Gayrimenkul Hukukunda Avukat Ve Danışmanlık

Gayrimenkul Davaları ankara

Gayrimenkul Hukukunda Avukat Ve Danışmanlık

Gayrimenkul hukukunda bir çok davalara konu olan hukuk davaları mevcut olup, belirtilen davalarda kanuni süreler, zaman aşım süreleri, yetkili ve görevli mahkemelerin belirlenmesi, dava masraf ve harçların miktarı, davanın ilk etapta ki talep ve davanın amacının belirlenmesi önemlidir. Bu tarz davaların kazanılmasında ve kaybedilmesinde her iki sonuç için önemli artılar ve kayıplar yaşanmaktadır.

Gayrimenkul Avukatı Soru Sor: TIKLAYINIZ

Gayrimenkul davalarında avukat ve danışmanlık ile bu mağduriyetler daha aza inecek ve davanız daha doğru ilerleyecektir. Avukat dışında yetkisiz kişilerden danışmanlık ve hukuki yardım almanız her zaman zararınıza olacaktır.

Gayrimenkul konusunda birçok hukuki alanın bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda uzmanlaşmak için Medeni Kanun, mülkiyet konuları, rehin, ipotek ve kadastro gibi hukuki konularda ciddi bir şekilde bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Başarılı şekilde davaların yürütülmesi konusunda bu konularda bilgi sahibi olunması yanında deneyimli olunması da oldukça önemlidir. Başarılı bir şekilde bu konuda hizmet sunulması için bu konular avukatlar için önemlidir.

Gayrimenkul konusunda medeni kanunda bulunan eşya hukuku, borçlar kanunu, icra hukuku ve daha birçok farklı kanun ve hukuk dalları hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu durum oldukça kapsamlı bir bilgiye ve teknik bir çalışma yeteneğine sahip olunmasını gerekli hale getirmektedir. Bu sebeple de bu konuda uzman olan ve birçok davayı yürütmüş deneyimli avukatların tercih edilmesini sağlamaktadır. Taşınmazlar konusunda birçok insanın hukuki yetkisi ve hakkı olabilmektedir. Devlet elinde ve yetkisinde bulunan alanlar ve tüm bunların alımı ile satımı konusunda bilgi alınması oldukça önemlidir.

Gayrimenkul Hukuku Taşınmaz Davaları – Avukat Ve Danışmanlık Ankara

Gayrimenkul Hukukunda Men-i Müdahale (Müdahalenin Önlenmesi) Davası

Bir taşınmazın sahibi olmak ve ondan yararlanmak konusunda sahibinden yasal şekilde izin alınması veya taşınmazın satın alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak olan işlemler haricinde taşınmazın izinsiz bir şekilde işgal edilmesi veya tahliye zamanına uyulmaması gibi durumlarda Men-i Müdahale davaları açılabilmektedir. Bu davaların açılması işe haksız şekilde taşınmazda bulunan kişilerin tahliye edilmesi konusunda veya hatta taşınmazda bulunma süreleri ve kullanımı ile elde edilen menfaat konusunda tazminat istenmesi de mümkün olabilmektedir. Bu davaların açılması konusunda gayrimenkul avukatı tarafından davanın açılması ile sonuca ulaştırılması mümkün olabilmektedir.

Gayrimenkul Hukukunda İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

Bir taşınmazda birden fazla pay sahibinin bulunması durumunda bu dava geçerli olmaktadır. Taşınmazdaki payları ve hakları konusunda bir anlaşmaya varamayan paydaşlar arasındaki bu anlaşmazlık konusunda İzale-i Şuyu davası açılabilmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme taşınmaz üzerindeki tüm pay sahiplerinin katılı ile bu davayı görmektedir. Tüm hak sahiplerinin katılımı olmadan bu dava görülememektedir.

Görülecek davada pay sahiplerinin payları konusunda bir taksimin tapuda belirtilen şekilde yapılması mümkün olmadığı ve anlaşmazlık sürdüğü sürece taşınmaz icra yolu ile satılarak bedelinin satılması söz konusu olmaktadır. Bu davalarda da tüm pay sahiplerine ulaşılması ve gerekli pay dağılımı konusunda bir uzlaşma ve mahkemenin bu konuda karar vermesi konusunda gayrimenkul avukatı ile çalışılmaktadır.

Gayrimenkul Hukukunda Tapu İptali ve Tescili Davaları Konusunda Gayrimenkul Avukatı

Tapuların iptali konusunda davaların açılması konusunda birçok farklı sebep mümkün olabilmektedir. Tapu iptali konusunda görülecek farklı davalar bulunabilmektedir. Oluşacak durumlara göre farklı şekillerde ve farklı türlerde dava açılabilmektedir.

Gayrimenkul Hukukunda Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası

Kamulaştırma işlemleri, kamu yararı ön planda tutularak yapılacak işlemler için herhangi bir kişiye ait olan taşınmazın mülkiyetinin idari işlem ile kamuya devredilmesi işlemi olmaktadır. Kamulaştırma konusunda idare adli yargı kararı almak zorundadır. Adli yargıdan alınacak kararlar ile kişiye ait taşınmazlar kamulaştırılma bilmektedir. Bu işlem için kişiye tapu iptal davası açılmaktadır. Bu davanın görülmesi ve kamulaştırma konularında gayrimenkul avukatının dahil edilmesi ile taşınmazı kamulaştırılacak olan kişinin menfaatlerinin ve haklarının en iyi şekilde savunulması sağlanabilmektedir. Sorunsuz bir şekilde yapılacak bu davaların görülmesi konusunda gayrimenkul avukatı ile başarı sağlanabilmektedir.

Gayrimenkul Hukukunda Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası

Yapılacak kadastro işlemleri devlet tarafından belirli bir arazi üzerindeki hakların belirlenmesi ve kayıt altına alınarak tapu kayıt işlemidir. Bu işlemin yapılmasından ölçümlerin, arazi özelliklerinin ve hak sahibi konusundaki bilgilerin belirlenmesi kayda alınması konusunda bazı yanlışlar yapılabilmektedir. Bu tür durumlarda hak kayıplarının olması ve sorunların yaşanması mümkün olabilmektedir. Kadastro işlemlerinden kaynaklanan olumsuz durumlar neticesinde tapuların iptal edilmesi ve yeniden düzenlenmesi gibi durumlar için davalar açılabilmektedir. Bu durumda da gayrimenkul avukatları ile bu işlemlerin yürütülmesi kolay bir şekilde sonuca ulaşılması konusunda oldukça önemlidir.

Gayrimenkul Hukukunda Taşınmaz Satış Vaadi Davası

Genel olarak kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde ortaya çıkacak olan bu işlemlerde taşınmazların satışı konusunda bir sözleşme yapılmaktadır. Bu sözleşmede belirli bir arsa üzerinde bir konutun yapılması ve belirli bir katının ve dairenin satışı konu alınmaktadır.

Bu sözleşme ili iki tarafta belirli konularda yükümlülükleri kabul etmiş olmaktadır. Bu konuda sözleşmeye aykırı durumlarda dava hakkı bulunabilmektedir. Bu davaların görülmesi sırasında bir avukatın bulunması ise hakların tam olarak savunulması konusunda avantaj sağlamaktadır.

Gayrimenkul Hukukunda Şüfa (Ön alım Hakkı) Davası

Bir taşınmazın hissedarları arasında bir hissedarın hisselerinin satılık konusunda üçüncü kişiye direkt bir satış yapılmadan diğer hissedarlara bir öncelik tanıması şufa hakkı olmaktadır. Bu durum hissedarların arasından birinin hisse satışında ilk olarak diğer hissedarları bilgilendirmek ve alım konusunda onlara öncelik tanıması gerekliliğidir. Bu konuda bir hissedarın haber ve alım konusunda öncelik tanımadan üçüncü bir kişiye hissesini satması durumunda bu satışa itiraz davası açılabilmektedir.

Bu konuda satışın öğrenilmesinden üç ay ve satışın gerçekleşmesinden iki yıl içerisinde bu davanın açılması gerekmektedir. Şüfa hakkının yerine getirilmemesi durumunda hisse satışı ile yapılan işlem sonucu alınacak tapunun iptali için dava açılabilmektedir. Bir avukat ile yapılacak bu davalardan sonuç alınması daha kolay olacaktır.

Gayrimenkul Hukukunda Miras Hukukundan Doğan Tapu İptal Davası

Bir taşınmazın sahibinin ölümü ile miras kalması durumunda miras hukukuna göre tapu iptali davaları hakkı doğabilmektedir. Özellikle mirasın paylaştırılması konusunda saklı payına tecavüz edildiği iddiasında bulunan kişiler böyle bir dava açabilmektedirler. Mirasın paylaştırılması konusunda yasalarımızda belirli kanunlar ve yasalar bulunmaktadır.

Bunlara uygun olacak şekilde bir paylaştırma yapılması önemlidir. Bu konuda bir gayrimenkul avukatı ile miras konusundaki haksız paylaşımların giderilmesi ve tapu iptali davasının açılması ve sonuçlandırılması mümkün olabilmektedir.

Gayrimenkul Davalarında Avukat Faydalı Olur mu?

Ülkemizdeki yasalar ve kanunlarda ceza avukatı ve sanığın temsil edilmesi gereken bazı durumlar haricinde avukat bulundurulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Gayrimenkul ve farklı alanlardaki davaların yürütülmesi konusunda avukatların bulundurulması oldukça büyük bir avantaj yaratmaktadır.

Davaları ve hukuki işlemlerin yürütülmesi konusunda birçok farklı kural bulunmaktadır. Bunlar usul ve şekil yönünden dikkat edilmesi gereken kurallar olmaktadır. Ayrıca mahkemede savunma ve hak talebinde bulunulması durumlarında yasaların ve kanunların çok iyi şekilde bilinmesi gerekmektedir. Bu sebeple en iyi şekilde davalarda savunma hak taleplerinin yapılması için avukatların bulundurulması gerekmektedir. Bu şekilde emek ve zaman ile para harcamak konusunda bir geri dönüşün olması sağlanabilmektedir.

Avukatlar gördüğü hukuki eğitimler ve aldığı yetkiler ile bir davada ve yargı süresinde savunma ve tüm yargı süreci konusunda yetkili olabilmektedir. Genel olarak alınan hukuki eğitim ile birlikte sorunsuz bir şekilde tüm branşlarda ve konularda avukatlık yapılabilmektedir. Yasal olarak bir avukatın belirli bir branş seçmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak avukatlar belirli hukuk alanlarında daha fazla dava alarak daha fazla etkili olabilmektedirler. Bu şekilde Gayrimenkul konularında daha fazla deneyimli olan avukatlara gayrimenkul avukatı denebilmektedir.

15 SORULAR

 1. HÜSNÜ SAMSI dedi ki:

  Gayrimenkul Hukukunda Avukat Ve Danışmanlık Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 2. BERFU KAYMAZ dedi ki:

  Gayrimenkul Hukukunda Avukat Ve Danışmanlık Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 3. GÖKŞAH MERİÇ dedi ki:

  Gayrimenkul Hukukunda Avukat Ve Danışmanlık Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 4. ONURHAN GEL dedi ki:

  Gayrimenkul Hukukunda Avukat Ve Danışmanlık Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 5. İLKAY SAVCI dedi ki:

  Gayrimenkul Hukuku Davası Avukatları Ankara Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 6. IRMAK ATA dedi ki:

  Gayrimenkul Hukuku Davası Avukatları Ankara Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 7. İDİL TURHAL dedi ki:

  Gayrimenkul Hukuku Davası Avukatları Ankara Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 8. İLYAS ÇERÇİOĞLU dedi ki:

  Gayrimenkul Hukuku Davası Avukatları Ankara Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 9. SEHER ÖZÇAM dedi ki:

  Gayrimenkul Hukuku Davası Avukatları Ankara Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 10. SEZİN BALCIOĞLU dedi ki:

  Öncelikler merhabalar babama ve dedeme ait tapu tahsis belgeli 2 yer mevcut elimizde.Dedem ve babaannem vefat ettiği için dedeme ait yer 4 kardeşe kaldı.3 kardeş babama vekalet verdiler. Babam ihaleye çıkan 297 m2 yeri belediyeden ve maliye hazineden satın alarak tapuyu aldı.Tapu babamın üzerine halamlar hak talep edebilir mi? Bize noterden kağıt göndermişler verdiğimiz vekaleti geri çekiyoruz diye. Bu durumda ne yapılması gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar

 11. EMİRCAN DERİNDERE dedi ki:

  Gayrimenkul Hukuku Davası Avukatları Ankara Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 12. ÖZGÜNCAN TARAKCI dedi ki:

  Gayrimenkul Hukuku Davası Avukatları Ankara Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 13. TUĞBA ERONAT dedi ki:

  Gayrimenkul Hukuku Davası Avukatları Ankara Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 14. ÖZER ERKÖSE dedi ki:

  Gayrimenkul Hukuku Davası Avukatları Ankara Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 15. DİLAN DOĞUALP dedi ki:

  Gayrimenkul Hukuku Davası Avukatları Ankara Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri