek kötü ithamlarda bulunması, küfür veya hakaret etmesi gibi sebepler boşanmayı gerektiren nedenler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda hakaret nedeniyle boşanma dilekçesi hususundan önce bu gerekçeyle gündeme gelen davaların içeriğine bakılması gerekmektedir.

Hakaret nedeniyle boşanma; eşe hakaret etmek Türk Medeni Kanunu’nu 166. maddesi uyarınca boşanmayı gerektirecek olumsuz davranışlardan biri olarak dava konusu olan bir eylemdir. Boşanma da aynı evlilik gibi kişilere tanınmış hukuki bir hak olduğu için haklı bir sebebin olması durumunda çiftlerin boşanmaları söz konusu olabilmektedir. Kanunlar nezdinde belirlenen boşanmaya haklı sebeplerden biri de hakaret davranışıdır.

Şiddetli Geçimsizlik veya Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Eşlerin birbirlerine hakaret etmesi evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının en büyük göstergelerinden biridir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ya da diğer bir hukuki tabiriyle şiddetli geçimsizlik, boşanmanın haklı sebeplerinden biridir. Genel boşanma sebepleri arasında görülen evlilik birliğinin temelinden sarsılması; evlilik hayatını çekilmez kılan hakaret davranışı gerekçe gösterilerek de dava konusu edilebilir.

Yetkili aile mahkemesi, hakaret olayının özelliklerine göre taraflarca ileri sürülen sebeplerin şiddetli geçimsizlik ya da diğer bir deyişle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğunu gördüğü takdirde boşanma kararı vermektedir. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasında hakaret ile birlikte evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabulünü gündeme getiren bazı haller ve davranışlar şunlardan oluşmaktadır:

 • Eşe karşı fiziksel şiddet uygulama
 • Eşe karşı ekonomik ve psikolojik şiddet uygulama
 • Aileye karşı ilgisizlik
 • İçki ve alkol bağımlılığı
 • Ailenin evliliğe müdahalesi
 • Eşe hakaret etme ya da ailesinin hakaret etmesine sessiz kalma
 • Eşinin sevmediğini ya da boşanmak istediğini söylemek
 • Agresif ve saygısız davranışlarda bulunmak
 • Eşe iftira atma
 • Bağımsız konut açmama
 • Aile sırlarının üçüncü kişilere anlatılması
 • Cinsel ilişkiye girmeme ya da cinsel iktidarsızlık
 • Kumar oynama alışkanlığı
 • Güven sarsıcı ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar
Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Eşe Hakaret Etme ya da Ailesinin Hakaret Etmesine Sessiz Kalma

Eşlerin birbirlerine küfür veya hakaret etmesi, evliliğin çekilmez olduğunun göstergeleri arasında kabul edilmektedir. Şiddetli geçimsizlik kapsamına giren bu davranışların yanında evlilik içinde kadın ve erkek, ailesinin eşine yönelik hakaretlerine de sessiz kalmamak zorundadır. Dolayısıyla evlilik birliği her iki tarafın da eşlerine karşı saygısız davranışlara engel olma yükümlülüğü ile kurulmaktadır. Bu kapsamda evlilik süresince hakarete maruz kalındığını yetkili aile mahkemesine ispatlanması durumunda  mahkeme tarafından çiftlerin boşanmasına hükmedilir.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Boşanma davalarının şekil ve usul yönünden farklılıklar göstermesi ve tüm bu farklılıkların Türk Medeni kanunu tarafından düzenlenmesinden kaynaklı olarak, boşanma nedeninin doğru bir şekilde seçilmesi büyük önem taşır. Türk Medeni kanunu tarafından düzenlenmiş olan boşanma nedenleri, işleyiş ve sonuçlar bakımından da farklıdır.

Bu sebeple doğru bir şekilde seçilmemiş dava nedeni, usul yönünden hata yapılmış olmasına, davanın çıkmaza girmesine, reddedilmesine veya olması gerekenden daha uzun bir süre içerisinde devam etmesine enden olabilir. Her türlü hak ve zaman kaybına neden olacağı kesindir.

Benzer şekilde davanın türünü belirleyen ve aynı zamanda sunulan bilgilerle tüm davanın seyrini etkileyen dava dilekçeleri de büyük bir önem taşır. Örneğin hakaret nedeniyle açılan boşanma davalarında, davanın Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan hangi maddeye dayandırılarak açıldığı özellikle belirtilmelidir. Ayrıca eşlerden birinin diğerine hakaret etmesi nedeniyle açılan boşanma davasındaki sebep ve dayandığı madde ile eşlerden birinin yakınlarının hakaret etmesi ve eşinde buna göz yumması sebebiyle açılan boşanma davalarının sebebi ve dayandığı ilgili madde aynı değildir. Dolayısıyla yazılacak olan dilekçelerde aynı olmaz.

Usul olarak yanlış bir şekilde yazılmış dilekçeye dayanarak açılan davalar, daha başından reddedilmediği takdirde bile, yanlış bir temel üzerine kurulur ve seyir sürecinde pek çok zorlukla karşılaşılmaya devam edilir. Sonucunda istenilen sonuca ulaşılamayacağı gibi, davanın ve devamında haklı olunmasına rağmen haklılığın kaybedilmesine neden 0olabilir.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesinin Hazırlanması Kuralları Nelerdir

Bürokrasi açısından önem taşıyan dilekçeler, hukuk sisteminde daha farklı değere sahip olarak algılanmalıdır. Hukuk sistemimiz içerisinde hazırlanan dava dilekçeleri, başından itibaren tüm davayı etkileyecek öneme sahiptir. Bu sebeple her hangi nedene dayanırsa dayansın, hazırlanacak dava dilekçelerinin alelade olmaktan öteye geçmesi gerekir.

Hazırlanacak dilekçelerin, hukuk sistemimizin usullerine uygun olarak hazırlanmasından da öte, dilekçe de bulunacak içeriğe ve özellikle açılacak dava türünün doğru seçilmesine dikkat edilmelidir. Bu deneyim ve birikimin oluşması uzun süreler hukuk sistemiyle haşır neşir olunmasıyla doğru orantılı olduğu gibi, alınmış yüksek derecedeki eğitimler sonucunda, bu alanlarda çalışmaya yetkilendirilmiş avukatlar, en büyük yardımcılarımızdır.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesinin Hazırlanmasında Avukat Desteği 

Hakaret nedeniyle açılacak bir dava için bir avukata başvurulduğunda, avukatın olayların niteliği ve içeriğine göre, Türk Medeni kanunu’ nun hangi maddesine dayalı olarak dava açılması gerektiği iyi bilir. Açılacak davanın nedenine göre, dilekçe içerisinde bulunması gereken tüm bilgiler ve eğer gerekiyorsa çeşitli eklerin de dilekçeye eklenmesini sağlayarak, daha başından itibaren sürecin işleyişini yönetmeye başlar.

Doğru ve usul olarak uygun hazırlanmış tüm başvurular, hem hızlı bir şekilde davanın açılabilmesini sağlar, hem davanın istenilen sonuçlara ulaşmasına yardım eder ve hem de en kısa süreler içerisinde dava süreçlerinin bitmesine neden olur. Dava dilekçelerinin hazırlanışı sırasında mutlaka bir avukattan yardım alınması ve davanın bir avukatın uzmanlığında yönetilmesinde büyük bir katkı sağlar.

4 SORULAR

 1. BENSU BEKMEZ dedi ki:

  Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 2. AYNUR ONGÜN dedi ki:

  Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 3. NESİBE GÖÇER dedi ki:

  Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 4. CANBERK TURLA dedi ki:

  Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri