Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Dava Dilekçesi Zorunlu Unsurlar

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Dava Dilekçesi Zorunlu Unsurlar

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Dava Dilekçesi Zorunlu Unsurlar

Her davada dava dilekçesinin hazırlanması, dava açmak için zorunlu olan konular arasındadır. Ülkemizde birçok dava açılırken dava dilekçesiyle ilgili mahkemeye başvurulmakta ve dava dilekçesi davanın başlaması ve görülmesi açısından önem arz etmektedir. Davanızın hızlı ve etkili bir biçimde sonuçlanması ve davanın usulüne uygun olarak açılabilmesi için her davanın kendi özelliğine göre birtakım unsurların dava dilekçesinde bulunması zorunludur.

Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır, Dava Dilekçesi Zorunlu Unsurlar

Dava dilekçesi nasıl yazılır, dava dilekçesi zorunlu unsurlar konusunda bilgi sahibi olmak daha iyi dava dilekçesi hazırlanmasına ve özellikle davasını avukatsız takip etmeyi düşünenler için hata yapılmasının önüne geçilmesine yardımcı olur.

Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar Nelerdir?

Bir davanın açılması ve sonuçlanması öncelikle iyi bir dava dilekçesinin hazırlanmasına bağlıdır. Dava dilekçeleri davanın açılması için başlangıç görevi gören resmi belgeler niteliğindedir. Dava dilekçesinde bazı hususların muhakkak surette yer alması gerekir. Dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar şunlardır:

  • Davanın tarafları; davayı açan kişinin adı, soyadı, kimlik bilgisi, adresi ve telefon numarası ile davalının adı, soyadı, kimlik bilgisi, adresi ve telefon numarası, varsa davacının vekil avukatına dair bilgiler
  • Davanın Sebebi; davaya konu olan sebebin açıklanması, örneğin boşanma davası, nafaka davası vb.
  • Netice ve Talep; Davanın açılması neticesinde mahkemeden veya davalıdan istenilenlerin yer aldığı talep bölümü

Yukarıda bahsi geçen unsurlar tamamlanmazsa veya eksik olarak dilekçe mahkemeye teslim edilirse davanın şekil şartlarının gerçeklememesi gerekçesiyle davanın reddedilmesine karar verilebileceğinden yukarıdaki unsurlar dava dilekçesinin hazırlanmasında mutlaka yer almalıdır.

Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Tali Unsurlar

Davanın konusuna göre birtakım unsurlarda dava dilekçesinde ihtiyari unsurlar olarak yer almaktadır. Dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurları tamamlayıcı tali unsurlar;

  • Mahkemenin adı,
  • Dava konusu maddi ve malvarlığı gibi konularda ise davaya konu miktar,
  • Davaya konu olan olayların delillerle ispat edilmesi gerekliliği; Dava dilekçesinde delillerin yazılmaması dava sonucunu doğrudan etkileyecek unsurlar arasında olduğundan delillerin yazılmaması dava açılmasını engellememekle birlikte davanın kazanılması için delillerin açıklanması önem arz etmektedir.
  • Davanın açılmasına gerekçe olacak hukuki sebepler

Davanın açılmasına engel olmamakla birlikte iyi bir dava dilekçesinde bulunması gereken tali unsurlardır. Dava dilekçesindeki tüm unsurların atlanmadan yazılması hem dava sürecini hızlandırmakta hem de davanın etkili bir biçimde sonuçlandırılmasına aracılık etmektedir.

Dava Dilekçesindeki Hatanın Düzeltilmesi Dilekçesi

Dava dilekçesinde meydana gelen eksiklikler sebebiyle davanın açılmasının mahkeme ve hakim tarafından kabul edilmemesi halinde dava açan tarafa tebliğ yapılarak 1 hafta içinde eksiklerin giderilmesi daveti yapılmaktadır. Sehven yapılan hatanın düzeltilmesi de denen bu işlem eksikliklerin ayrı bir dava dilekçesiyle tamamlanması anlamına gelmektedir.

Dava dilekçesinin doğru bir şekilde hazırlanması ve dava sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için dava dilekçesinin asli ve tali unsurlarına eksiksiz olarak yer vermek tüm davalarda hak edilen sonuçları hızlı bir şekilde elde etmeye yardımcı olacaktır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri