Düğünde Takılan Takılar Boşanmada Kime Verilir

Modern hukuk sistemi çerçevesinde mevcut olan evlilik birliği kurmuş kişilerin boşanma hakkı çerçevesinde pek çok konu gündeme gelir. Günümüzde boşanma davaları süreci ile ilgili olarak en sık şekilde gündeme gelen konulardan birisi de düğünde takılan takılar boşanmada kime verilir konusu oluyor.

Evlilik birliğinin kurulduğu sırada düğünde takılan takılar ile ilgili olarak herhangi bir problem meydana gelmese de boşanma davaları süreci içerisinde söz konusu olan bu takılar ciddi problemlerin yaşanmasına neden olabiliyor. Özellikle de boşanma davalarında düğünde takılmış takılar ile ilgili olarak takıların kime ait olduğu uyuşmazlığı yaygın olarak görülüyor.

Boşanma davası süreci içerisinde söz konusu olan bu düğün takılarıyla ilgili olarak anlaşmazlık yaşayan kişilerin düğün takılarının kime ait olduğu, düğün takılarının tahsilinin nasıl yapılacağı ve düğünde takılan takıların sonradan harcanmış olması halinde nasıl hareket edilmesi gerektiği gibi uyuşmazlıklara çözüm oluşturulması gerekliliği bulunuyor.

Boşanma Sürecinde Düğün Takıları Kime Ait Olur?

Boşanma davalarında düğün takıları ile ilgili olarak taraflar arasında anlaşmazlıkların meydana gelmesi sıklıkla görülür. Bu tip anlaşmazlıklarda en önemli noktalardan birisini kesinlikle düğün sırasında ister erkek tarafının ister de gelin tarafının geline takmış olduğu her bir takının doğrudan geline ait olduğunun kabul edildiğidir.

Bu çerçevede de boşanma davası süreci içerisinde kim veya hangi tarafın takmış olduğu göz önünde bulundurulmadan düğünde geline takılan her bir takı doğrudan gelinin kabul edilir. Bu doğrultuda da boşanma davasında geline takılan takıların kendi tarafından (erkek tarafı) takıldığını belirtse dahi bu durumun herhangi bir yasal geçerliliği bulunmamaktadır.

Düğünde erkek tarafının geline takmış olduğu tüm takılar bağış olarak kabul edilir. Eğer erkek tarafından söz konusu olan takıların gelinden alınmış olması durumunda boşanma davası süreci içerisinde erkek tarafından bu takıların geri iadesinin yapılması yasal bir zorunluluk taşır.

Düğünde Erkeğe Takılan Takıların Kimindir?

Düğünde geline takılan takıların doğrudan gelinin kabul ediyor olması dolayısı ile erkeklere takılan takılarında doğrudan erkeğe ait mal sınıfına girdiği ile ilgili olarak genel bir algı bulunur. Ancak böyle bir durum söz konusu olmadığı gibi düğünde erkeğe takılan takıların kime ait olduğu düğünün gerçekleştirildiği yerin örf ve adetleri araştırılarak bu takıların kime ait olduğuna karar verilir.

Çünkü Türkiye’ de bazı yörelerde erkeğe takılan takılar dahi geline ait olarak kabul edilmektedir.

Boşanma Davasında Düğün Takıları Nasıl Alınır?

Boşanma davası süreci içerisinde düğün takıları hakkında meydana gelen anlaşmazlıklara yönelik talep ve isteklerin boşanma davası dilekçesi içerisinde açık şekilde belirtilmesi gerekir.

Bu noktada düğün takıları ile ilgili olarak net bir değer belirlemesi yapılamayacağından dolayı tahmini bir rakam belirlenerek, boşanma davası süreci içerisinde düğünde takılmış olan takıların tam değerinin talebi gerçekleştirilebilir.