Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi

Boşanma-Velayet-Nafaka-İstinaf-bosanma-avukati-ankara

Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Kararları Nedir? Boşanmanın maddi ve manevi sonuçları velayet, nafaka davaları; ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesinde görüldükten sonra istinaf kanun yoluna başvurulması durumunda velayetin değiştirilmesi ve nafakanın kaldırılması koşullarını doğurabilmektedir. Tüm bu hususların detaylarına geçmeden önce boşanma davasının kapsamına bakılmalıdır. Boşanma velayet nafaka istinaf mahkemesi esasında bir sürece işaret etmektedir. Boşanma davası; evlilik birliğinin sonlandırılması talebiyle yetkili aile mahkemesinde açılan ve en sık görülen aile hukuku davalarından biridir. Boşanma talebiyle mahkemeye başvuran eşlerden her ikisi ya da yalnızca biri; Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan boşanmanın sebepleri konusunda gerekçeleri kanıtlarıyla birlikte öne sürmeleri durumunda aile mahkemesi tarafından boşanmalarına hüküm verilebilmektedir.

Boşanma davalarında sıklıkla gündeme getirilen konulardan bir diğerleri de boşanmanın maddi sonuçları arasında yer alan nafaka talepleri ile evlilik birliğinin sonlandırılmasının ardından görülmesi gereken müşterek çocuğun velayeti davalarıdır. Velayet davası; yetkili aile mahkemesi tarafından boşanmalarına hükmolunan eşlerin müşterek çocuklarının, boşanmaya sebep olan durumları ve çocuğun yüksek menfaatini göz önünde bulundurarak velayetinin hangi eşe verileceğine hükmolunan dava türüdür.

Nafaka davası ise; evlilik birliğinin sonlandırılmasının akabinde yoksulluğa düşecek olan eşin, boşanmaya sebep olan durumlara ilişkin kusurunun bulunmaması veya az kusurlu olan taraf olması halinde uğradığı maddi zararın giderilmesi talebiyle hak sahibi olabildiği maddi ödenektir. Yoksulluk nafakasının yanında müşterek çocuğun menfaatini gözeterek sağlık, eğitim ve diğer temel ihtiyaçların giderilmesinde talep edilen ve çocuk adına ödenen iştirak nafakası da gündeme gelmektedir. Ayrıca tedbir ve yardım nafakaları da boşanmanın maddi sonuçları arasında gösterilen hukuki talepler arasında yer almaktadır.

Boşanma, Velayet ve Nafaka Davalarında İstinaf Yolu

İlk derece mahkemesi olarak yetkili aile mahkemesinde görülen boşanma davalarına ilişkin hakim tarafından verilen kararlar istinaf yoluna açık kararlardır. Dolayısıyla boşanma davasının ardından aile mahkemesi tarafından hükmolunan velayet kararı, nafaka kararı gibi dava sonuçları, bu kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle davanın taraflarınca istinaf başvurusu ile bir üst yargı organına taşınabilmektedir. Bu noktada istinaf kavramı öne çıkmaktadır.

İstinaf, ilk derece mahkemelerinin dava soruşturma ve kovuşturma aşamalarından sonra vermiş olduğu nihai kararlara karşı dava taraflarınca başvurulabilecek kanun yoludur. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nu ile yargı sistemimizde yer alan istinaf kelime anlamı ile “yeniden başlama” anlamına gelmektedir.

Dolayısıyla temyiz yoluna benzer bir pratiğe sahip istinafta, temyizden farklı olarak son kararın hukuki ya da maddi sebeplerle ortadan kaldırılması ve yeni bir karar verilmesi söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle istinaf yargılaması sonucunda verilen karar bozma ya da onama şeklinde ifade edilmemektedir. Bu noktada istinaf mahkemesinin vermiş olduğu karar, ilk derece mahkemesinin nihai kararını ortadan kaldıran ve yeni bir yargılamanın gerçekleştirildiği bir kanun yolu olarak tanımlanmaktadır.

Boşanma velayet ve nafaka davalarında istinaf başvurusu ve diğer hukuki süreçler hakkında detaylı bilgileri hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti alarak öğrenebilir, davanızda hukuki açıdan profesyonel destek almak için avukat desteği alabilirsiniz. 

Velayet ve Nafaka Davalarında İstinaf Yolu

Velayet ve Nafaka Davalarında İstinaf Yolu

Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Emsal Karar

Boşanma davası görülürken eşler arasında en çok çekişme konusu olan konulardan velayet ve nafaka çözülmesi gereken en önemli sorunlardır. Boşanma davasının anlaşma yolu ile çözemeyen eşler doğal olarak boşanma istemeleri durumunda, boşanma, velayet ve nafaka konusunu çözüme kavuşmaması nedeniyle çekişmeli hale gelecektir.

Çekişmeli boşanma davaları mahkemenin karar vermesi için nafaka ve velayet konularını da çözmesi gerekmektedir.

Örnek olayda verilene yargı kararında maddi/manevi tazminat ve tedbir/yoksulluk nafakası taleplerinde bulunmuştur. Mahkemece davacının boşanmanın fer’i niteliğindeki tazminat ve nafaka talepleri kısmen kabul edilmiş ve kadın yararına maddi ve manevi tazminat ile tedbir ve yoksulluk nafakasına karar verilmiştir. Davacı kadının dava dilekçesindeki beyanı tazminatlardan ve kendisi için nafaka taleplerinden feragat açıklaması niteliğindedir. Bu taleplerin, sonradan ıslah dilekçesi ile tekrar istenmiş olması, feragat beyanı karşısında sonuç doğurmaz. Feragatle ilgili taraf işleminin ıslahla geri alınması, yasal olarak mümkün değildir.

Boşanmada Nafaka; Tedbir nafakası her an doğup, işleyen alacak niteliğindedir. Davacı kadın dava dilekçesinde tedbir nafakası istemediğini beyan etmekle birlikte, vekili 19.09.2014 tarihli dilekçe ile tedbir nafakası talep ettiğinden kadın yararına, bu tarihten itibaren tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken dava tarihinden itibaren hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Çocuğun velayetleri davalı babaya verilmiştir. Mahkemece sosyal hizmet uzmanından alınan raporda, sadece baba ve çocuklar ile görüşülerek, babanın ortamı gözlemlenerek baba ile yaşamaya devam etmelerinin uygun olacağı belirtilmiştir. Mahkemece, anne ile görüşme yapılmadan hazırlanan velayet düzenlenmesine esas alınan uzman raporu hüküm kurulması için yeterli değildir. Velayetin düzenlenmesinde asıl olan çocukların üstün yararıdır.

Boşanmada Velayet konusu; 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. maddesi gereğince Aile Mahkemesi bünyesinde bulunan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı-dan oluşan uzmanlardan rapor istenip; her iki ebeveyn ve çocuklarla görüşmek suretiyle, annenin yaşadığı yerde de inceleme yapılarak tarafların Korunma, irat, sosyal ve ruhsal durumlarına göre çocuğun sağlıklı ilerleyişi için velayet sorumluluğunu almaya engel bir durumun olup olmadığının araştırılması ve diğer deliller de dikkate almak kaydıyla anne ve babanın hangisi yanında kalmasının çocukların menfaatine olacağı tespit edilerek velayet konusunda bir karar verilmesi gerekirken, bu hususlara riayet edilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Dava dilekçesinde “ziynet eşyalarına” ilişkin bir talebi bulunmamaktadır. Davacı bu hususa ilişkin talebini ilk defa 19.09.2014 tarihli ıslah dilekçesinde ileri sürmüştür. Bu talep, boşanmadan bağımsız, onun fer’isi niteliğinde olmayan, asli bir talep niteliğindedir. Islahla mevcut ve görülmekte olan davaya ondan bağımsız ikinci bir dava ilave edilemez. Davacının sonradan harcını yatırmış olması talebi dava haline getirmez. Bu husus nazara alınmadan, bu konuda usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek yerde, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

Boşanma Avukatı Ankara Ücretleri adlı makale konu ile bağlantılı olması sebebiyle okuyabilirsiniz.

12 SORULAR

 1. GÜLÇİN İNCE dedi ki:

  Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 2. MERVE DÖĞER dedi ki:

  Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. ÖZNUR OKANT dedi ki:

  Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Davayı açma şartları nelerdir..

 4. FATMANUR AYDINKAL dedi ki:

  Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 5. AYSUN ÖZDER dedi ki:

  Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 6. ÖZGÜR FINDIK dedi ki:

  Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 7. MAZLUM KAPLAN dedi ki:

  Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 8. AHSEN OKUTAN dedi ki:

  Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 9. HACER HAMOOD dedi ki:

  Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 10. GÜLFİDAN ALTIN dedi ki:

  Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 11. CEYLAN ÖZİBA dedi ki:

  Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 12. MİRAÇ KAYAOĞLU ÖZGÜN ŞENLİK dedi ki:

  Boşanma Velayet Nafaka İstinaf Mahkemesi Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri