Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu

Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu ve Cezası Nedir? Bir başkasının kredi kartının şifresini ve kredi kartını yasal olmayan yollarla ele geçiren taraf, kişinin kredi kartını kullanarak onun mağdur olmasına sebebiyet verdiği için yasal suç işlemiş olur.

Mağdur olan taraf, kredi kartının kötüye kullanıldığını fark ettikten hemen sonra yetkili mahkemelere giderek mağdur olma durumunu kanıtlayıp karşı tarafa dava açmak için başvuruda bulunabilir. Bunun sonucunda kredi kartını kişinin aleyhine kullanan taraf, yakalanıp ağır cezalara çarptırılır.

Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu İşlenmesi halinde Hangi Cezalar Verilir?

Bir kişinin kredi kartının çalınıp habersiz bir şekilde başka bir şahıs tarafından kullanılması oldukça büyük suçtur. Bu suçun cezası da yasal olarak fazladır. Mağdur olan taraf, kredi kartının başkası tarafından ele geçirilip kullanılması durumunu öğrendikten hemen sonra yetkili mahkemelere giderek suçlu tarafın hemen yakalanması için başvuruda bulunmalıdır. Mağdur olan taraf, başvuruda bulunduktan hemen sonra suçlu bir şekilde yakalanıp mahkeme tarafından ağır hapis cezasına çarptırılır.

Başkasının kartını izinsiz ve kişinin haberi olmadan çalıp kullanma işleminin yasal olarak cezası yaklaşık en az 3 yıl ile 8 yıl arasında belirlenir. Bu süre zarfında suçlu olan taraf yakalanarak hapiste yatması için gereken işlemler yapılır. Böylece mağdur olan taraf, hem maddi hem de manevi anlamda oluşan zararları kişiye tazminat davası açarak da oluşan zararları karşılayabilir.

Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu Cezası Sonrası Alacak ve Tazminat Davası

Kredi kartının bir başkası tarafından ele geçirilip kullanılması durumunda mağdur olan tarafın bu durumu hemen öğrendikten sonra Asliye Hukuk Mahkemelerine giderek mağduriyetliliğini kanıtlayan sebepler ve delillerle beraber suçlu tarafa dava açmak için başvuruda bulunabilir. Mahkeme, mağdur olan tarafın dosyasını ve sunmuş olduğu sebepleri detaylı bir şekilde inceledikten sonra mahkeme huzurunda davanın sonucunu bildirir. Davanın sonucu mağdur olan tarafın lehine olduğu zaman, mağdur olan taraf suçludan hem maddi hem de manevi olarak da tazminat davası talep edebilme hakkını elde eder.

Böylece suçlu taraf hem 3 yıl ile 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır hem de karşı tarafa gelen zarardan dolayı maddi ve manevi tazminat öder. Mağdur olan tarafın suçludan hak talep edebilmesi için olayın gerçekleşmesinden hemen sonra mahkemelere müracaat etmesi gerekir. Çünkü verilen sürede açılmayan davaların sonucunda mağdur olan taraf bir daha hiçbir koşulda karşı taraftan herhangi bir hak talep edemez ve karşı taraf mahkemeler tarafından yargılanamaz. Bunun için mağdur olan tarafın olayın başına gelmesinden hemen sonra yetkili mahkemelere müracaat etmesi gerekir.

Online Olarak Alışveriş Yapma Durumunda Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu

Bir başkası tarafından kredi kartının ele geçirilip internet üzerinden kredi kartının kullanımını gerçekleştiren suçluların karşı tarafı maddi anlamda büyük zararlara uğratmasından dolayı hem hapis hem de para cezası verilmesi sağlanır. Mağdur olan tarafın kredi kartının ele geçirilip internet üzerinden alışveriş yapıldığını öğrendikten hemen sonra yetkili C.Savcılığına  müracaat etmesi önerilir.

Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu

MADDE 245. – (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

YARGITAY KARARI:BAŞKASINA AİT KREDİ KARTINI KULLANMA SUÇU

T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ ESAS NO. 2012/2546 KARAR NO. 2013/9485 KARAR T. 6.6.2013

ÖZET : Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçunda; katılanla akraba olduğu anlaşılan sanığın tüm aşamalarda kendisinin hsbc bankasına kredi kartı için müracaat ettiğini ve teslim edilen kartın kendisine ait olduğunu zannederek alıp kullandığını savunması, katılanın isminin sanığın ismiyle benzer olup kredi kartının teslimi sırasında kurye tarafından düzenlenen formda sanığın adının H. Hüsnü A. olarak yazılmasına rağmen sanığın ise Hüsnü A. gerçek ismiyle imzalayarak kartı teslim aldığı, banka cevabi yazısına göre sanığın kredi kartı talebinde bulunduğu ve bunun aynı gün red edildiğinin belirtilmesi ve sanığın baştan itibaren harcamaları kendisinin yaptığını kabul etmesi karşısında,

Sanığın suç kastının belirlenmesi bakımından; bankadan kredi kartı talebine dair başvurunun reddedildiği hususunun sanığa tebliğ edilip edilmediği ve varsa belgesinin celbiyle sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik inceleme sonucu karar verilmesi yasaya aykırıdır. Bankanın cevabi yazısına göre kredi kartı borcunun kurye firması tarafından ödendiği, sanığın da temyiz dilekçesinde kartın teslimini yapan kuryeye 6 ay içinde ödemede bulunduğunu beyan etmesi karşısında kartın kullanımından doğan zararın sanık tarafından giderilip giderilmediği ve yapılmışsa ödeme tarihleri araştırılıp sonucuna göre etkin pişmanlık hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmasında zorunluluk bulunmaktadır.

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

Yargıtay Kararı: Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu

ÖZET: Oluşa uygun kabule göre, bir şekilde elde ettiği mağdura ait kredi kartı bilgilerini kullanarak cep telefonuna kontör yüklemek ve internet üzerinden alışveriş yapmak suretiyle haksız yarar sağlamak şeklinde gerçekleşen olayda; 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 3/e maddesi uyarınca “kredi kartının, nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını” ifade etmesi karşısında; eylemin T.C.K.nun 245/1. maddesinde tanımlanan “banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçunu oluşturacağı, mağdura ait kredi kartının sahtesi üretilerek kullanıldığına dair herhangi bir tespit ve delil de bulunmadığı gözetilmeden, suç vasfında yanılgı sonucu T.C.K.nun 245/3. maddesinin uygulanması suretiyle yazılı şekilde fazla ceza tayininedeniyle bozulmasına karar verilmiştir.

 

6 SORULAR

 1. ZEHRA KALENDER dedi ki:

  Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 2. FERHAT ÖZATAY dedi ki:

  Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 3. HAMZA ATAOĞLU dedi ki:

  Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 4. SÜMEYYE ŞAHBAZOĞLU dedi ki:

  Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 5. SERPİL ÇIPLAK dedi ki:

  Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu Davayı açma şartları nelerdir..

 6. GÜLAY NURLU dedi ki:

  Başkasına Ait Kredi Kartını Kullanma Suçu Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri