Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası Ne Demek? Evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınması için evlilik dışında doğan çocuklarla, baba arasında soy bağının kurulması gerekmektedir. Açılacak bu dava sayesinde kişiler evlilik dışı doğan çocuklarını tanıyabilirler. Tanıma davası, Türk hukuk sistemi içinde tek taraflı yapılan bir hukuki işlem olarak tanımlanmaktadır. Evlilik dışı çocuğun tanınması hakkında belirli bir süre bulunmamaktadır.

Evlilik dışı çocukların baba ile yasal bağ kurabilmesinin tek yolu tanıma davasıdır. Bebek cenin halindeyken tanınabileceği gibi öldükten sonra bile kanunen tanınması mümkündür. Zina veya fücur nedeniyle doğan çocukların tanınması da mümkündür.

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası Nedir?

Evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınması için nüfus müdürlüklerine ya da mahkemeye yapılacak yazılı başvuru ile sağlanabilmektedir. Resmi senet veya vasiyetname ile de tanınma beyanı ile de yapılabilir. Tanınmak istenen çocuğun kısıtlı olması ya da ayırt etme gücünden yoksun olması halinde vasinin rızası alınmalıdır.

Kanunlarımızda yapılan tanımlamaya göre çocuğun başka bir kişiyle soy bağının olması durumunda, bağın geçersiz olduğuna karar verilmeksizin, çocuğun başka tarafından tanınmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Baba tarafından mahkemelere yapılan başvuru üzerine nüfus müdürlüklerine gerekli bilgiler mahkeme tarafından iletilmektedir. Noter üzerinden yapılan tanıma bildirimi, bildirimi takip eden 10 gün içinde yine noter tarafından nüfusa bildirilmektedir. Nüfus müdürlüğü tanıma işlemi sadece bu tip resmi işlemlerle yapılabilmektedir.

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Şartları Nelerdir?

Baba tarafından evlilik dışı çocuğun tanınması için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Evlilik dışı çocuğun tanınması davası için gerekli şartlar;

 • Baba Tarafından Tanıma: Tanıma işlemi çocukla soy bağı olan erkek, baba tarafından yapılabilir. Başka bir erkekle soy bağı olması engel durumunu doğurmaktadır.
 • Tanımada Engel Bulunmaması: Çocuğun başka bir erkek ile soy bağı olması durumu engel unsuru arasında yer alır. Engel olması halinde ilk olarak söz konusu bağın geçersiz kılınması gerekmektedir.
 • Tanımanın İradesinin Açıklanması: Kanunda belirtilen şekilde tanıma iradesi açıklanmalıdır. Bunun için; nüfus memuruna, mahkemeye, noterden resmi senetle ve vasiyetname ile irade açılanabilir.

Bu şartlar ve irade açıklamak için gerekli yöntemler uygulanarak evlilik dışı doğan çocuğun tanınması mümkündür.

Tanıma İşlemenin Bildirimi Nasıl Yapılır?

Evlilik dışı çocuğun tanınması için farklı yöntemler uygulanabilir. Tanıma işlemleri için ilk şart soy bağının olması ve tanımaya engel durumların olmamasıdır. Baba tarafından yazılı olarak nüfus memuruna yapılan bildirim ile tanıma gerçekleşebilir. Evlilik dışı çocuğu tanıma dilekçe örneği gibi mahkemelere de başvuru yapılabilmektedir.

Tanıma bildirimi için takip edilecek bir diğer yöntem ise noterdir. Notere tanıma senedi aracılığıyla başvurularak bildirim yapılabilir. Düzenlenen senetle birlikte bildirimden itibaren on gün içinde noter nüfus müdürlüğüne durumu iletir. Tanıma bildirimi vasiyet yöntemi ile yapılacaksa vasiyet name hâkim tarafından açılarak gerekli bildirim işlemi yapılmaktadır.

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası

Evlilik bağında doğmayan çocukların baba ile soy bağı kurması için, babanın çocuğu tanıması gereklidir. Bu tanıma pek çok şekilde gerçekleşebilir. Nüfus memuruna veya mahkemeye yapılan yazılı başvuru bu yollardan biridir. Ayrıca resmi senetle veya vasiyetnamede yer verilen açıklama ve beyanla da tanıma gerçekleşebilir. Anne ya da çocuk babalık davası açmak kaydıyla da tanımayı gerçekleştirebilirler. Bu yazımızda, babanın tanıma işleminin nasıl ve ne şekilde yapılabileceğini ele almaktayız.

Öncelikle bilinmesi gereken en yaygın tanıma işlemi, anne ve babanın nüfus müdürlüğüne yaptıkları beyandır. Çocuk doğduktan itibaren 30 gün içinde, nüfus müdürlüğüne beyanda bulanarak tanıma işlemini yapabilirler. Çocuğun baba ile soy bağı tanıma işlemi ile kurulurken, anneyle soy bağı doğumla birlikte başlar. Oluşturulan doğum belgesi nüfus müdürlüğüne ibraz edildiği an tüm işlem gerçekleşmiş olmaktadır. Fakat babanın soy bağı için anne ve baba beraber beyanda bulunmalıdırlar. Yani baba tek başına çocuğu tanıdığının beyanını veremez.

Çocuk, nüfusa kayıt için belirlenen süre içerisinde kayıt ettirilmezse, altı yaşından küçük çocuklarda yaş tespiti yapılırken ebeveyn beyanı esas alınmaktadır. Kayıt için belirlenen süre yurt içinde 30, yurt dışında 60 gün şeklindedir. Eğer çocuk altı yaşından küçük değilse, yani altı yaşını doldurduğu an itibari ile çocuğun yaşının tespiti resmi sağlık kuruluşu tarafından yapılır. Bu işlem çocuk nüfus müdürlüğüne getirilerek yapılmaktadır. Bunun dışında doğuma ait olan resmi belge ibraz edilirse, zaten yaş tespitine gerek kalmamaktadır.

Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası Nasıl Açılır

Tanıma işleminde diğer yol babanın çocuğu tanıma davası açmasıdır. Bu durumun tercih sebebi genel olarak, annenin nüfus müdürlüğüne ilgili olan kişinin baba olduğuna dair beyan vermekten kaçınmasıdır. Ya da anneye ulaşılamama durumu da bu dava için gerekli olabilen bir nedendir.

Bahsedilen dava hasımsız olarak açılmakta ve çekişmesiz yargı işlerinden olmaktadır. Davada ulaşılacak en hızlı ve kolay çözüm DNA testine başvurmaktan geçmektedir. Eğer baba ile çocuğun DNA’ları uyuşursa, mahkeme soy bağının kurulmasına izin verir.

Eğer çocuğun başka bir erkek ile soy bağı varsa, bu bağ geçersiz kılınmadıkça çocuk tanınamaz. Yani çocuk ve baba arasında tanıma yolu ile soy bağı kurulabilmesi için, çocuğun başka bir erkekle soy bağının kurulmamış olması lazımdır. Tanıma işleminde beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hâkimi, noter veya vasiyetnameyi açan hâkim için bir yükümlülük söz konusudur.

Bu yükümlülük, ilgili kişilerin babanın ve çocuğun kayıtlı oldukları nüfus memurluklarına tanımayı bildirmeleridir. Bahsi geçen yükümlülük TMK 296. madde gereğince var olmaktadır. Çocuğun kayıtlı olduğu nüfus memurluğu da tanımayı ilgili yerlere bildirmekle yükümlüdür. Bu yerler çocuğun kendisi, annesi, çocuk vesayet altındaysa vesayet makamıdır.

7 SORULAR

 1. DURSUN KANGÜLEÇ dedi ki:

  Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 2. ŞUEDA KAVAK dedi ki:

  Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 3. BEKİR TAMER dedi ki:

  Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 4. IŞIK BORA dedi ki:

  Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 5. ERDAL TOKATLIOĞLU dedi ki:

  Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 6. DİLEK TUĞ dedi ki:

  Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 7. GÖKÇE KEREM dedi ki:

  Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri