Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir

Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir?Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat belirleme; boşanmanın maddi sonuçları arasında ele alınan en önemli konulardan biridir. Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen kişilerin aralarında çekişme yaşanmasına neden olan nafaka ve tazminat ödemelerinin belirlenmesi, oldukça stresli bir sürecin yaşanmasına neden olmaktadır. Boşanma davalarında tazminat davası; maddi veya manevi olarak açılabilmektedir.

Maddi tazminat davası en kısa tanımıyla, kişinin uğradığı zararın maddi olarak hesaplanarak tazmin edilebilmesini konu almaktadır. Bunun yanında manevi zarar ise gerçek anlamda bir zarar olmayıp, maddi yönden hesaplaması yapılamaz. Manevi tazminat davalarında daha çok kişinin haklarına yönelik haksız bir saldırı sonucu o kişide yarattığı manevi olumsuzlukları ifade etmektedir. Bu kapsamda boşanma davalarının akabinde talep edilen manevi tazminat, bir ceza olmadığı gibi hak sahibini zenginleştirme aracı olarak da görülmemelidir.

Boşanmada Tazminat Belirleme Şartları

Boşanma davalarında tazminat belirleme koşulları, gerek tarafları boşanmaya götüren sebeplerle gerekse de bu sebeplere yol açan eşlerin kusurları ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda öncelikle boşanma halinde bir tarafın diğerine tazminat ödenebilmesi için ortaya bir zararın çıkmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla eşin, boşanma durumunda ortaya çıkmış ve ileri dönemlerde doğması beklenen bir zarar olmaması durumunda tazminattan söz etmek mümkün değildir.

Boşanma davasında tazminat belirlemesinde öne çıkan koşullar şunlardan oluşmaktadır:

 • Boşanmaya sebep olan nedenler ele alındığında kusurlu olan taraf, tazminat talebinde bulunamamaktadır.
 • Boşanmada evlilik birliği sürer iken eşlerin birbirlerine sağladıkları maddi katkılar tazminat davasının konusuna dahil değildir. Dolayısıyla ev, arsa, araba üzerinde görülen davalar alacak davası olarak tazminat davasından bağımsız olarak yürütülür. Fakat kimi zaman alacak davası ile boşanma davası birlikte yürütülebilmektedir.
 • Maddi ve manevi tazminatın kabul edilebilmesi için evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona erdirilmiş olması gerekmektedir.
 • Evlenme ve nişanlanma tören için yapılan giderler ile gelin ve damada verilen hediyeler kişisel hak ve alacak olmadığından maddi tazminat davası kapsamına alınmaz.

Boşanmada Maddi Tazminatın Belirlenmesi

Boşanma davalarında maddi tazminatın belirlenmesi, bir zararın sonucu olduğu için mevcut durumda somut bir zarardan bahsetmek gerekmektedir. Maddi zararın miktarı ise evlilik birliğinin devam etmesi halinde yararlanılabilecek miktara göre belirlenmektedir. Eş ve çocukların barınma, giyecek, bakım, tedavi ve gerektiği durumlarda harçlık verme görevi kocaya aittir. Dolayısıyla boşanmayla eşin yitirmiş olduğu bu yararlar, boşanma sonrasında kocanın eşe verdiği maddi tazminatı oluşturur.

 • Maddi tazminat talep edilmeden hakim kendiliğinden bu kararı veremez.
 • Maddi tazminat için faiz istenebilir.
 • Maddi tazminat davanın her aşamasında 1 yıllık zamanaşımı süresince istenebilir.
 • Maddi tazminatın ödeme biçimi toptan ya da dönemsel olabilir.
Boşanmada ne kadar tazminat alırım

Boşanmada ne kadar tazminat alırım

Boşanmada Manevi Tazminatın Belirlenmesi

Boşanma davasında manevi tazminat talebi; kişinin, kişilik haklarına yönelik ağır bir saldırı olması durumunda gündeme gelebilir ve saldırıya uğrayan eşin bu sebeple manevi acı duyması önemlidir. Boşanma nedenlerinden olan;

 • Güven sarsıcı sadakatsiz davranış
 • Dövme, yaralama, cana kast
 • Hakaret ve tehdit

eşlerin kişilik haklarına saldırı olarak kabul edildiğinden boşanmada manevi tazminatın belirlenmesinde göz önünde bulundurulur.

Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir

Boşanma davaları evlilik birliğinde sona gelme ve tarafların birbirleri üzerindeki sorumluluklarından feragat etmesidir. Nasıl ki evlilik ortak alınan bir kararsa boşanma da bu şekilde ortak bir şekilde karar verilmesi gereken durumdur. Boşanma esnasında yaşanan tatsızlıklar bazı durumlarda Türk Medeni Kanunun 4721 sayılı maddesine göre tazminata yer verebilecek hal alabilir. Boşanma davalarında talep edilecek olan tazminatlar da maddi ve manevi olarak ayrılacaktır.

Boşanma Davasında Maddi Tazminat Talebi

Boşanma davası devam ederken taraflardan biri diğerinden maddi tazminat talep edebilir. Ama bunun için en önemli unsurun maddi tazminat talep ettiği taraftan daha az kusurlu olması gerektiğidir. Maddi tazminat hakkını isteyen tarafın bunun yanında boşanma sonrası maddi anlamda da bir düşüş yaşayacağını kanıtlaması durumunda mahkeme kişinin şartlarına uygun olarak tazminat miktarını belirleyecektir. Maddi tazminatın gerektirdiği durumlara bakıldığında:

 • Taraflardan birisi evlenme nedeniyle işinden ayrılmış olabilir. Evlilik esnasında çalışmayan ve dolayısıyla ev işlerine zaman ayıran taraf bir birikim yapamamıştır. Bu nedenle kendi maddi zararını karşılayacak şekilde tazminat talep edebilir.
 • Boşanma sonrasında boşanma nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalacak olan taraf da bu şekilde bir nedeni ileri sürerek tazminat hakkına sahip olacaktır.
 • Tazminat hakkını kullanmak isteyen taraf mutlaka karşı taraftan daha az kusurlu olmalı ve bunu da dava içerisinde ispat edebilmelidir.
 • Tazminat talep eden taraf mahkeme tarafından haklı bulunduğunda karşı tarafın ödeme gücüne göre bir tazminat miktarı belirlenir. Tazminat talep eden tarafın sunduğu miktar karşı tarafın ödeme gücünü aşıyorsa mahkeme kendi belirlediği tutarın tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.
 • Mahkeme sizin uğradığınız zararı tespit edip hazırladığınız miktarı kabul etmesi halinde karşı tarafında ödeme gücü varsa talep ettiğiniz miktarın üzerinde bir rakam da belirlemez. Yani siz karşı taraftan ödeyebileceği kadar tazminat talep ettiğinizde karşı taraf daha fazla ödeyecek durumda olsa bile mahkeme bunu göz önünde bulundurmayarak istediğiniz miktara hükmeder.

Boşanma Davalarında Tazminat Kriterleri

Evlilik sürecinde ya da boşanma davası devam ederken taraflardan biri bir diğerine kişilik haklarına saldıracak şekilde davranışlarda bulunur ya da kişisel olarak küçük düşürmeye çalışırsa bu durumda saldırıya uğrayan tarafa manevi tazminat hakkı doğar. Bu esnada yine maddi tazminat hükümleri geçerli olarak manevi bir talep de bulunulabilecektir. Manevi tazminatta farklı olarak aldatma durumunda aldatılan kişinin evlilik birliğine zarar veren üçüncü kişiye de, evlilikten haberi olduğu halde aldatmaya dahil olması halinde dava açma hakkı doğacaktır.

Boşanma davalarında tazminat talebi var ise bu konuda avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü Boşanma Davalarında Tazminat Boşanmaya sebep olaylardaki eşlerin kusur durumuna göre belirlenir. Bu nedenle açılacak boşanma davasının nedeni, bu nedenlerin ispatı tazminat konusu ile bağlantılıdır.

Boşanma Avukatı

4 SORULAR

 1. ÖZGÜR FINDIK dedi ki:

  Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 2. SİMİN TEKBUDAK dedi ki:

  Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 3. BİCEM KURŞUN dedi ki:

  Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 4. HUKUK TOPALOĞLU dedi ki:

  Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri