Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir? Bilişim alanında suç kavramı, gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza girmiştir. Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir bölümde anlatılan bilişim alanındaki suçlar, siber suçlar olarak da anılmaktadır. İlgili kanunda 10. bölüm, bu suçların anlatıldığı alandır. Suçlar, internet ve bilgisayar aracılığı ile işlenmektedir. Bu kapsama hangi suçların dâhil olacağı da, TCK’nın ilgili maddelerinde açıklanmaktadır. İlgili kanun 243. madde bilişim sistemine girme iken 244. madde sistemi engelleme, bozma, sisteme zarar verme, veri yok etme üzerinedir. 245. madde banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasıyla ilgili olup, aynı maddenin A kısmında yasak olan cihazlar ve uygulamalar yer almaktadır. Son ilgili madde de 246. madde olup, tüzel kişilerle ilgili olan güvenlik tedbiri hükmüdür.

Kötüye Kullanılması Suçu Nedir?

Maddenin 2. fıkrasında yer alan suç, mevcutta var olan bir banka hesabı ile ilişkilendirilmiş olması kapsamındadır. Kredi veya banka kartı tamamen sahte olarak üretilmiş olabilir. Ya da sahte üretimi yapılmış olan bir kartın satış, alış veya devir işlemi yapılabilir. Bu şekillerden biri ile kötüye kullanım söz konusu olmuştur. Ama bu fıkrada yer alan suç, kötüye kullanımın mevcut bir banka hesabı ile ilişkilendirilmiş halidir. 3. fıkrada yer alan suç da ise, bir başka kart veya hesapla ilişkilendirme durumu söz konusu değildir. Burada tamamen kullanım söz konusu olup, ilişkilendirme durumu yoktur.

Kişi sahte ürettiği ve üretilen karta sahip olduğu haliyle, fayda sağladığından açığa çıkan suçtur. Burada kanun koyucu, kişinin kendisine veya başkasına sahte olan bu kartla bilinçli olarak fayda sağlama şartını arar. Burada en önemli noktalardan biri de eğer mevcut bir hesabı ilişkilendirmek şeklinde bir suç işlenirse, burada hem üçüncü fıkradaki suçtan hem de yanında ikinci fıkradaki suçtan bahsedilir. Her iki fıkradaki suç da oluşmuş olmaktadır.

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi veya farklı bir nedenle söz konusu kartların kötüye kullanılması suç teşkil etmektedir. Başkasına ait banka veya kredi kartının kötüye kullanılmasına ilişkin Türk Ceza Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmış ve suç unsuruna karşı cezalar belirlenmiştir. Türk Ceza Kanunu 245’inci maddesinde konuya ilişkin; başkasına ait banka veya kredi karını, hangi nedenlerle olursa olsun ele geçiren veya kişinin aleyhinde kullanan kişiler, kart sahibinin rızası olmadan yarar sağladığı takdirde suç ortaya çıkmaktadır tanımlaması yapılmaktadır.

Hapis cezası ve adli para cezası başkasına ait banka ve kredi kartlarının izinsiz kullanımı ve sahte kartlarla bu işi yapan kişiler için ön görülmektedir. Türk Ceza Kanunu içinde Bilişim Alanında Suçlar başlığında tanımlanmıştır.

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suç Unsurları

Başkasına ait banka ve kredi kartının kötüye kullanılmasına yönelik işlenen suçlar kanunda tanımlanmıştır. Buna göre suç unsurunun ortaya çıkması için;

 • Gerçek banka veya kredi kartının kötüye kullanımı
 • Sahte hesap banka veya kredi kartının üretmek, satmak, devretme, kabul etmek, satın almak
 • Sahte kart kullanımı ile yarar sağlamak, yarar sağlatmak

Durumlarının olması gerekmektedir. İşlenen suçun niteliğine göre mahkeme tarafından farklı cezai işlem uygulanabilmektedir. İzinsiz kredi kartı kullanımı şikâyet süresi durumun fark edilmesinin hemen ardından işlemeye başlamaktadır.

Kötüye Kullanılması Suçu Nedir

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir?

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Cezası

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili maddesinde bu suçlara ilişkin uygulanacak cezalar belirlenmiştir. Başkasına ait banka veya kredi karının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama durumunda adli para cezası veya hapis kararı verilebilmektedir. Kanunda bu suça ilişkin belirlenen cezalar;

 • Başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanımı; 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası, 5 bin gün adli para cezası
 • Sahte banka ve kredi kartı üretmek, satmak, satın almak vb.; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis, 10 bin gün adli para cezası
 • Sahte banka ve kredi kartı ile yarar sağlamak; 4 yıldan 8 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar adli para cezası

Olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere suç unsurunun niteliğine göre cezalar farklılık göstermektedir. Bu nedenle her bir suç için ayrı bir ceza uygulanabilir.

Başkasının Kartını Kötüye Kullanmada Şahsi Ceza Nedir?

Kanunlarımızda bazı durumlar için cezanın uygulanmaması ön görülmüştür. Başkasına ait banka ve kredi kartının kötüye kullanılmasına ilişkin cezaya hükmolunmayan unsurlar;

 • Haklarında ayrılık kararı verilmiş eşler
 • Üstsoy – altsoy ve kayın derecesinden hısımlar ve evlatlık
 • Müşterek konutta yaşayan kardeşler

Suçun zararına işlenmesi halinde herhangi bir ceza almazlar. Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan bilgilere göre bu suçlar için pişmanlık hükümlerinin uygulanması da mümkündür. Başkasına ait banka ve kredi kartını kötüye kullanma suçu Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmektedir.

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Ve Dolandırıcılık Suçu

Bilişim alanı geliştikçe, kartların kötü amaçlı kullanılmasından kaynaklanan suçlarla daha sık karşılaşılmaktadır. TCK’da yapılan düzenleme ile birlikte bu suçla birlikte başka suçların da oluşup oluşmayacağı tartışmalar son bulmuştur. Kartların kötüye kullanımı ile birlikte hırsızlık ve dolandırıcılık, güveni olumsuz ve kötüye kullanma ile sahtecilik suçlarının oluşup oluşmayacağı tartışmaları sona ermiştir.

Bu konuyla alakalı suçun oluşmasında, kart sahibinin veya kartı alan kişin rızası önem taşır. Kart sahibinin veya kartı isteyen kişinin rızası söz konusu ise, faile ceza verilmez. Tabi rıza veren kişinin, açıklama yetisi olmalıdır. Eğer suç ile ilgili birden fazla mağdur varsa, her mağdurun rızasının olup olmadığına ayrı ayrı bakılmaktadır. Mağdur kişilerin rızasının suçun işlenmesinden evvel veya suçun işlendiği anda verilmiş olması gerekir. Eğer kart sahibinin rızası olmadan, fail kartı yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık yoluyla elde etmiş veya güveni kötüye kullanarak amacına ulaşmışsa cezalandırılacaktır. Ceza işlemi failin işlediği bu suçtan ve TCK 245/1 hükmünden uygulanacaktır. Yargıtay da aynı konuya 6. CD 17.10.2006 T; 2006/1306–9962 içtihadında vurgu yapmıştır.

Dolandırıcılık suçunun oluşması, kart sahibinin rızası olmadan, farklı hileler yapılarak oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında kartların kötüye kullanımı ile birlikte ayrıca dolandırıcılık suçu da oluşmuş olmaktadır. Fail dolandırıcılık suçunda, bir kişiyi yaptığı hilelerle kandırmış olmaktadır. Bu kandırma sonrasında da kandırdığı kişiyi ya da başkasını zarara uğratmaktadır. Tabi kendisi veya üçüncü başka bir kişi için de fayda sağlamış olmaktadır.

Hileli davranışlarla ilgili kavram vardır fakat kanun koyucu bununla ilgili bir açıklama veya tanım yapmamıştır. Bu nedenle de dikkate alınacak durumlar, karşılaşılan olaya göre değişebilmektedir. Yani aslında hem objektif hem de sübjektif bir değerlendirme yapılacaktır. Olayın özelliklerine ve yapılan değerlendirmeye göre mağdur kişinin aldatılmış olduğu kanısına varılırsa, dolandırıcılık suçu oluşmuş kabul edilmektedir.

Özet olarak, fail kartları elde etmek amaçlı hileli yollara başvurur, mağdur da faile aldanırsa suç oluşmaktadır. Oluşan suç kart sahibinin rızası olmadan kartın elde edilmesi ve dolandırıcılık suçu olmaktadır. Her iki durum için de cezalandırma sağlanmaktadır.

 

6 SORULAR

 1. ANIL DUR dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 2. DİLARA IŞIK dedi ki:

  Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 3. TAHA HİMMETOĞLU dedi ki:

  Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 4. ESER DEMİRBAĞ dedi ki:

  Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 5. NURCAN EKEN dedi ki:

  Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 6. VESI TARLAKAZAN dedi ki:

  Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri