Evlenme Yaşı ve İzin Davası

evlenme yaşı kaçtır, evlen izin belgesi

Evlenme Yaşı ve İzin Davası

Türk Medeni Kanunu kapsamında yaşamlarını birlikte sürdürmek isteyen çiftlerin Türkiye’ deki gelenekler çerçevesinde ‘nişanlılık’ süreci ardından yasal olarak evlilik birliğini kurmaları durumu olan evlilik, Aile Hukuku itibari ile bir sözleşme türüdür. Türk Medeni Kanununun 142. Maddesi kapsamında ‘Evlenme, tarafların pozitif sözlü yanıtlarını verdikleri anda oluşur’ olgusu üzerine kanunun yetkilendirmiş olduğu kişi ve kurumlar tarafından yasal statüsü kazandırılır.

Evlenmeye izin davası konusunda verilmiş örnek yargı kararı üzerinden konunun anlatımı daha faydalı olacaktır. Örnek yargı kararında, Medeni Kanunun 88. maddesi, küçüğün menfaatini ön plana almıştır. Ana, baba veya vasini dinlenmesi menfaatin tespiti bakımındandır. Kanunla izinin verilebilmesi için, muvafakat söz edilmemiş, adı geçenlerin mütalaalarına başvurulacağı öngörülmüştür. Görülüyor ki izin isteme yetkisi tamamen küçüğe verilmiştir.

Şu halde D…. şahsına bağlı hakkı kullanmakta bulunduğundan dava hakkı vardır. Ancak yaşı itibariyle duruşmada bulunamaz. Velisi ile arasında menfaat ayrılığı doğduğuna göre, Medeni Kanunun 376/2. maddesi uyarınca hususi kayyım tayin ettirilmek onun huzuruyla davaya devam olunmak için esası hakkında karar verilmek icap eder. bu yön düşünülmeden davanın reddedilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Türkiye’ de Evlilik Yaşı Kaçtır?

Türk Medeni Kanunu’nun 124. Maddesi çerçevesinde erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadığı sürece yasal olarak ‘evlilik’ birliğinin kurulabilmesi mümkün değildir. Ancak Türk Medeni Kanunu kapsamında belirtilen ‘olağanüstü’ koşullara göre hakim tarafından önemli bir neden ile 16 yaşını doldurmuş olan erkek ya da kadının evliliğine izin verilebilmesi söz konusu olur. Bu yüzden de günümüzde Türkiye’ de Türk Medeni Kanunu çerçevesinde evlilik yaşı için alt kategorilerde değerlendirmeler gerçekleştirilir.

Evlilik Yaşı Nedir?

Evlilik birliğinin kurulabilmesi için Türk Medeni Kanununun da belirlenmiş olan evlilik şartı erginliğe gerektirmektedir. Türk Medeni Kanununun 124. Maddesi çerçevesinde erkek ya da kadının 17 yaşını doldurmamış olmaları müddetçe evlilik birliğini kurabilmeleri yasal olarak mümkün değildir. 17 yaşını doldurması ve 18. Yaşından gün almış olunması durumunda Türk Medeni Kanunu kapsamında yasal evlilik birliği kurulabilir.

Olağanüstü Durum Evlilik Yaşı Nedir

Türk Medeni Kanununun 124. Maddesi dahilinde mahkeme hakimi tarafından olağanüstü hallerde ciddi seviyede neden olması koşulu ile 16 yaşını doldurmuş olan erkek ya da kadının yasal olarak evlilik birliğini kurabilmelerine izin verilir. Bu tip evlilik birliği kurulumuna ilişkin olarak mahkeme hakimi tarafından öncelikli olarak ‘mümkün olan’ hallerde anne, baba veya diğer yasal vasileri ile görüşme gerçekleştirilir.

Bu noktada yasal olarak evlilik birliğinin kurulabilmesi için normal şartlarda uygun yaşta olmayan kişi ‘ergin’ sayılmaz. Ancak olağanüstü hal vuku bulmuş olması dolayısı ile Türk Medeni Kanunu kapsamında mahkeme tarafından izin verilmektedir. Bu tip evliliklerde, 18 yaşından gün almamış kişi için mahkeme tarafından verilen izin, evlilik birliğini kuracağı kişinin belli olması ile verilmektedir. Yani mahkeme tarafından 16 yaşını doldurmuş olması şartı ile olağanüstü hallerde evlilik izni verilen kişinin evleneceği kişinin de mahkemede belli olması gerekmektedir.

Aksi halde verilen evlilik izni geçerliliğini yitirmektedir.  Olağanüstü evlilik yaşı ile ilgili olarak belirlenmiş olan küçüğün rızasının bulunması, küçüğün velisinin rızasının bulunması, küçüğün mümeyyiz olması ve 16 yaşını doldurmuş olması şartlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Evlenme Yaşı ve İzin Davası

Evlenme Yaşı ve İzin Davası

Evlenme Yaşı ve İzin Davası Nasıl Açılır?

Evlenme yaşı ve evlenmeye izin davası, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan “evlenme” konusunda düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Bu noktada evlenme izin davası veya olağandışı evlenmeye izin davası, ilgili Kanun’un 124. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre evlenme yaşı 17 olarak belirlenmiştir. Fakat kanunlar önünde reşit olmadıkça evlenme sözleşmesi yapılamayacağından veya yapılsa bile geçersiz sayılacağından 17 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük kimseler, yalnızca ebeveynlerin izni ile evlenebilme durumuna sahiptir. Bununla birlikte 16 yaşından büyük ancak 17 yaşından küçük olanlar ise sadece pek önemli sebeplerin mevcut olması durumunda mahkemeden evlenmeye izin talep edebilirler. Netice itibarıyla evlenme yaşı ve izin davası usul ve esasları Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenmektedir.

16 yaşındaki birinin mahkemeden evlenmeye izin talebiyle başvurusunda öne sürülmesi gereken pek önemli sebebin ne olduğunu mahkeme tayin etmek durumundadır. Doktrin ve uygulamada bu sebepler için şu durumlardan söz etmek mümkündür:

 • Gebelik (hamilelik)
 • Evlenmek istediği kişiden çocuk sahibi olma
 • Beraber aynı evde bir süre yaşamış olması nedeniyle adının çıkmış olması

Evlenme Yaşı ve İzin Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Evlenme yaşı ve izin davasının görevli ve yetkili mahkemede açılmasından önce bu tür davalarda olanak olması halinde ilk olarak reşit olmayan kişinin anne ve babasının dinlenmesi gerekmektedir. Anne ve babanın onayı alındıktan sonra davanın görülmesine devam edilebilir. Hukuk sistemimizde bu tür davalara bakmakla görevli olan mahkeme Aile Mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Olağandışı evlenmeye izin davası ya da evlenme izin davası, söz konusu evlenmeye izin talebinde bulunan kişinin ikametgah ettiği yerdeki aile mahkemesi açılmalıdır. Evlenmeye izin davası hasımsız bir dava olduğundan bu dava dilekçesinin mahkemeye sunulması esnasında herhangi bir davalı gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.

Pek çok kişinin merak ettiği bir soru bu anda gündeme gelmektedir. “Olağandışı evlenmeye izin davası için duruşma olmadan karar verilmesi istenilebilir mi?” Yani sürecin hızlı bir şekilde gelişmesi için aile mahkemenin davanın duruşması olmadan karar vermesinin mümkün olup olmadığı, bu taleple mahkemeye başvuran kişiler tarafından merak konusu haline getirilmektedir. Bu durumu hukuk sistemimize göre yanıtlamak gerekirse, böyle bir uygulama mümkün değildir. Çünkü aile mahkemesinin dava usul ve esaslarına göre mahkemede muhakkak duruşmalı olarak karar vermek zorunluluğu bulunmaktadır.

Evlenme Yaşı İzni Davası Yetkili Mahkeme

Evlilik yaşına yasal olarak ulaşmamış ancak olağanüstü durum dolayısı ile evliliğini gerektiren durum hasıl olan 16 yaşını doldurmuş erkek veya kadın için vasisi eşliğinde açılacak evlenme yaşı izni davası için görevli ve yetkili mahkeme ikamet edilen noktada Asliye Hukuk Mahkemesi olur.

Evlenme Yaşı ve Evlenmeye İzin Davası Avukat Desteği

17 yaşını bitirmiş fakat 18 yaşını doldurmamış kişilerin evlenmesi için gerekli izin anne ve babası tarafından verilmiyorsa da bu kişi, mahkemeye başvurarak gerekli şartları öne sürdükten sonra evlenmesine izin verilmesini isteyebilir. Böyle bir durumda mahkemenin yasal temsilciyi dinlemesi zorunludur. Bu aşamada önem teşkil eden aile hukuku alanında avukat desteğini, alabilirsiniz.

11 SORULAR

 1. IRMAK DENİZ dedi ki:

  Evlenme Yaşı ve İzin Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 2. MELEK ASARKAYA dedi ki:

  Evlenme Yaşı ve İzin Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 3. SEVGİ OĞUZHAN dedi ki:

  Evlenme Yaşı ve İzin Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 4. CAFER ÇAKMAN dedi ki:

  Evlenme Yaşı ve İzin Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 5. OKYAR MERT dedi ki:

  Evlenme Yaşı ve İzin Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 6. KAZIM YALIN dedi ki:

  Evlenme Yaşı ve İzin Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 7. SÜMEYYE TÜMKAYA ABDULSAMET SÜMENGEN dedi ki:

  Evlenme Yaşı ve İzin Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 8. KÜRŞAT EMRE dedi ki:

  Evlenme Yaşı ve İzin Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 9. NERİMAN EŞİCİ dedi ki:

  Evlenme Yaşı ve İzin Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 10. YAĞMUR SİPAHİ dedi ki:

  Evlenme Yaşı ve İzin Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 11. ULAŞ AKMEHMET dedi ki:

  Evlenme Yaşı ve İzin Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri