Değer Kaybı Davası

Değer Kaybı Davası

Değer Kaybı Davası konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Trafik kazası araç değer kaybı davası günümüzde pek bilinmese de, artık görsel ve yazılı basında yer alması sebebiyle bir çok mağdur araç sahibi tarafından bu davalar açılmaktadır. Trafik kazası nedeniyle kaza tespit tutanağı tutulur, ve fatura karşılığında servis de araç tamir edilir. Araç tamir edilmiş olabilir ancak, satılması esnasında, aracın kazası olması nedeniyle, piyasadaki satım bedelinde düşük değerde satılacaktır. Bu nedenle bu değeri satmadan önce bilirkişi veya mahkemece tespit edilerek karşı taraftan talep edilebilir. Araç değer kaybı avukat aracılığı ile takip edilmesi durumunda, doğru yönlendirme, ve kısa sürede paranızın tahsil edilmesi açısında önemli olması nedeniyle danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz.

Bir şeyin kısmen hasar görmesi halinde, kullanılamamasından doğacak zararlar sorumlu kişiden talep edilebilir. Motorlu araç zarar görmüş ise, aracın kullanış amacına göre araçtan mahrumiyet zararı belirlenmelidir (17. HD 2008/2243 E. 2008/4182 K.).

Karayolları Tarafik Kanunu  İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibinin hukuki sorumluluğu Madde 85 – 
Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.
Motorlu araç ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiş ise, kazaya karışan aracın başkalarına devir ve temliki veya üzerinde bir hak tesisini önlemek amacıyla olaya el koyan Cumhuriyet Savcılıklarınca, aracın tescilli olduğu tescil kuruluşuna trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi için talimat verilir. Kaza anı ile Cumhuriyet Savcılığınca trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi arasında geçen süreler içinde kötü niyetle yapılan araç tescilleri hükümsüz sayılır. Şerhin konulduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde, şerhin kaldırıldığına veya devamına ilişkin mahkeme kararı ibraz edilmediği takdirde bu şerh hükümsüz sayılır.

İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için, zarar görenin, kazanın oluşumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi gerekir.

İşleten ve araç işleticisi teşebbüs sahibi, hakimin takdirine göre kendi aracının katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışmalarından dolayı yardım edenin maruz kaldığı zarardan da sorumlu tutulabilir. Ancak, bu durumda işletici teşebbüs sahibinin sorumlu kılınabilmesi için kazadan kendisinin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya kendisine veya araçta bulunanlara yahut kazaya taraf olan üçüncü kişilere yapılması gerekir. İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.

Değer Kaybı Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2008/2243 Karar: 2008/4182 Karar Tarihi: 22.09.2008 – Değer Kaybı Davası

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT İSTEMİ – BİR ŞEYİN KISMEN HASAR GÖRMESİ HALİNDE KULLANILAMAMASINDAN DOĞACAK ZARARLARIN SORUMLU KİŞİDEN TALEP EDİLEBİLECEK OLMASI – HERKESİN İDDİASINI İSPAT ETMEK ZORUNDA OLMASI

ÖZET: Bir şeyin kısmen hasar görmesi halinde, kullanılamamasından doğacak zararlar sorumlu kişiden talep edilebilir. Motorlu araç zarar görmüş ise, aracın kullanış amacına göre araçtan mahrumiyet zararı belirlenmelidir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hasara uğrayan davacı aracı için 30 günlük tamir süresi karşılığında 1.500.00 YTL zarar hesaplanmış ve itiraza rağmen bu rapora göre hüküm kurulmuştur. Herkes iddiasını ispat etmek zorundadır. Mahkemece, davacının araç mahrumiyeti nedeniyle kazanç kaybına ilişkin delilleri sorulmalı, ne iş yaptığı belirlenmeli, evi ile işyeri arasındaki uzaklık dikkate alınmalı, aracı ile gidip gelmesi halinde yapacağı zorunlu giderler (yakıt gideri gibi) belirlenecek zararından indirilmelidir.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2005/9909 Karar: 2005/9987 Karar Tarihi: 24.10.2005 – Değer Kaybı Davası

TAZMİNAT DAVASI – KARŞI DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMEDİĞİ – AYRI TARAF SÜRÜCÜLERİ ALEYHİNE MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK ESASINA GÖRE TAZMİNATA HÜKMEDİLEMEYECEĞİ – HASAR TESPİT RAPORUNA İTİRAZ – YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU – VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Sağlık bakanlığı vekilinin açmış oluğu karşı dava hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekir. Ayrıca Sağlık Bakanlığının kendi sürücüsü ve karşı tarafın sürücüsü aleyhine müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre tazminata hükmedilemeyeceğinin gözetilmesi gerekir. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı aracında meydana gelen hasarın belirlenmesinde delil tespiti niteliğindeki hasar miktarının bu konudaki itirazlara göre yeniden incelenmesi ve bilirkişi raporuyla hasar tespit raporu arasındaki farklılığın giderilmesi gerekir. Son olarak kendisini vekille takip ettiren lehine davanın kabul ve red oranları göz önünde bulundurularak ücreti vekalete hükmedilmelidir.

7 SORULAR

 1. ŞEVVAL MERSİN dedi ki:

  Değer Kaybı Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 2. KASIM KOCA dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Değer Kaybı Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. MUNKH-ALDAR ÇAKIR dedi ki:

  Değer Kaybı Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 4. DEMREN TOPÇU dedi ki:

  Değer Kaybı Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 5. PINAR DEMİRKAN dedi ki:

  Değer Kaybı Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 6. NESLİHAN TUZCU dedi ki:

  Değer Kaybı Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 7. ZEMZEM SELBİ dedi ki:

  Değer Kaybı Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri