Evde Haczedilemeyecek Eşyalar

Evde Haczedilemeyecek Eşyalar Nelerdir? Vatandaşların mallarına icra müdürlüğü tarafından el konulmasına haciz denir. İcra takipleri çeşitli şekillerde yapılabilir. Bunlar aşağıda şu şekilde yer alır:

 • İlamsız takip
 • Kambiyo senetlerine özgü takip
 • İlamlı takip

İcra emirlerinde bir takım bilgiler yer alır. Aşağıda bu bilgiler listelenir:

 • Alacaklının adı ve adresi yer alır.
 • Borçlunun adı ve adresi yer alır.
 • Borç miktarı yer alır.
 • İşleyecek faiz oranı yer alır.
 • Faiz başlangıç tarihi yer alır.

Haciz Olmayan Mallar Listesi

Aşağıda yer alan malların haciz işlemleri gerçekleşmez. Bu mallar şu şekildedir:

 • Kamu Malları
 • Sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar
 • Özel Kanunlardaki Hükümler Nedeniyle Haczedilemeyecek Mallar
 • Şahsı ve meslek için gerekli elbise ve eşyalar ile borçlu ve aileye gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyalar
 • Avukatlık işi ile uğraşan serbest meslek erbabının, mesleği için gerekli olan çelik dolabı ve yazıhane masası
 • Sanatçının kostümü
 • Terzinin kumaş ve iplik ve makası
 • Ayakkabıcının dikiş makinesi
 • Tornacının matkap makinesi, kumpası
 • Muhasebecinin mevzuat seti ve daktilosu
 • Kanun koyucu mutfak takımlarının sosyal hayatın idame ve ikamesi için vazgeçilmesi mümkün olmayan eşyalar
 • Arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri
 • Süt veren manda veya inek ya da üç keçi veya koyun ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları
 • Çiftçi olan kişiler için gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu, borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu
 • Ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan aylıklar
 • Yardım sandığı ve derneği tarafından bağlanan aylıklar
 • Vücut ve sağlık üzerine ikna edilen zararlar için ödenen tazminatlar
 • Askerlik malullerine, şehit yetimlerine verilen harp malullüğü zammı ile tekel bayilerine
 • Borçlunun haline münasip evi
 • Sürekli veya geçici görevle bir yere gönderilen görevlilere, bu yere gidebilmeleri, orada yiyip içme ve konaklama gibi yapacakları diğer giderleri karşılamak için verilen para, yolluk.

2022 Sayılı Kanun Maddesi

2022 sayılı kanun, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarına aylık bağlanması ile ilgilidir. Kanunda belirtilen kişiler için haciz işlemi yapılmaz. Aşağıda bu kişiler listelenir:

 • 65 yaşını doldurmuş herhangi bir geliri bulunmayan güçsüz ve kimsesizler
 • 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük sakat ve mağdur durumda olanlar
 • 18 yaşından küçük ve sakat olanların fiilen  bakımını yapan ve herhangi bir geliri olmayan yakınları

Yukarıda yer alan kişilerin ödeneklerine haciz gelme durumu söz konusu olamaz.

 Evde Haczedilemeyecek Eşyalar

Evde Haczedilemeyecek Eşyalar ile ilgili açıklama ve yargıtay kararları bilgi amaçlı verilmiştir.

Madde 82 – Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,

2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,

3. Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası, Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,

5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç ay lık yem ve yataklıkları,

6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için lazım olan tohumluğu,

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyve veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat,

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

8. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,

Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,

12. Borçlunun haline münasip evi (Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)

13. Öğrenci bursları.

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır.

Yargıtay Kararı – Evde Haczedilemeyecek Eşyalar

ŞİKAYET DAVASI – HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ – HACZEDİLMEZLİK İDDİASI – BİLGİSAYARIN LÜZUMLU EV EŞYASI OLUP BİR ADET OLDUĞU VE DEĞERİ DE PEK FAHİŞ OLMADIĞINA GÖRE HACZEDİLEMEYECEĞİNİN KABULÜ – ŞİKAYETİN KABULÜ İLE HACZİN KALDIRILMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda haczedilmezlik şikayetine konu edilen bilgisayar günümüz koşullarında lüzumlu ev eşyası olup; bir adet olduğu ve değeri de pek fahiş olmadığına göre haczedilemeyeceğinin kabulü gerekir.

 

9 SORULAR

 1. EMRE DİLEK dedi ki:

  Evde Haczedilemeyecek Eşyalar Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 2. ASLIHAN SALİHOĞLU dedi ki:

  Evde Haczedilemeyecek Eşyalar Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. BATURHAN DALMIŞ dedi ki:

  Evde Haczedilemeyecek Eşyalar Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 4. RENAN HOCAOĞLU dedi ki:

  Evde Haczedilemeyecek Eşyalar Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 5. TUĞCE SARUCAN dedi ki:

  Evde Haczedilemeyecek Eşyalar Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 6. MÜCAHİD ARHAN dedi ki:

  Evde Haczedilemeyecek Eşyalar Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 7. DORUK BOSTANCIOĞLU dedi ki:

  Evde Haczedilemeyecek Eşyalar Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 8. SEVGİN YAKALI dedi ki:

  Evde Haczedilemeyecek Eşyalar Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 9. PERİHAN BIKMAZ dedi ki:

  Evde Haczedilemeyecek Eşyalar Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri