Boşanmada Tazminat Davaları

Boşanmada Tazminat Davaları

Genel Anlamda Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Tazminat davaları bireylerin hukuki sürece dönüşen olaylar karşısında maddi olarak veya manevi olarak uğradığı zararlar ve yıpranmaların bedeli olarak davalıdan istedikleri parasal olarak istedikleri bedellerdir. Tazminat davaları maddi tazminat davaları ve manevi tazminat davaları olmak üzere ikiye ayrılır. Biz tazminat davalarını alacaklı ve borçlu arasında boşanan eşler arasında, hakaret suçu gibi suçlamalarda görürüz.

Maddi tazminat bireyin gerçek yaşamda elle tutulur gözle görülür bir şekilde maddeye bağlı olarak uğradığı zararların tazminini ödemek için açılan dava türüdür.

Manevi tazminat ise bireyin hukuki süreç içerisinde olsun hukuki süreç başlamadan önce bu hukuki sürecin başlamasına neden olan olay nedeniyle olsun yıpranması, üzülmesi gibi nedenlerle yani ruhsal anlamdaki zararını karşılaması amacıyla açılan dava türüdür.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Davası Süreci

MK’nın 174/1 altında hükme bağlanan maddi tazminat için kanun koyucu şu ifadeleri kullanır: ‘Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.’ Bu hükümle kanun koyucu zarara uğrayan tarafın zararının giderilmesi yönünde bir karar almış ve bunu hükme bağlamıştır. Fakat boşanma davalarında her iki taraf da birbirine maddi tazminat davası açamaz. Maddi tazminat davasının açılması için birtakım gerekli koşullar vardır. Bu koşulları madde hükmünden kolaylıkla çıkartabiliriz.

Maddi Tazminat Davası Açabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

TMK’nın 174. Maddesinin 1. Fıkrasında hükme bağlanan maddi tazminat davasının açılabilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

 • Tazminat isteyen tarafın kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekmektedir. Burada kusursuz taraftan mutlak kusursuzluk aranmıyordur lakin diğer taraf ile mukayese edildiğinde kusurunun daha az olması istenmektedir. Tazminat davasını açan tarafın kusuruna göre de maddi tazminatta indirime gidilecektir.
 • Davalı tarafın kusurunun olması gerekmektedir. Davalı taraf kendi kusuru ile boşanmaya sebebiyet vermemiş ise davalının aleyhine tazminat hükmedilemez.
 • Tazminat isteyen tarafın menfaatinin boşanma nedeni ile zedelenmiş olması gerekmektedir. Evlenme sırasında verilen veya nişanlanma sırasında verilen hediyeler maddi tazminat davası ile istenememektedir.

Maddi Tazminatın Miktarı Ne Kadar?

Aile hukukunda kanun koyucu bazı bölümlerde hatta büyük bir bölümünde sistemin hakime oldukça geniş bir takdir yetkisi tanımıştır. Maddi tazminat davasında da hakim miktarı belirlerken somut olayı inceleyecek ve takdir yetkisini kullanarak miktarı belirleyecektir. Burada hakim tarafların maddi durumlarını, evliliğin devam süresini, boşanma nedenlerini, tarafların kusurlarının ağırlığını dikkata alacaktır.

Boşanma Davalarında Manevi Tazminat Süreci

TMK’nın 174. Maddesinin 2. Fıkrasında manevi tazminat hükme bağlamıştır kanun koyucu. Hüküm:’ Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.’

Manevi tazminat davasını açmak için gerekli koşullara baktığımızda iki şart görürüz:

 • Davalı tarafın kusurlu olması gerekir.
 • Tazminat isteyen tarafın kişilik haklarının zedelenmiş olması gerekir. Eşinin zina yapmasını aldırmayan bundan üzüntü duymayan fakat boşanma davası açan eş karşı taraftan manevi tazminat isteyemez. Çünkü kişilik hakkının zedelenmesi için bir üzüntü duymalıdır.

Manevi Tazminatın Miktarı ve Şekli Konusundaki Hususlar

Bu davada da hakime yine maddi tazminat davasında olduğu gibi geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır fakat yine hakimin dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Hakimin manevi tazminat davasında kesinlikle bir miktar paraya hükmetmesi gerekmektedir. Manevi tazminat davası boşanma davası sırasında istenebileceği gibi ayrı bir dava ile de istenebilir.

Boşanma Avukatı

9 SORULAR

 1. MÜCAHİD ARHAN dedi ki:

  Boşanmada Tazminat Davaları Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 2. NUR GÖK dedi ki:

  Boşanmada Tazminat Davaları Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 3. İSMAİL ÇİN dedi ki:

  Boşanmada Tazminat Davaları hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 4. TUNA ÖKSÜZ dedi ki:

  Boşanmada Tazminat Davaları Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 5. ÇİĞDEM GEYİR dedi ki:

  Boşanmada Tazminat Davaları Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 6. ABDULKADİR YÜKSEL dedi ki:

  Boşanmada Tazminat Davaları Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 7. SEVAY AKSÖYEK dedi ki:

  Boşanmada Tazminat Davaları Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 8. COŞKUN MESTEN dedi ki:

  Boşanmada Tazminat Davaları Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 9. BURKAY SAYIN dedi ki:

  Boşanmada Tazminat Davaları Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri