Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları

Boşanma davalarında boşanmanın nedeni olan olayların mahkemeye ispat edilmesi gerekmektedir. Bu ispat boşanmak konusunda oldukça önemli bir konu olmaktadır. Bu ispatın yapılması konusunda en çok merak edilen konulardan biriside telefon konuşmalarının mahkemede kullanılması ve delil olarak sunulması konusudur.

Bu konuda GSM operatörlerinden konuşmaların içeriğinin istenilmesinin mümkün olup olmayacağı da çok merak edilen bir diğer konudur. Boşanma davalarında GSM operatörlerinden telefonlarda yapılan konuşmaların istenmesi böyle bir kaydın tutulmaması nedeni ile mümkün olamamaktadır. Bu kayıtların mahkemeye sunulması konusunda boşanma avukatı gerekli yasal prosedürleri uygulayabilmektedir.

GSM operatörlerinin kişiler arasında yapılan görüşmeleri kaydetmeleri yasal olarak mümkün değildir. Bu sebeple de operatörlerden böyle bir kayıt istenmesi mümkün değildir. Telefonda yapılan sesli ve görüntülü görüşmelerin bir kaydının tutulmaması yani görüşmenin içeriğinin bilinmemesi SMS içinde geçerlidir. Operatörler kişilerin birbirine attıkları SMS mesajlarının içeriklerini kaydetmemektedir. Mesaj konusunda mahkemeye bir delil sunulabilmesi için mesajın içeriğinin telefonlarda kayıtlı olması gerekmektedir.

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları İstenir Mi

Boşanma davalarında mahkemeye sunulması için telefon görüşmelerinin içeriği istenememektedir. Ancak operatörlerden aramaların dökümü istene bilmektedir. Bu döküm bir liste olarak GSM operatörlerinden temin edilebilmektedir. Bu konuda örnek olarak en fazla karşılaşılan durum aldatma nedeni ile açılan boşanma davalarında görülmektedir. Bu davalarda davacı olan eşin diğer eşin aldattığını ispat etmek için telefon kayıtlarına oldukça ihtiyaç duyabilmektedir.

Eşlerinin sürekli olarak görüştüğü kişinin numarasını operatördeki görüşme dökümü ile mahkemeye sunabilir ve numaranın sahibine ulaşarak aldatmayı mahkemede kanıtlamaları mümkün olabilmektedir. Ancak sadece telefon ile görüşülüyor olması aldatmanın ispatı açısından direkt bir delil olarak görünemeyebilir.

Genel olarak evlilik içerisinde güven sarsıcı davranış olarak değerlendirilerek boşanmanın kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Boşanma davalarında yapılan aramaların bir dökümünün operatörden istenerek mahkemeye sunulması yanında gönderilen SMS ve mesajlar içinde aynı şekilde bir döküm alınabilmekte ve mahkemeye sunulabilmektedir. Bu durum da boşanma konusunda delil olarak işe yarayabilmektedir.

Boşanma Davalarında Geriye Dönük Telefon Kayıtları

Görülecek boşanma davalarında bir kişinin cep telefonu hattı ile yapmış olduğu görüşmelerin sesli veya yazılı olarak içeriğinin ilgili olan operatörden mahkeme celbi ile talep edilmesi ve bu kayıtların bulunması durumunda Aile Mahkemesine sunulması durumunda kabul görmesi ve mümkün değildir. Bu konuda bir operatörlere bir talep oluşturulsa bile bu şekilde görüşme içeriklerinin kaydedilmesi ve bunların paylaşılması mümkün olan bir durum olmadığı için temin edilmesi olanaksız olmaktadır. Bir şekilde bu kayıtların operatörden temin edilmesi durumunda bile mahkeme bunları reddedecek ve operatör bu konuda yasal olarak ciddi bir sorumluluğun altına görecektir. Bu tarz durumların olmaması içinde operatörler görüşme içerikleri konusundaki talepleri olumlu yanıtlamamakta ve görüşme içeriklerini kaydetmemektedirler.

Mahkemede telefon görüşmelerinin içeriğinin delil olarak kabul edilmesi için yapılacak dinlemelerin ve kayda alınmasının Aile Hukuku kapsamında mümkün olmadığı, belirli şartlar altında Ceza Hukukunda mümkün olabileceği bilinmelidir.

Boşanma davalarında mahkeme tarafından telefon görüşmeleri veya mesajlaşmaları konusunda talep edilebilecek olan konular; aranan numara, arama yapılan tarih ve saat ile mesajlar konusunda gönderilen numara ve tarih ile saati olmaktadır. Bu bilgilerin temin edilmesi sadece mahkemenin isteği ile mümkün olabilmektedir. Telefon görüşmeleri veya mesajla konusunda bir bilginin temin edilmesi konusunda şahsen yapılacak olan başvurular GSM operatörleri tarafından olumsuz cevaplanacaktır.

Telefon görüşmeleri yanında mesajlarında mahkemede delil olarak sunulabilmesi ve içeriğinin bu konuda mahkemeye sunulması ancak mesajın bulunduğu telefonun mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bunun yanında mesajın delil olarak sunulması konusunda içeriği gören kişilerin tanık olarak dinlenmesi de mümkün olabilmektedir.