Aile Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku – 2019 yılında boşanma davası açmak için yapılması gereken şey dilekçe ile aile mahkemesine başvurulmasıdır. Boşanma davaları iki şekilde açılabilir. Eğer boşanmak isteyen kişiler mal paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti gibi konularda anlaşma sağlamışsa anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Bunun için de protokol hazırlanmalı ve imzalanmalıdır. Bir konuda dahi anlaşma sağlanamıyorsa da boşanma davası açma dilekçesi ile beraber çekişmeli boşanma davası için aile mahkemesine gidilmelidir.

Aile ve Boşanma Hukuku

Anlaşmalı boşanma davası davanın kısa sürede sonuçlanabilmesi için başvurulması gereken yöntemdir. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer konusu davanın zorluğuna göre değişmekle beraber iki yıla kadar uzayabilir. Bu kadar uzun dava ile uğraşmak istemeyen kişiler anlaşmaya varma yoluna gitmelidir.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken de hak kaybı yaşanmaması için dikkatli davranılması gereklidir. Bunun için de uzman bir avukata vekalet verilebilir ya da avukattan danışmanlık alınabilir. Çekişmeli boşanma davası açılacaksa da mahkemeye güçlü kanıtların sunulması için uğraşılmalıdır. Kanıtların güçlü olması davanın kazanılması için oldukça önemlidir.

Boşanma Davası Gerekçeleri

Boşanma davası sebepleri, Medeni Kanun’da belirlenmiş olan sebeplerdir. Evli olan çiftlerin herhangi bir sebep göstermeden boşanma davalarını açmaları mümkün değildir. Medeni Kanun’da yer alan boşanma davaları gerekçeleri, boşanmanın yapılabilmesi için sağlanması gereken ön koşuldur. Buna göre kişilerin herhangi bir boşanma sebebi yoksa boşanmaları mümkün değildir. Türk Medeni Kanunu’nda genellikle ispata dayalı boşanma gerekçeleri kabul edilmektedir. Bu yüzden bu konuda bir aile avukatı ile çalışmak oldukça mühimdir.

Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davasının açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu’nda geçen gerekçelerden en az birine çiftlerin uyuyor olması gerekir. Belirlenmiş olan Medeni Kanun boşanma sebepleri şunlardır;

  • Aldatma; eşlerden birinin sadakate aykırı olarak başka birisiyle birlikte olma durumudur.
  • Cana Kasıt,
  • Kötü Muamele,
  • Ağır Derecede Onur Kırıcı Davranışlar,
  • Suç İşlemek,
  • Haysiyetsiz Bir Yaşam Sürme,
  • Terk,
  • Akıl Hastalığı,
  • Şiddetli Geçimsizlik,

Gibi sebepler, boşanma davasının açılması için gereken nedenlerdir. Eğer çiftlerde yukarıda verilen sebeplerden en az biri dahi mevcut ise eşlere boşanma davası açmak için hak doğacaktır.

Boşanma Davası Devam Ederken Aile Konutu Şerhi

Aile konutu şerhi ve boşanma sürecinde taraflar tarafından anlaşmazlığa neden olan konular arasında yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen aile konutu maddesi nedeni ile bazı tartışmalar çıkabilmektedir. Aile konutu olarak isimlendirilen yer; boşanma davası açan çiftin yaşadığı ve hayatlarını idame ettirdikleri konuttur.

Aile konutu şerhi ise yasalar tarafından korunan bir maddedir. Bu maddeye göre, aile konutu olarak belirlenen yaşam alanını eşler birbirlerinin iznini almadan satamaz, kiralayamaz ya da konuta yönelik farklı işlemler gerçekleştiremez. Aile konutu şerhi bu neden ile boşanma davalarında sıkça karşılaşılan bir problem haline gelmekte ve dava sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

Aile Konutu Şerhi ve Dava Süreci

Aile konutu şerhi mahkeme tarafından korunan haklar arasında yer almaktadır. Eşler boşansalar dahi aile konutu hakkında karşı tarafın iznini almadan mülkü satamaz, devredemez ve kiraya veremez. Bu neden ile davada aile konutu şerhine yönelik de yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri