Boşanma Davalarında Tazminat Neye Göre Belirlenir

Boşanma davaları evlilik birliğinde sona gelme ve tarafların birbirleri üzerindeki sorumluluklarından feragat etmesidir. Nasıl ki evlilik ortak alınan bir kararsa boşanma da bu şekilde ortak bir şekilde karar verilmesi gereken durumdur. Boşanma esnasında yaşanan tatsızlıklar bazı durumlarda Türk Medeni Kanunun 4721 sayılı maddesine göre tazminata yer verebilecek hal alabilir. Boşanma davalarında talep edilecek olan tazminatlar da maddi ve manevi olarak ayrılacaktır.

Boşanma Davasında Maddi Tazminat Talebi

Boşanma davası devam ederken taraflardan biri diğerinden maddi tazminat talep edebilir. Ama bunun için en önemli unsurun maddi tazminat talep ettiği taraftan daha az kusurlu olması gerektiğidir. Maddi tazminat hakkını isteyen tarafın bunun yanında boşanma sonrası maddi anlamda da bir düşüş yaşayacağını kanıtlaması durumunda mahkeme kişinin şartlarına uygun olarak tazminat miktarını belirleyecektir. Maddi tazminatın gerektirdiği durumlara bakıldığında:

  • Taraflardan birisi evlenme nedeniyle işinden ayrılmış olabilir. Evlilik esnasında çalışmayan ve dolayısıyla ev işlerine zaman ayıran taraf bir birikim yapamamıştır. Bu nedenle kendi maddi zararını karşılayacak şekilde tazminat talep edebilir.
  • Boşanma sonrasında boşanma nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalacak olan taraf da bu şekilde bir nedeni ileri sürerek tazminat hakkına sahip olacaktır.
  • Tazminat hakkını kullanmak isteyen taraf mutlaka karşı taraftan daha az kusurlu olmalı ve bunu da dava içerisinde ispat edebilmelidir.
  • Tazminat talep eden taraf mahkeme tarafından haklı bulunduğunda karşı tarafın ödeme gücüne göre bir tazminat miktarı belirlenir. Tazminat talep eden tarafın sunduğu miktar karşı tarafın ödeme gücünü aşıyorsa mahkeme kendi belirlediği tutarın tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.
  • Mahkeme sizin uğradığınız zararı tespit edip hazırladığınız miktarı kabul etmesi halinde karşı tarafında ödeme gücü varsa talep ettiğiniz miktarın üzerinde bir rakam da belirlemez. Yani siz karşı taraftan ödeyebileceği kadar tazminat talep ettiğinizde karşı taraf daha fazla ödeyecek durumda olsa bile mahkeme bunu göz önünde bulundurmayarak istediğiniz miktara hükmeder.

Boşanma Davalarında Tazminat Kriterleri

Evlilik sürecinde ya da boşanma davası devam ederken taraflardan biri bir diğerine kişilik haklarına saldıracak şekilde davranışlarda bulunur ya da kişisel olarak küçük düşürmeye çalışırsa bu durumda saldırıya uğrayan tarafa manevi tazminat hakkı doğar. Bu esnada yine maddi tazminat hükümleri geçerli olarak manevi bir talep de bulunulabilecektir. Manevi tazminatta farklı olarak aldatma durumunda aldatılan kişinin evlilik birliğine zarar veren üçüncü kişiye de, evlilikten haberi olduğu halde aldatmaya dahil olması halinde dava açma hakkı doğacaktır.

Boşanma davalarında tazminat talebi var ise bu konuda avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü Boşanma Davalarında Tazminat Boşanmaya sebep olaylardaki eşlerin kusur durumuna göre belirlenir. Bu nedenle açılacak boşanma davasının nedeni, bu nedenlerin ispatı tazminat konusu ile bağlantılıdır.

Boşanma Avukatı