Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları

Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları

Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Nedir Nasıl İstenir?Boşanma davalarında boşanmanın nedeni olan olayların mahkemeye ispat edilmesi gerekmektedir. Bu ispat boşanmak konusunda oldukça önemli bir konu olmaktadır. Bu ispatın yapılması konusunda en çok merak edilen konulardan biriside telefon konuşmalarının mahkemede kullanılması ve delil olarak sunulması konusudur.

Bu konuda GSM operatörlerinden konuşmaların içeriğinin istenilmesinin mümkün olup olmayacağı da çok merak edilen bir diğer konudur. Boşanma davalarında GSM operatörlerinden telefonlarda yapılan konuşmaların istenmesi böyle bir kaydın tutulmaması nedeni ile mümkün olamamaktadır. Bu kayıtların mahkemeye sunulması konusunda boşanma avukatı gerekli yasal prosedürleri uygulayabilmektedir.

GSM operatörlerinin kişiler arasında yapılan görüşmeleri kaydetmeleri yasal olarak mümkün değildir. Bu sebeple de operatörlerden böyle bir kayıt istenmesi mümkün değildir. Telefonda yapılan sesli ve görüntülü görüşmelerin bir kaydının tutulmaması yani görüşmenin içeriğinin bilinmemesi SMS içinde geçerlidir. Operatörler kişilerin birbirine attıkları SMS mesajlarının içeriklerini kaydetmemektedir. Mesaj konusunda mahkemeye bir delil sunulabilmesi için mesajın içeriğinin telefonlarda kayıtlı olması gerekmektedir.

Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları

Boşanma davalarında telefon kayıtlarının incelenmesi talebi, dava taraflarınca boşanma davasının herhangi bir aşamasında gündeme getirilebilen bir konudur. Konuyla ilgili Yargıtay içtihatları da yakından incelendiğinde boşanma davalarında geriye dönük telefon kayıtlarının incelenmesi istenebilmektedir. Söz konusu kayıtlar çoğunlukla davacı olan eşin davalının kendisini aldatmasını düşünmesi ya da bu hususta aldatma olayını kanıtlamak istediği vakalarda talep edilmektedir. Ancak boşanma davalarında telefon kayıtları taleplerinde bulunulurken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

Boşanmaya gerekçe olarak gösterilebilecek sebepler arasında yer alan zina hususunda kanıtlara ulaşmak isteyen eşler, aile mahkemesinde görülen boşanma davasının herhangi bir aşamasında, boşanmak istediği eşin şahsi telefon kayıtlarının incelenmesini talep edebilme hakkına sahiptir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, yetkili aile mahkemesinin telefonların dinlenmesine ya da konuşmaların içeriğine ilişkin bir talepte bulunamayacağıdır. Kaldı ki ülkemizde faaliyetlerini sürdüren GSM operatörleri de telefon görüşme kayıtlarının içeriğini kaydetme yetkisine sahip değildir. Çünkü telekomünikasyon şirketleri, müşterilerin konuşma içeriklerini herhangi bir mahkeme kararı olamadan kaydetmesi durumunda Türk Ceza Kanunu’nun 132. maddesinde yer alan hükümler gereğince cezai yaptırımla karşı karşıya kalırlar. Dolayısıyla hem telekomünikasyon şirketleri hem de mahkeme kişilerin haberleşme özgürlüğü sınırları çerçevesinde delil sunmaya ve bunları ispatlamaya özen göstermesi gerekmektedir.

Boşanma Davasında Mesaj Dökümleri Ve Telefon Kayıtları Nasıl İstenir?

Boşanma davalarında telefon kayıtlarının incelenmesinin talep edilebileceğinden bahsettik. Ancak bu kayıtların içeriğine hiçbir şekilde ulaşılamayacağı yani önceden mahkeme kararı olmadan kişilerin haberleşme özgürlüğünü kısıtlayarak konuşma kayıtlarının alınamayacağı söz konusu olduğundan yalnızca telefon kayıtlarında;

 • Hangi numara ile ne kadar süre telefonda konuşulduğu
 • Hangi numara ile hangi saatlerde ve hangi tarihlerde konuşma yapıldığı
 • Telefon kayıtlarına göre kişilerin konuşma sıklığı

gibi bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu bilgiler boşanmayı gerektiren sebepler arasında yer alan zinanın kanıtlanmasında etkili bir şekilde kullanılabilir. Her ne kadar konuşma içeriklerine ulaşılmasa da söz konusu dökümler üzerinden ve bu konuşmaların gerçekleştiği süreler baz alınarak konuşma sırasında hazır bulunan kimseler tanık olarak dinlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu vesileyle dökümlere ulaşılan konuşmalarda gerçekleştirilen mesaj ya da telefon konuşmalarının içeriğini bilen kişiler boşanma davasında tanık olarak dinlenebilecektir.

Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları

Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları

Boşanma Davasında Whatsapp Kayıtları Kanıt Olabilir Mi?

Boşanma davalarında kişinin Whatsapp ve benzeri iletişim uygulamaları üzerinde yapmış olduğu konuşmaların, yazışmaların veya gönderilmiş verilerin kanıt olarak kullanılabilmesi mümkün değildir. Çünkü bu konuşmalar özel hayatın gizliliğinin ihlali kapsamında ele alındığından bu tür bir harekete başvurulması durumunda kişilerin haklıyken haksız duruma düşmesi söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple Türk Ceza Kanunu uyarınca suç olarak görülen bu tür uygulamalardaki konuşmaların davacı eş tarafından okunması, kayıt altına alınması ve mahkemeye sunulması gibi eylemler davalı eşin haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle suç unsuru teşkil edecektir. Dolayısıyla boşanma davalarında telefon kayıtları ile ilgili olarak alanında uzman boşanma avukatı desteğine başvurmak önemlidir.

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları İstenir Mi

Boşanma davalarında mahkemeye sunulması için telefon görüşmelerinin içeriği istenememektedir. Ancak operatörlerden aramaların dökümü istene bilmektedir. Bu döküm bir liste olarak GSM operatörlerinden temin edilebilmektedir. Bu konuda örnek olarak en fazla karşılaşılan durum aldatma nedeni ile açılan boşanma davalarında görülmektedir. Bu davalarda davacı olan eşin diğer eşin aldattığını ispat etmek için telefon kayıtlarına oldukça ihtiyaç duyabilmektedir.

Eşlerinin sürekli olarak görüştüğü kişinin numarasını operatördeki görüşme dökümü ile mahkemeye sunabilir ve numaranın sahibine ulaşarak aldatmayı mahkemede kanıtlamaları mümkün olabilmektedir. Ancak sadece telefon ile görüşülüyor olması aldatmanın ispatı açısından direkt bir delil olarak görünemeyebilir.

Genel olarak evlilik içerisinde güven sarsıcı davranış olarak değerlendirilerek boşanmanın kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. Boşanma davalarında yapılan aramaların bir dökümünün operatörden istenerek mahkemeye sunulması yanında gönderilen SMS ve mesajlar içinde aynı şekilde bir döküm alınabilmekte ve mahkemeye sunulabilmektedir. Bu durum da boşanma konusunda delil olarak işe yarayabilmektedir.

Boşanma Davalarında Geriye Dönük Telefon Kayıtları

Görülecek boşanma davalarında bir kişinin cep telefonu hattı ile yapmış olduğu görüşmelerin sesli veya yazılı olarak içeriğinin ilgili olan operatörden mahkeme celbi ile talep edilmesi ve bu kayıtların bulunması durumunda Aile Mahkemesine sunulması durumunda kabul görmesi ve mümkün değildir. Bu konuda bir operatörlere bir talep oluşturulsa bile bu şekilde görüşme içeriklerinin kaydedilmesi ve bunların paylaşılması mümkün olan bir durum olmadığı için temin edilmesi olanaksız olmaktadır. Bir şekilde bu kayıtların operatörden temin edilmesi durumunda bile mahkeme bunları reddedecek ve operatör bu konuda yasal olarak ciddi bir sorumluluğun altına görecektir. Bu tarz durumların olmaması içinde operatörler görüşme içerikleri konusundaki talepleri olumlu yanıtlamamakta ve görüşme içeriklerini kaydetmemektedirler.

Mahkemede telefon görüşmelerinin içeriğinin delil olarak kabul edilmesi için yapılacak dinlemelerin ve kayda alınmasının Aile Hukuku kapsamında mümkün olmadığı, belirli şartlar altında Ceza Hukukunda mümkün olabileceği bilinmelidir.

Boşanma davalarında mahkeme tarafından telefon görüşmeleri veya mesajlaşmaları konusunda talep edilebilecek olan konular; aranan numara, arama yapılan tarih ve saat ile mesajlar konusunda gönderilen numara ve tarih ile saati olmaktadır. Bu bilgilerin temin edilmesi sadece mahkemenin isteği ile mümkün olabilmektedir. Telefon görüşmeleri veya mesajla konusunda bir bilginin temin edilmesi konusunda şahsen yapılacak olan başvurular GSM operatörleri tarafından olumsuz cevaplanacaktır.

Telefon görüşmeleri yanında mesajlarında mahkemede delil olarak sunulabilmesi ve içeriğinin bu konuda mahkemeye sunulması ancak mesajın bulunduğu telefonun mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bunun yanında mesajın delil olarak sunulması konusunda içeriği gören kişilerin tanık olarak dinlenmesi de mümkün olabilmektedir.

19 SORULAR

 1. ŞERİFE ERTURAN dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 2. YAĞMUR DEMİRBOLAT dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 3. ZELAL ÇINGI dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 4. ABDULKERİM AYAN dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 5. ŞABAN İZGİ dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 6. SEZİN BALCIOĞLU dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 7. ŞÜKRİYE SULAK dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 8. ABDULKERİM AYAN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 9. SUDEM KOÇ dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 10. HULUSİ ÖNGÖREN dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Davayı açma şartları nelerdir..

 11. AYTEKİN DOĞRUL dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 12. NAZİRE UZUN dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 13. GÜNEŞ İBİŞ dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 14. KUBİLAY SAĞLAM dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 15. ÇAĞATAY ÇANGA dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 16. BERFİN BİLGİN dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 17. SANER GÖLGE dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 18. NURBANU KULDUK dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 19. RUŞEN AYDOĞMUŞ dedi ki:

  Boşanma Davalarında Telefon Kayıtları Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri