Boşanma Davası Açma

Boşanma için kısaca; evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona ermesi diyebiliriz. Tanım her ne kadar kısa olsa da, içinde barındırdığı anlam ve süreç bir hayli genişti. Boşanma üzerine günümüzde pek çok doğru ya da yanlış bilgiler halk arasında dolaşmaktadır. İki kişinin sona eren evliliği maalesef ki yalnızca onlar arasında kalmayabiliyor. Bunun neticesinde kulaktan dolma bilgilerle bu süreç hakkında eksiz ya da hatalı bilgiler edinilebiliyor.

BOŞANMA SÜRECİ NASIL BAŞLAR?

Aslına bakarsak, boşanma her ne kadar hukuki bir süreci ifade etse de onun öncesi eşler için daha önemlidir. Zira boşanma süreci Aile Mahkemesine verilen o dilekçe ile değil, eşlerin buna karar vermiş olmasıyla başlar. Kısacası eşlerden birinin ya da her ikisinin buna karar vermesi bu süreci başlatır. Bu aşamadan sonra iki yol vardır. Dava ya çekişmeli boşanma davası şeklinde ya da anlaşmalı boşanma olarak sonlanacaktır.

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Bu soruya net bir şekilde yanıt vermemiz pek mümkün değildir. Zira boşanmanın ne gerekçeyle gerçekleştirilmek istendiği, boşanmanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağı, varsa ortak çocuğun velayeti konusu ve sebeplerden dolayı davalar uzayabilir ya da kısa zamanda sonuç alınabilir. Öyle ki bir anlaşmalı boşanma davası son anda eşlerden birinin karardan caymasıyla çekişmeliye dönebileceği gibi çekişmeli bir boşanma davası, karşı tarafın uzlaşma sağlamasıyla tahmin edilen süreden çok önce bitebilir.

Tüm bunların yanı sıra hâkim, tanık dinlemesi isteyebilir. Ya da tanık haricinde hâkimin isteyeceği bir takım deliller, raporlar, vs. işlemler davayı uzatabilir. Öte yandan tarafların bu süreci avukatlarıyla ilerletiyorlarsa, avukatla kurulan iletişim sağlıklı bir şekilde ilerlemesi davanın sürecini kısaltabilir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA NEDİR?

Eşlerden birisinin boşanmak istememesi ya da her iki eş de boşanmak istese dahi boşanmanın maddi ve manevi sonuçları üzerinde uzlaşamamaları durumunda açılacak olan boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır.

Çekişmeli boşanmalarda boşanmayı getiren olaylar üzerinde hangi eşin ne kadar kusuru olduğu doğru saptanabilmesi için tespit, araştırma, inceleme süreçleri, karşı dava süreci, tanıkların dinlenmesi gibi birçok durum süreci zorlaştırmaktadır.

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

Bu boşanma türünde, çekişmeli boşanmaya göre daha kısa bir süreçte sonuç alınabilir. Anlaşmalı boşanma süreci içerisinde her iki eş de boşanmak ister ve boşanmanın maddi, manevi tüm hukuki sonuçlarında uzlaşırlar.

Boşanmanın sebepleriyse gelen ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır.

GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

 • Evlilik birliğinin sarsılması
 • Anlaşmalı boşanma
 • Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma

ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

 • Zina
 • Hayata kast
 • Pek kötü davranış
 • Onur kırıcı davranış
 • Suç işleme
 • Haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı

SUÇ İŞLEME SEBEBİYLE BOŞANMAYA HANGİ SUÇLAR GİRER?

Bu suçlar, Anayasamızda bahsi geçen yüz kızartıcı suçlardır.

 • Zimmet
 • Görevi kötüye kullanma
 • İhtilas (Çalma, malı iç etme)
 • Rüşvet
 • Uyuşturucu ticareti
 • Hırsızlık
 • Dolandırıcılık
 • Sahtecilik
 • İnancı kötüye kullanma
 • Hileli iflas
 • Kasten adam öldürme
 • Cinsel taciz

Bu saydıklarımızın boşanma nedeni olabilmesi için, suçun evlendikten sonra işlenmesi gerekir. Eğer bu suçlardan hüküm giymiş biriyle evlilik yapılır ve bu durum evlendikten sonra öğrenilirse evlenmenin iptali dava edilebilir.

EYLEMLİ AYRILIK SEBEBİYLE BOŞANMA NEDİR?

Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma; açılmış olan bir boşanma davasının reddedilmesi ve karardan üç yıl geçmesine rağmen hâlâ ortak bir yaşam kurulmamış olması nedeniyle eşlerden birinin talebi üzerine gerçekleşen boşanma sebebidir. Bu süre içinde ortak bir yaşam kuramayan çiftlerin evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve talep üzerine boşanmaya karar verilir.

Eylemli ayrılık sebebiyle boşanmaya karar verilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

 • Reddedilmiş bir boşanma davası bulunması
 • Ret kararından sonra ortak hayatın kurulamamış olması
 • Ret kararının üzerinden üç yıl geçmiş olması

Boşanma dava süreci ve dava açma üzerine diğer tüm sorularınız ve merak ettikleriniz için boşanma avukatı ve  danışmanlık alabilirsiniz.